Trudno dostępny w aptekach

 

Salbetan roztwór na skórę | (640mcg+20mg)/g | 1 but. po 50 ml

od 0 , 00  do 17 , 69

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+
Substancja czynna: Betamethasone dipropionate, Acidum salicyl
Podmiot odpowiedzialny: SUN-FARM SP. Z O.O.

Salbetan cena

17,69Opis produktu Salbetan

Kiedy stosujemy lek Salbetan?

Lek Salbetan stosowany jest w leczeniu łuszczycy (łac. psoriasis vulgaris).

Salbetan - działanie leku

Lek Salbetan jest lekiem złożonym do stosowania na skórę, zawierającym betametazonu dipropionian

(kortykosteroid) i kwas salicylowy (substancja o działaniu złuszczającym). Betametazonu dipropionian zmniejsza stan zapalny i reakcje alergiczne w obrębie skóry, a także reakcje związane z nadmiernym podziałem komórek skóry. Kwas salicylowy powoduje rozluźnienie zewnętrznej (rogowej) warstwy skóry i ułatwia wchłanianie kortykosteroidu.


Jaki jest skład leku Salbetan?

- Substancjami czynnymi leku są: betametazonu dipropionian i kwas salicylowy.

1 g leku Salbetan zawiera 0,64 mg betametazonu dipropionianu (co odpowiada 0,5 mg betametazonu) i 20 mg kwasu salicylowego.

- Pozostałe składniki to:

disodu edetynian, hypromeloza typ 2910, alkohol izopropylowy, sodu wodorotlenek, kwas solny stężony i woda oczyszczona.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Salbetan?

Kiedy nie stosować leku Salbetan

- jeśli pacjent ma uczulenie na betametazonu dipropionian, kwas salicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

- jeśli u pacjenta występują pewne choroby wywołane przez wirusy (np. ospa wietrzna, opryszczka);

- jeśli u pacjenta występują choroby wywołane przez bakterie (takie jak gruźlica skóry, róża, zmiany skórne w przebiegu kiły);

- jeśli u pacjenta występują bakteryjne lub grzybicze zakażenia skóry (o ile nie są odpowiednio leczone);

- na powierzchnie skóry objęte poszczepienną reakcją skórną;

- na powierzchnie skóry z trądzikiem, trądzikiem różowatym (zapaleniem skóry z zaczerwienieniem, zaróżowieniem), zapaleniem skóry wokół ust (okolice górnej wargi i brody);

- do oczu, na błony śluzowe, w obrębie narządów płciowych i głębokich, otwartych ran;

- w przypadku wielokrotnego stosowania: jeśli u pacjenta występują wrzody żołądka lub jelit lub pewne

zaburzenia krzepnięcia krwi (zmniejszona krzepliwość krwi).

Leku Salbetan nie wolno stosować u noworodków i małych dzieci.

Leku Salbetan nie wolno stosować pod opatrunkami okluzyjnymi (np. plastrami, opatrunkami gipsowymi).


Salbetan – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Salbetan i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane sklasyfikowano na podstawie następującej częstości występowania:

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): podrażnienie skóry, ścieńczenie skóry (zanik), rozstępy, pęcherze, trądzik steroidowy, tworzenie się jasnych plam na skórze (zanik barwnika skóry), pajączki, pieczenie skóry, swędzenie skóry, suchość skóry, zapalenie mieszków włosowych, zmiany porostu włosów, uczulenie, zapalenie skóry wokół ust (okolice górnej wargi i brody), alergiczne reakcje skórne (kontaktowe zapalenie skóry), maceracja skóry, opóźnione gojenie się ran, łuszczenie się, wtórne zakażenia (dodatkowe zakażenia wywołane przez drobnoustroje), nieostre widzenie.

Następujące działania niepożądane mogą występować częściej w przypadku stosowania leku pod opatrunkami okluzyjnymi (pieluszkami, opatrunkami gipsowymi): maceracja skóry, dodatkowe zakażenia wywołane przez drobnoustroje (wtórne zakażenia), ścieńczenie skóry, rozstępy i pęcherze.

Działania niepożądane mogą występować nie tylko w miejscu stosowania leku, lecz również w całkowicie innym obszarze ciała (m.in. ogólnoustrojowe działania niepożądane). Może tak się zdarzyć, jeśli substancja czynna (kortykosteroid) zostanie wchłonięta do organizmu przez skórę. Może to prowadzić np. do tzw. zespołu Cushinga, a u dzieci opóźnienia wzrostu, zmniejszenia przyrostu masy ciała i zwiększenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci, które są bardziej podatne na działania niepożądane leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


Salbetan - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy zawsze postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi stosowania, ponieważ w przeciwnym razie lek Salbetan może nie działać właściwie.

Zalecana dawka:

Nakładać lek Salbetan raz lub dwa razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę.

W niektórych stanach chorobowych, wystarczy stosować lek raz na dobę. Jeśli nastąpi poprawa, można zmniejszyć częstość stosowania leku.

Na zmienioną chorobowo skórę należy nanieść cienką warstwę roztworu.

Czas trwania leczenia:

Czas stosowania leku nie powienien być dłuższy niż 3 tygodnie.

U dzieci nie wolno stosować leku Salbetan dłużej niż przez 1 tydzień.

Nie wolno stosować leku Salbetan u noworodków i małych dzieci.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Salbetan jest za silne lub za słabe, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salbetan

Nie należy spodziewać się zagrożenia z powodu jednorazowego przedawkowania (zastosowania zbyt dużej ilości leku czy na zbyt dużą powierzchnię skóry lub zbyt częstego stosowania).

Powtarzające się przypadki przedawkowania lub niewłaściwego użycia mogą wywołać działania niepożądane.

Nadmierne używanie kortykosteroidów stosowanych miejscowo (powtarzające się przedawkowania lub niewłaściwe stosowanie) może prowadzić do tzw. hiperkortyzolizmu z ciężkimi objawami, które będą leczone w odpowiedni sposób przez lekarza. Ostre objawy hiperkortyzolizmu (np. księżycowata twarz) są w dużej mierze odwracalne. W razie potrzeby należy leczyć zaburzenia równowagi elektrolitowej.

Nadmierne używanie leków do stosowania miejscowego, zawierających kwas salicylowy, może spowodować objawy zatrucia salicylanami (dzwonienie w uszach z utratą słuchu, krwawienia z nosa, nudności, wymioty, rozdrażnienie i suchość błon śluzowych). Lekarz może wdrożyć odpowiednie leczenie tych objawów.

Pominięcie zastosowania leku Salbetan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Salbetan – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Salbetan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy przerwać stosowanie leku, jeśli podczas terapii lekiem Salbetan wystąpi u pacjenta podrażnienie skóry lub uczulenie.

Leki przeciwzapalne (kortykosteroidy), takie jak betametazonu dipropionian – substancja czynna leku Salbetan, wykazują silne działanie na organizm. Nie zaleca się stosowania leku Salbetan na duże powierzchnie skóry ani długotrwale, ponieważ istnieje wtedy zwiększone ryzyko działań niepożądanych.

Aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych:

• należy stosować najmniejszą możliwą ilość leku, szczególnie u dzieci;

• należy stosować lek tylko tak długo, jak jest to konieczne do uzyskania poprawy; czas stosowania u dorosłych nie powinien być dłuższy niż 3 tygodnie; u dzieci nie wolno stosować leku Salbetan dłużej niż przez 1 tydzień;

• nie należy stosować leku Salbetan doustnie lub do oczu, na otwarte rany lub błony śluzowe (np. okolice odbytu lub narządów płciowych);

• nie należy stosować leku Salbetan na duże powierzchnie ciała, u dzieci maksymalna powierzchnia skóry, na którą stosuje się lek, musi być mniejsza niż 10% powierzchni ciała;

• nie należy stosować leku Salbetan pod materiałami nieprzepuszczającymi powietrza i wody, w tym bandażami, opatrunkami i ubraniami słabo przepuszczającymi powietrze lub pieluszkami.

Jeśli pacjent stosuje lek Salbetan w celu leczenia innej choroby, niż ta na którą został on przepisany, objawy choroby mogą zostać zamaskowane, co może utrudniać postawienie właściwej diagnozy i rozpoczęcie leczenia.

Należy ostrożnie stosować lek Salbetan na twarz oraz bezwzględnie nie należy stosować go do oczu.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Aby uniknąć objawów zatrucia, nie wolno przekraczać u dorosłych maksymalnej dawki dobowej kwasu salicylowego wynoszącej 2 g.

Dzieci

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Salbetan u dzieci, ze względu na zwiększone wchłanianie kortykosteroidu i kwasu salicylowego przez skórę dziecka.

Podczas stosowania u dzieci nie wolno przekraczać dobowej dawki kwasu salicylowego wynoszącej 0,2 g. U dzieci maksymalna powierzchnia skóry, na którą stosuje się lek Salbetan, musi być mniejsza niż 10% powierzchni ciała dziecka.


Przyjmowanie leku Salbetan w czasie ciąży

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:

O ile lekarz nie zalecił inaczej, w okresie ciąży nie należy stosować leku Salbetan, aby uniknąć narażenia dziecka na lek. Jeśli lekarz przepisał pacjentce w ciąży lek Salbetan, pacjentka powinna stosować możliwie najmniejszą ilość leku przez najkrótszy czas.

Karmienie piersią:

Jeśli lekarz zalecił stosowanie leku Salbetan w okresie karmienia piersią, nie należy nakładać leku w obrębie piersi. Należy unikać kontaktu dziecka z powierzchnią skóry, na którą stosowany jest lek.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.


Charakterystyka produktu leczniczego Salbetan

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Salbetan z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Salbetan z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Salbetan


Grupy

  • Kortykosteroidy

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.