Trudno dostępny w aptekach

 

Ulfamid tabletki powlekane | 0,02 g | 30 tabl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Famotidinum
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTO

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Ulfamid?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Ulfamid

Kiedy stosujemy lek Ulfamid?

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy. Zespół Zollingera-Ellisona.

Zapalenie przełyku wywołane refluksem żołądkowo-przełykowym.


Jaki jest skład leku Ulfamid?

1 tabletka powlekana zawiera 20 mg lub 40 mg famotydyny (Famotidinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Ulfamid?

Nadwrażliwość na famotydynę lub jakąkolwiek z substancji pomocniczych leku. Nadwrażliwość na inne leki z grupy antagonistów receptora H2 w wywiadzie.


Ulfamid – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Rozległe porównawcze badania kliniczne wykazały, że częstość występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem famotydyny jest podobna do efektów podawania placebo; stosowanie famotydyny wiązało się jedynie z większą częstością występowania zaparć i zmniejszeniem apetytu w porównaniu do placebo.

Działania niepożądane mogące pojawić się podczas leczenia famotydyną zostały sklasyfikowane według częstości występowania:

- bardzo często (> = 1/10),

- często (> = 1/100 do < 1/10),

- niezbyt często (> = 1/1 000 do < 1/100),

- rzadko (> = 1/10 000 do < 1/1 000),

- bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznane (niemożliwe do oceny na podstawie dostępnych danych). W każdej grupie działania niepożądane przedstawione są w kolejności według malejącego stopnia ciężkości dolegliwości.

Zaburzenia serca

- bardzo rzadko: blok przedsionkowo-komorowy, śródmiąższowe zapalenie płuc.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

- bardzo rzadko: leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza, neutropenia.

Zaburzenia układu nerwowego

- rzadko: bóle głowy, zawroty głowy

bardzo rzadko: napady padaczkowe, drgawki, zaburzenia czucia.

Zaburzenia żołądka i jelit

- rzadko: biegunka, zaparcia

- bardzo rzadko: wymioty, nudności, bóle brzucha lub wzdęcia, brak apetytu, suchość w ustach, zaburzenia czucia smaku.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

- bardzo rzadko: pokrzywka, wysypka, świąd, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczno-rozpływna nekroliza naskórka.

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

- bardzo rzadko: bóle mięśni, bóle stawów.

Zaburzenia ogólne oraz stany w miejscu podania

- bardzo rzadko: zmęczenie.

Zaburzenia układu immunologicznego

- bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

- bardzo rzadko: żółtaczka cholestatyczna, zaburzenia aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

- rzadko: impotencja, ginekomastia. W większości obserwowanych przypadków - odwracalne po zaprzestaniu leczenia.

Zaburzenia psychiczne

- bardzo rzadko: odwracalne zaburzenia psychiczne, jak depresja, lęk, pobudzenie, splątanie, omamy, zmniejszenie libido, bezsenność.

W przypadku większości wymienionych działań niepożądanych, związek przyczynowy ze stosowaniem famotydyny był niejasny. Dolegliwości ustępowały zazwyczaj samoistnie lub po zaprzestaniu podawania leku.

W razie wystąpienia ciężkich działań niepożądanych należy przerwać leczenie.


Ulfamid - dawkowanie leku

Do stosowania doustnego.

Lek działa najskuteczniej, jeśli przyjmowany jest wieczorem, przed snem. Podczas stosowania famotydyny dwa razy na dobę, jedną dawkę należy zażyć rano, a drugą wieczorem, przed snem.

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

40 mg przed snem, przez 4 do 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy

20 mg przed snem, przez kilka miesięcy.

Zapalenie przełyku wywołane refluksem żołądkowo-przełykowym

20 mg lub 40 mg (w zależności od stopnia ciężkości choroby) dwa razy na dobę, przez 6 do 12 tygodni.

Zespół Zollingera-Ellisona

Dawka początkowa to 20 mg, co 6 godzin. Dawka początkowa jest większa w przypadku stosowania innych inhibitorów receptorów histaminowych H2 przed rozpoczęciem przyjmowania famotydyny. Dawkę należy zwiększać stopniowo, aż do uzyskania optymalnego działania leku. Największe dawki famotydyny stosowane przez pacjentów w ciężkich przypadkach wynosiły do 160 mg, podawane co 6 godzin.

Zaburzenia czynności nerek

Jeśli klirens kreatyniny wynosi poniżej 10 ml/min, lub jeśli stężenie kreatyniny w surowicy krwi przekracza 265 pmol/l, zaleca się podawanie famotydyny w dawce 20 mg na dobę lub 20 do 40 mg odpowiednio co 36 lub 48 godzin. Jeśli klirens kreatyniny wynosi poniżej 30 ml/min, należy ostrożnie dobierać dawkę.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania u dzieci.


Ulfamid – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z owrzodzeniem żołądka należy wykluczyć jego nowotworowy charakter (leczenie famotydyną może maskować objawy choroby nowotworowej żołądka).

Famotydyna wydalana jest głównie przez nerki, dlatego u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy odpowiednio zmniejszyć dawkę dobową leku (patrz punkt 4.2). Istnieje możliwość wystąpienia nadwrażliwości krzyżowej z innymi inhibitorami receptora histaminowego H2.


Przyjmowanie leku Ulfamid w czasie ciąży

Ciąża:

Brak kontrolowanych badań dotyczących stosowania famotydyny u kobiet ciężarnych, dlatego preparat może być stosowany w okresie ciąży tylko w przypadku bezwzględnej konieczności.

Karmienie piersią:

Kobiety karmiące piersią powinny zaprzestać stosowania famotydyny lub karmienia piersią, gdyż famotydyna przenika do mleka kobiecego.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja mało istotna

Dotyczy leków
Ulfamid

Na czczo/po posiłku

Posiłki spożywane w ciągu dnia stymulują wydzielanie kwasu solnego w żołądku (obniżenie pH w żołądku). Zmniejsza się skuteczność leku. Lek powinien być przyjmowane wieczorem po ostatnim posiłku.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.