Tetralysal interakcje ulotka kapsułki twarde 300 mg 16 kaps.

Dostępny w większości aptek

 

Tetralysal kapsułki twarde | 300 mg | 16 kaps.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Lymecyclinum
Podmiot odpowiedzialny: GALDERMA POLSKA SP. Z O.O.Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Tetralysal

Kiedy stosujemy lek Tetralysal?

Trądzik pospolity (acne vulgaris) o średnim i dużym nasileniu, ze zmianami zapalnymi w postaci grudek, krost, guzków, cyst oraz nacieków. Trądzik różowaty (acne rosacea).


Jaki jest skład leku Tetralysal?

1 kapsułka twarda zawiera limecyklinę (Lymecyclinum) w ilości odpowiadającej 300 mg tetracykliny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: żółcień chinolinowa (E 104). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Tetralysal?

Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Leku nie należy stosować:

• w przypadku nadwrażliwości na tetracykliny;

• u dzieci w wieku poniżej 12 lat z powodu ryzyka wystąpienia trwałych przebarwień zębów i hipoplazji szkliwa;

• w okresie ciąży i karmienia piersią (ryzyko wystąpienia trwałych przebarwień zębów i hipoplazji szkliwa);

• w skojarzeniu z retinoidami podawanymi ogólnie.


Tetralysal – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość występowania działania niepożądanego

Działanie niepożądane

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia żołądka i jelit

Często (≥1/100 do < 1/10)

Bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Nudności, ból brzucha, biegunka

Zapalenie języka, zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Pokrzywka, reakcje alergiczne, anafilaksja

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zwiększenie aktywności transaminaz, zwiększenie aktywności alkalicznej fosfatazy we krwi, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

Zaburzenia układu nerwowego

Często (≥1/100 do < 1/10)

Bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Ból głowy

Zawroty głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Reakcje nadwrażliwości na światło, rumień, wysypka


Tetralysal - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Produktu nie należy stosować w wieku poniżej 12 lat z powodu ryzyka wystąpienia trwałych przebarwień zębów i hipoplazji szkliwa.

Sposób podawania

W długotrwałym leczeniu trądziku pospolitego:

300 mg (1 kapsułka) na dobę przez okres 12 tygodni.

W leczeniu trądziku różowatego, dawka zalecana początkowo u dorosłych wynosi 600 mg (2 kapsułki) na dobę przez 10 dni, następnie 300 mg (1 kapsułka) na dobę, przez okres od 3 do 6 miesięcy.

Dostępne są również kapsułki zawierające 150 mg substancji czynnej.


Tetralysal – jakie środki ostrożności należy zachować?

Dzieci i młodzież

Produktu nie należy stosować w wieku poniżej 12 lat z powodu ryzyka wystąpienia trwałych przebarwień zębów i hipoplazji szkliwa.

Tetralysal może bardzo rzadko wywoływać działanie fototoksyczne.

Działania fototoksyczne obserwowano po zastosowania dużych dawek leku (1200 mg/dobę) oraz jednoczesnego silnego narażenia na promieniowanie UV.

Podczas leczenia wskazane jest jednak unikanie promieni słonecznych i innych źródeł promieniowania ultrafioletowego (np. solaria).

W przypadku wystąpienia zmian skórnych o charakterze rumienia lub pęcherzy należy przerwać leczenie produktem Tetralysal, gdyż może to być początek zagrażających życiu ciężkich zmian skórnych.

Lek należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby. Przedawkowanie może wywołać działanie hepatotoksyczne. Przyjmowanie produktu przeterminowanego może spowodować zaburzenia czynności nerek.

Jeżeli wystąpi biegunka w okresie stosowania lub do kilku tygodni po zakończeniu stosowania produktu leczniczego, pacjent powinien to zgłosić lekarzowi. Biegunka może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit, wywołanego przez toksyny nadmiernie rozmnożonej w jelitach bakterii Clostridium difficile. Zapalenie może mieć przebieg lekki lub ciężki. Lekkie zwykle ustępuje po odstawieniu leku. W cięższych przypadkach może być konieczne podanie metronidazolu lub wankomycyny.

Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę ani innych działających zapierająco.


Przyjmowanie leku Tetralysal w czasie ciąży

Ciąża

Nie stosować w okresie ciąży.

Tetracykliny są wybiórczo wchłaniane przez rozwijającą się tkankę kostną i zęby, co może powodować późniejszą hipoplazję i przebarwienia szkliwa zębów u dzieci.

Laktacja

Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Tetracykliny są wybiórczo wchłaniane przez rozwijającą się tkankę kostną i zęby, co może powodować hipoplazję i przebarwienia szkliwa zębów u dzieci.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu na płodność.


Charakterystyka produktu leczniczego Tetralysal

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Tetralysal z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Tetralysal z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.