Dostępny w ponad połowie aptek

 

Vinpoton tabletki | 5 mg | 90 tabl. | 9 blist.po 10 szt.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Vinpocetinum
Podmiot odpowiedzialny: GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Vinpoton

Kiedy stosujemy lek Vinpoton?

• Leczenie przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego, w tym stany po udarze niedokrwiennym i otępienia naczyniopochodnego.

• Łagodzenie psychicznych i neurologicznych niewydolności krążenia mózgowego.

• Leczenie przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka.

• Leczenie zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.Jaki jest skład leku Vinpoton?

Jedna tabletka zawiera: 5 mg Vinpocetinum (winpocetyny)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna ok. 93,94 mg.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Vinpoton?

• nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

• produktu leczniczego VINPOTON nie należy stosować u kobiet w okresie ciąży,

• produktu leczniczego VINPOTON nie należy stosować u kobiet w okresie karmienia piersią,

• produktu leczniczego VINPOTON nie należy stosować u dzieci, ze względu na brak wystarczających, danych z badań klinicznych w tej grupie wiekowej,

• ostra faza udaru krwotocznego,

• ciężka choroba niedokrwienna serca,

• ciężkie zaburzenia rytmu serca.


Vinpoton – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały pogrupowane według układów i narządów, których dotyczyły oraz częstości występowania, określonej w następujący sposób: bardzo często (≥l/10), często (≥l/100, < l/10), niezbyt często (≥1/1000, < l/100), rzadko (≥1/10000 , < l/1000), bardzo rzadko (≥1/10 000, w tym pojedyncze przypadki).

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często (0,9%): zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie.

Objawy te mogą być związane z chorobą podstawową.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często (0,8 %): zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi), uderzenia krwi do głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często (0,6 %): nudności, zgaga i suchość w jamie ustnej.

Rzadko: bóle brzucha.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często (0,52 %): zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często (0,2 %): alergiczne odczyny skórne.

Zaburzenia serca

Niezbyt często (0,1%): obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i dodatkowy skurcz serca. Objawy te występowały samoistnie i dlatego nie jest pewne, czy powodem wystąpienia tych objawów było zastosowanie produktu leczniczego VINPOTON.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko (0,07 %): leukopenia.


Vinpoton – dawkowanie leku

Produkt leczniczy VINPOTON stosuje się doustnie: 1 do 2 tabletek (5-10 mg) trzy razy na dobę (1530 mg).

Dawka podtrzymująca: 1 tabletka 3 razy na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z chorobami wątroby lub nerek.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować po posiłkach.


Vinpoton – jakie środki ostrożności należy zachować?

Zaleca się wykonywanie kontrolnych badań EKG u pacjentów z zespołem wydłużonego odcinka QT lub u osób jednocześnie przyjmujących leki, które powodują wydłużenie odcinka QT.

Każda tabletka produktu leczniczego zawiera ok. 93,94 mg laktozy jednowodnej. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy- galaktozy.


Przyjmowanie leku Vinpoton w czasie ciąży

Stosowanie winpocetyny w okresie ciąży i laktacji jest przeciwwskazane.

Ciąża

Winpocetyna przenika przez barierę łożyska, przy czym stężenie winpocetyny w łożysku i we krwi płodu jest mniejsze niż we krwi matki. Nie obserwowano teratogennego lub embriotoksycznego działania winpocetyny podawanej kobietom w ciąży. W badaniach na zwierzętach, które otrzymywały duże dawki winpocetyny, w niektórych przypadkach zaobserwowano krwawienie z łożyska, a także poronienie, prawdopodobnie na skutek zwiększonego przepływu krwi przez łożysko.

Laktacja

Winpocetyna przenika do mleka kobiet karmiących. Badania ze znakowaną winpocetyną wykazały, że radioaktywność w mleku kobiety była dziesięciokrotnie wyższa niż we krwi.

W ciągu 1 godziny 0,25 % podanej dawki winpocetyny przenika do mleka matki. Stosowanie winpocetyny u kobiet karmiących jest przeciwwskazane, ponieważ przenika ona do mleka kobiecego i brak jest wiarygodnych danych dotyczących wpływu winpocetyny na niemowlęta karmione piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.