Szczep.Pseudovac interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań  25 amp. po 1 ml

Brak informacji o dostępności produktu

 

Szczep.Pseudovac zawiesina do wstrzykiwań | 25 amp. po 1 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę

Podmiot odpowiedzialny: BIOMED-WARSZAWA WYTW.SUR.I SZCZEP.Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.