Dostępny w ponad połowie aptek

 

Agapurin SR 400 tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 g | 20 tabl. | (2 blist. po 10 tabl.)

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Pentoxifyllinum
Podmiot odpowiedzialny: ZENTIVA A.S.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plTen produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Agapurin SR 400

Kiedy stosujemy lek Agapurin SR 400?

Zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego i tętniczo-żylnego spowodowane miażdżycą, cukrzycą, a także zaburzenia pochodzenia zapalnego lub czynnościowego; chromanie przestankowe lub bóle spoczynkowe, angiopatia cukrzycowa, zarostowa choroba naczyń tętniczych, zmiany troficzne (zespół pozakrzepowy, owrzodzenie podudzi, zgorzel), angioneuropatie.

Zaburzenia krążenia w obrębie gałki ocznej (ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w obrębie siatkówki i naczyniówki oka).

Zaburzenia czynności ucha wewnętrznego (zaburzenia słuchu, nagła utrata słuchu itp.) spowodowane zaburzeniami krążenia.

Stany niedokrwienia mózgu (stany po udarze mózgu, zaburzenia czynności mózgu pochodzenia naczyniowego z objawami takimi, jak brak koncentracji, zawroty głowy, zaburzenia pamięci itp.).


Jaki jest skład leku Agapurin SR 400?

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg pentoksyfiliny (Pentoxifyllinum).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Agapurin SR 400?

Produktu leczniczego nie wolno stosować u pacjentów:

• po niedawno przebytym ostrym zawale serca lub udarze mózgu

• u których występuje znacząco nasilone krwawienie i choroby z dużym ryzykiem krwotoków

• z wylewem do siatkówki

• z nadwrażliwością na pentoksyfilinę, inne metyloksantyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą


Agapurin SR 400 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Odnotowano występowanie następujących działań niepożądanych:

Zaburzenia żołądka i jelit są zależne od dawki i zazwyczaj ustępują po przerwaniu leczenia.

W poniższej tabeli wymieniono działania niepożądane. Podzielono je zgodnie z częstością występowania:

często (≥1/100 do < 1/10);

niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100);

rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000);

bardzo rzadko (< 1/10 000);

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

bardzo rzadko

niedokrwistość aplastyczna, trombocytopenia (małopłytkowość)*

Zaburzenia układu immunologicznego

rzadko

wstrząs anafilaktyczny (wstrząs)**

nieznana

reakcja anafilaktyczna, reakcja rzekomoanafilaktyczna,

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

rzadko

hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

rzadko

niepokój, zaburzenia snu, omamy

nieznana

pobudzenie

Zaburzenia układu nerwowego

niezbyt często

zawroty głowy, ból głowy

nieznana

jałowe zapalenie opon mózgowordzeniowych

Zaburzenia oka

niezbyt często

niewyraźne widzenie

Zaburzenia serca

rzadko

tachykardia, palpitacje, arytmia, dusznica bolesna

Zaburzenia naczyniowe

niezbyt często

uderzenia gorąca

rzadko

niedociśnienie

bardzo rzadko

krwawienia (np. do skóry, błon śluzowych, żołądka, jelit) ***

nieznana

obniżenie ciśnienia tętniczego

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

nieznana

skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

często

nudności, wymioty, wzdęcia, ból brzucha, biegunka

nieznana

zaburzenie żołądka i jelit, dyskomfort w nadbrzuszu, uczucie pełności w brzuchu (uczucie sytości)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

rzadko

cholestaza, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

rzadko

skórne reakcje alergiczne, rumień

(zaczerwienienie skóry), świąd, pokrzywka, zwiększona potliwość

nieznana

obrzęk naczynioruchowy

* podczas leczenia zalecane jest monitorowanie morfologii

** w niektórych przypadkach w kilka minut po podaniu produktu leczniczego obserwowano

wystąpienie ciężkiej reakcji alergicznej (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny). W takim przypadku należy natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego i rozpocząć leczenie reakcji alergicznej.

*** w przypadku wystąpienia krwawienia do siatkówki należy natychmiast przerwać leczenie


Agapurin SR 400 - dawkowanie leku

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka 400 mg dwa lub trzy razy na dobę.

Pacjenci z obniżonym lub zmiennym ciśnieniem tętniczym mogą wymagać specjalnego schematu dawkowania.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) dawkę należy zmniejszyć do 50-70% zazwyczaj zalecanej dawki, w zależności od indywidualnej tolerancji leczenia należy zmniejszyć dawkowanie do 1-2 tabletek na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby konieczne jest zmniejszenie dawki. Decyzję o stosowanej dawce podejmuje lekarz prowadzący w zależności od stopnia nasilenia niewydolności wątroby i indywidualnej tolerancji leczenia.

Inne U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia można przyspieszyć działanie pentoksyfiliny poprzez jednoczesne podanie produktu leczniczego Agapurin SR 400 i pentoksyfiliny w postaci wlewu

dożylnego.

Dzieci i młodzież

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości, po jedzeniu, popijając odpowiednią ilością wody.


Agapurin SR 400 – jakie środki ostrożności należy zachować?

Jeśli wystąpią pierwsze objawy przedmiotowe reakcji anafilaktycznej lub rzekomoanafilaktycznej należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Agapurin SR 400oraz skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka związanego ze stosowaniem pentoksyfiliny u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym, ciężkimi zaburzeniami rytmu serca, zaawansowaną miażdżycą naczyń wieńcowych i mózgowych, ostrym zawałem serca, cukrzycą, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Należy uważnie monitorować pacjentów z poważnymi zaburzeniami rytmu serca, zaawansowaną miażdżycą naczyń wieńcowych i mózgowych z niedociśnieniem tętniczym i po przebytym zawale serca.

Zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) i ciężka niewydolność wątroby mogą spowodować opóźnienie wydalania pentoksyfiliny. W takim przypadku należy zmniejszyć dawkę produktu leczniczego i monitorować pacjenta.

Należy uważnie monitorować pacjentów ze zwiększoną skłonnością do krwawień.

Należy uważnie monitorować pacjentów stosujących pentoksyfilinę jednocześnie z antagonistami witaminy K lub lekami antyagregacyjnymi.

Należy uważnie monitorować pacjentów stosujących pentoksyfilinę jednocześnie z lekami przeciwcukrzycowymi.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania pentoksyfiliny u pacjentów, u których istnieje szczególnie duże ryzyko wystąpienia nagłego spadku ciśnienia tętniczego krwi.

Należy uważnie monitorować pacjentów stosujących pentoksyfilinę jednocześnie z cyprofloksacyną.


Przyjmowanie leku Agapurin SR 400 w czasie ciąży

Płodność

Brak danych na temat wpływu stosowania pentoksyfiliny na płodność.

Ciąża

Ze względu na brak doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania produktu leczniczego Agapurin SR 400 w okresie ciąży, nie zaleca się stosowania pentoksyfiliny u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Pentoksyfilina w niewielkich ilościach przenika do mleka matki. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego, lekarz powinien dokładnie ocenić potencjalne korzyści wynikające z leczenia dla matki względem potencjalnego ryzyka dla dziecka karmionego piersią. Produkt leczniczy nie jest wskazany do stosowania w okresie karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki rozszerzające naczynia mózgowe i obwodowe

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych i poprawy przepływu krwi przez mózg oraz metabolizm tkanki mózgowej, a także wspomagajace ukrwienie mięśni i narządów.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.