Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż, gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj on-line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Sprawdź teraz w najbliższej aptece
Wszystkie kategorieWszystkie kategorie

Leki psychoanaleptyczne z wyłączeniem leków stosowanych w leczeniu otyłości

W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w leczeniu depresjii, stabilizujace nastrój, psychostymulujące, leki nootropowe poprawiajace funkcjonowanie układu nerwowego itp.


ACIPREX

tabletki powlekane

Lek wydawany na receptę

Aciprex

10 mg | 28 tabl.

lek na receptę


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Aciprex

10 mg | 56 tabl.

lek na receptę


Ulotka

ALVENTA

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde

Lek wydawany na receptę

Alventa

150 mg | 28 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Alventa

37,5 mg | 28 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Alventa

75 mg | 28 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Alventa

75 mg | 60 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Ulotka

AMITRIPTYLINUM VP

tabletki drażowane

Lek wydawany na receptę

Amitriptylinum VP

10 mg | 60 draż.

lek na receptę


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Amitriptylinum VP

25 mg | 60 draż.

lek na receptę


Ulotka

AMITRIPTYLINUM VP

tabletki powlekane

Lek wydawany na receptę

Amitriptylinum VP

10 mg | 60 tabl.

lek na receptę


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Amitriptylinum VP

25 mg | 60 tabl.

lek na receptę


Ulotka

Leki psychoanaleptyczne

Co to są leki psychoanaleptyczne?

Do leków psychoanaleptycznych zaliczamy leki przeciwdepresyjne oraz leki prokognitywne (nootropowe) i psychostymulujące. Leki przeciwdepresyjne (antydepresanty, tymoleptyki) to niejednolita grupa leków psychotropowych o różnych mechanizmach działania, które są stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, a zwłaszcza zaburzeń depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych (zaburzeń nastroju). Natomiast leki prokognitywne (nootropowe) mają poprawiać funkcje umysłowe, przede wszystkim pamięć, umiejętność skupienia uwagi, a także powinny działać neuroprotekcyjnie (ochronnie na układ nerwowy).

Leki przeciwdepresyjne

W chorobie afektywnej jednobiegunowej, którą zwyczajowo nazywa się depresją, za podstawę leczenia uznaje się farmakoterapię, czyli stosowanie leków. Lekarz psychiatra ma do dyspozycji szeroki wachlarz leków przeciwdepresyjnych, a leczenie rozpoczyna się po zebraniu dokładnego wywiadu z pacjentem. Właściwe dobranie leku będzie eliminować uciążliwe objawy, nie powodując przy tym nasilonych działań ubocznych. 

Główne grupy leków przeciwdepresyjnych

Leki przeciwdepresyjne można podzielić na grupy ze względu na mechanizm działania:
  • Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

To właśnie od leków z tej grupy lekarz psychiatra rozpoczyna leczenie depresji. Jak sama nazwa wskazuje, leki te uniemożliwiają transport serotoniny z powrotem do komórki nerwowej, dzięki czemu jej stężenie w mózgu wzrasta. Zwraca się uwagę także na to, że leki z tej grupy mają dodatkowo działanie przeciwlękowe, a zaburzenia lękowe są najczęściej towarzyszącymi depresji zaburzeniami psychicznymi. Do SSRI należą: citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina.
  • Inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny (SNRI)

Leki z tej grupy sprawiają, że w mózgu zwiększa się nie tylko stężenie serotoniny, ale także noradrenaliny. Zalicza się do nich wenlafaksynę, duloksetynę i milnacipran. Leki te wykazują dodatkowo działanie przeciwbólowe, więc są szczególnie wskazane dla pacjentów chorujących na depresję przebiegającą z dolegliwościami bólowymi.
  • Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD)

Leki z tej grupy do lat 90. XX wieku stosowano głównie w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Obecnie, ze względu na liczne i często uciążliwe działania niepożądane, raczej rezygnuje się od ich stosowania, aczkolwiek zdarza się, że okazują się jedynymi skutecznie niwelującymi objawy depresyjne u osób, które wcześniej przetestowały kilka innych preparatów.
 
TLPD hamują wychwyt zwrotny noradrenaliny i serotoniny, podobnie jak poprzednia grupa leków, jednak działają także na inne receptory, z czego wynikają tak liczne działania niepożądane. Zalicza się do nich: amitryptylinę, dezipraminę, imipraminę, klomipraminę, nortryptylinę i doksepinę. Także ta grupa leków cechuje się dodatkowym działaniem przeciwbólowym.
  • Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)

Jedynym lekiem z tej grupy stosowanym w lecznictwie jest moklobemid. Należy do odwracalnych inhibitorów głównie monoaminooksydazy typu A, która jest enzymem odpowiedzialnym za rozkładanie neuroprzekaźników: serotoniny, noradrenaliny i dopaminy. Blokowanie jej działania powoduje w związku z tym zwiększenie się ich stężenia w mózgu, co pozwala na zmniejszenie lub całkowitą eliminację objawów depresyjnych. Ze względu na liczne interakcje z innymi lekami nie jest zbyt często stosowany w leczeniu depresji.
  • Leki przeciwdepresyjne o innych mechanizmach działania

Istnieje wiele innych leków przeciwdepresyjnych o odmiennych mechanizmach działania niż wymienione powyżej. Leki o innych mechanizmach działania, do których można zaliczyć prekursor acetylocholiny (np. deanol), zwiększenie wychwytu zwrotnego serotoniny (np. tianeptyna) oraz agonista receptorów melatoninowych i serotoninowych (np. agomelatyna), to alternatywa dla osób, które nie mogą przyjmować zwykle stosowanych leków przeciwdepresyjnych.

Leki prokognitywne (nootropowe)

Leki prokognitywne (nootropowe) są środkami leczniczymi mającymi wpływać pozytywnie na procesy poznawcze i pamięć. Leki te różnią się budową chemiczną, wspólny jest natomiast cel w jakim są używane. Ostatnio proponuje się nazywać je lekami stosowanymi w celu poprawy funkcji poznawczych lub lekami stosowanymi w zaburzeniach pamięci i otępieniach.