Nitresan 20 mg interakcje ulotka tabletki 0,02 g 20 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Nitresan 20 mg tabletki | 0,02 g | 20 tabl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Nitrendipinum
Podmiot odpowiedzialny: PRO.MED.CS PRAHA A.S.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Nitresan 20 mg?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Nitresan 20 mg

Kiedy stosujemy lek Nitresan 20 mg?

Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego.Jaki jest skład leku Nitresan 20 mg?

Jedna tabletka zawiera 10 mg lub 20 mg nitrendypiny.

Substancje pomocnicze: 74,80 mg lub 68,20 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Nitresan 20 mg?

Nie wolno stosować produktu u pacjentów:

- z nadwrażliwością na nitrendypinę, na jakiegokolwiek innego 1,4- dihydropirydynowego antagonistę wapnia lub którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu;

- we wstrząsie kardiogennym;

- ze znacznym zwężeniem zastawki aorty;

- z ostrym zawałem mięśnia sercowego (w ciągu pierwszych 4 tygodni);

- z niestabilną dusznicą bolesną; - u kobiet w ciąży i karmiących piersią.


Nitresan 20 mg – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest określona następująco:

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000) lub częstość nieznana (nie do ustalenia na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia serca

Często: szczególnie na początku leczenia mogą wystąpić napady dusznicy bolesnej, a u pacjentów z wcześniej istniejącą dusznicą bolesną może dojść do

zwiększenia częstości, wydłużenia czasu trwania lub nasilenia napadów; kołatanie serca, tachykardia Bardzo rzadko: zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: leukopenia, agranulocytoza

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: ból głowy (szczególnie na początku leczenia, przemijający) Niezbyt często: parestezje, ośrodkowe zawroty głowy, zmęczenie, omdlenie, niepokój

Zaburzenia oka

Niezbyt często: nieprawidłowe widzenie, widzenie niewyraźne

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: obwodowe zawroty głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, zaparcie

Bardzo rzadko: rozrost dziąseł

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: częstsze oddawanie moczu, wielomocz

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często:

nagłe zaczerwienienie twarzy (szczególnie na początku leczenia, przemijające)

Niezbyt często:

skórne reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, pokrzywka, wysypka, nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko:

złuszczające zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: ból mięśni, ból stawów

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często: obrzęki obwodowe (szczególnie na początku leczenia, przemijające)

Niezbyt często: niedociśnienie tętnicze

Rzadko: leukocytoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: zwiększenie masy ciała, nadmierne pocenie się

Bardzo rzadko: gorączka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności transaminaz we krwi)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko: zaburzenia wzwodu, ginekomastia, krwotoki miesiączkowe

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.


Nitresan 20 mg - dawkowanie leku

Leczenie należy ustalać indywidualnie, w zależności od stopnia zaburzeń. Leczenie jest zwykle długotrwałe.

U pacjentów dorosłych zaleca się podawanie następujących dawek:

Nitresan 10 mg

1 tabletka dwa razy na dobę (rano i wieczorem), co odpowiada 20 mg nitrendypiny na dobę. Jeżeli obniżenie ciśnienia tętniczego jest niezadowalające, dawka dobowa może być zwiększona do 2 tabletek dwa razy na dobę, co odpowiada 40 mg nitrendypiny na dobę.

Nitresan 20 mg

1 tabletka raz na dobę (rano), co odpowiada 20 mg nitrendypiny na dobę. Jeżeli obniżenie ciśnienia tętniczego jest niezadowalające, dawka dobowa może być zwiększona do 1 tabletki dwa razy na dobę, co odpowiada 40 mg niterndypiny na dobę.

Maksymalna dawka dobowa nitrendypiny wynosi 40 mg.

Dostosowanie dawki

U osób w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby metabolizm leków może być wydłużony, co może być przyczyną niepożądanego obniżenia ciśnienia tętniczego.

W związku z tym u tych pacjentów zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszej możliwej dawki

(10 mg nitrendypiny na dobę) oraz staranne kontrolowanie reakcji klinicznej, ponieważ działanie produktu może być nasilone i (lub) przedłużone. Jeżeli, pomimo zastosowania małej dawki produktu, występuje znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, leczenie należy zmienić.

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Dzieci i młodzież (< 18 lat)

Nie zaleca się stosowania nitrendypiny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.

Sposób podawania

Podanie doustne

Tabletki należy przyjmować rano, po posiłku, połykając w całości i popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Tabletek nie należy popijać sokiem grejpfrutowym (patrz punkt 4.5)! Ponieważ nitrendypina jest wrażliwa na działanie światła, tabletki należy wyjmować z blistra bezpośrednio przed zażyciem.


Nitresan 20 mg – jakie środki ostrożności należy zachować?

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby działanie produktu może być nasilone i (lub) przedłużone. U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać od możliwie najmniejszej dawki (patrz punkt 4.2) oraz starannie monitorować pacjentów w trakcie leczenia.

Należy zachować szczególną ostrożność oraz dokładnie monitorować pacjentów z niewyrównaną niewydolnością serca oraz pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego (bez stymulatora serca) podczas leczenia preparatem Nitresan.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Należy zachować ostrożność w trakcie zwiększania dawki u osób w podeszłym wieku.

Produkt zawiera laktozę jednowodną. Nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Nitresan 20 mg w czasie ciąży

Produkt Nitresan jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży i podczas karmienia piersią.

Ciąża

Badania na zwierzętach wykazały, że dawki o wyraźnym toksycznym wpływie na matkę, powodowały łagodne zaburzenia rozwojowe u młodych.

Karmienie piersią

Nitrendypina przenika do mleka matki w znacznych ilościach. Stężenia osiągane w mleku odpowiadają stężeniom w osoczu. Do tej pory nie przeprowadzono badań klinicznych oceniających zarówno przenikanie nitrendypiny do mleka matki, jak i potencjalne działania niepożądane u dzieci karmionych piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Nitresan 20 mg

Cytrusy

Flawonoidy (naryngenina) i furanokumaryny (6,7,-dihydroksybergamotyna) zawarte w soku grejpfrutowym hamują aktywność izoenzymu CYP3A4 odpowiedzialnego za metabolizm nitrendypiny. Może to spowodować wzrost stężenia tego leku we krwi, a tym samym ryzyka działań niepożądanych. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie grejpfrutów i soku grejpfrutowego oraz nie popijać nim leków.


Inne opakowania


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.