Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Arthryl proszek do sporządzania roztworu doustnego | 1,5 g | 20 sasz. po 3.95 g

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Glucosamini sulfas
Podmiot odpowiedzialny: MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Arthryl?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Arthryl

Kiedy stosujemy lek Arthryl?

Leczenie objawów łagodnej lub umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.


Jaki jest skład leku Arthryl?

Każda saszetka zawiera 1500 mg glukozaminy siarczanu (Glucosamini sulfas) w postaci1884 mg glukozaminy siarczanu krystalicznego (zawierającego 384 mg sodu chlorku).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: aspartam i sorbitol.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Arthryl?

Nadwrażliwość na glukozaminę.

Produkt leczniczy zawiera aspartam i jest przeciwwskazany u chorych z fenyloketonurią. 


Arthryl – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podczas prowadzonych badań klinicznych wykazano, że produkt leczniczy jest dobrze tolerowany. W kluczowych badaniach klinicznych zdarzenia niepożądane obserwowano u 15% pacjentów, u których stosowano siarczan glukozaminy lub placebo. Były one najczęściej przemijające i słabo nasilone obejmujące zaburzenia żołądka i jelit tj. uczucie dyskomfortu i ból brzucha, zaparcia, biegunki i nudności.

Działania niepożądane, przedstawione w poniższej tabeli, zostały pogrupowane na podstawie klasyfikacji układów i narządów MedDRA - (SOC) oraz zgodnie z częstością występowania. 

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często 

1/10

Często

1/100, 

< 1/10

Niezbyt często

1/1 000,

< 1/100

Rzadko 

1/10 000,

< 1/1000

Bardzo rzadko

< 1/10 000

Częstość nieznana*

Zaburzenia układu immunologicznego

     

reakcje

alergiczne

Zaburzenia układu nerwowego

 

ból głowy senność zmęczenie

   

zawroty

głowy

Zaburzenia oka

     

zaburzenia

widzenia

Zaburzenia

 

biegunka

    

żądka i jelit

 

zaparcie nudności wzdęcia ból brzucha niestrawność

    

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

  

rumieńświąd wysypka

  

wypadanie

włosów

* Częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych


Arthryl – dawkowanie leku

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Zawartość 1 saszetki rozpuszczoną w szklance wody należy przyjmować raz dziennie, z posiłkiem. Wykazano skuteczność produktu leczniczego podczas stosowania przez okres do 3 miesięcy, z resztkowym działaniem widocznym przez 2 miesiące po zaprzestaniu podawania. Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzono również w kluczowym badaniu klinicznym dotyczącym stosowania przez okres do 3 lat.

Nie można zalecić ciągłego podawania produktu leczniczego przez okres dłuższy niż 3 lata, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania dłużej niż 3 lata.

Dzieci i młodzież

Nie udowodniono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania go w tej grupie wiekowej.


Arthryl – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ponieważ glukozamina otrzymywana jest ze skorupiaków, produkt leczniczy należy stosować z ostrożnością u pacjentów uczulonych na skorupiaki.

Produkt zawiera 151 mg sodu na dawkę. Powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu. 

Nie prowadzono badań klinicznych u chorych z niewydolnością nerek lub wątroby. Profil toksykologiczny i farmakokinetyczny siarczanu glukozaminy nie wskazuje na konieczność zmiany dawkowania w tych grupach chorych, jednak zaleca się szczególną ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek. 

Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

.


Przyjmowanie leku Arthryl w czasie ciąży

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono niekorzystnego wpływu siarczanu glukozaminy na czynności rozrodcze i przebieg laktacji. Jednak z uwagi na brak odpowiednich badań u ludzi, produkt leczniczy można stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko w przypadkach, gdy korzyści z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko. Nie należy stosować produktu w pierwszym trymestrze ciąży.

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

dwie kobiety na łące z alergią

Zdrowie

Alergio, ach to TY!

Katar, drapanie w gardle, swędzenie oczu, bóle głowy? To przykładowe objawy alergii na pyłki roślin. Farmaceuta udziela porady, jak przetrwać tę sezon...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.