Ruconest interakcje ulotka proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2 100 j.m. 1 fiol.pr. | +1 fiol.rozp.

Trudno dostępny w aptekach

 

Ruconest proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 2 100 j.m. | 1 fiol.pr. | +1 fiol.rozp.

od 0 , 00  do 3947 , 16

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę (Rp zastrzeż.) | refundowany | 65+ | Dziecko
Substancja czynna: Conestatum alfa
Podmiot odpowiedzialny: PHARMING GROUP N.V.

Ruconest cena

3947,16Interakcje Ruconest z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje Ruconest z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.