Luminalum interakcje ulotka czopki doodbytnicze 0,015 g 10 czop. | 2 blist.po 5 szt.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Luminalum czopki doodbytnicze | 0,015 g | 10 czop. | 2 blist.po 5 szt.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Phenobarbitalum
Podmiot odpowiedzialny: GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Luminalum

Kiedy stosujemy lek Luminalum?

Fenobarbital wskazany jest jako środek uspokajający.


Jaki jest skład leku Luminalum?

1 czopek zawiera 15 mg fenobarbitalu (Phenobarbitalum). Substancje pomocnicze: patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Luminalum?

- nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu,

- porfiria,

- ciężka niewydolność wątroby, nerek,

- ciężkie zaburzenia oddychania lub niewydolność oddechowa, bezdech senny,

- uzależnienie od leków.


Luminalum – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często (> 1/10); często (> =/100 do < 1/10); niezbyt często (> =/l 000 do < 1/100); rzadko

(> =1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona; w przypadku wystąpienia tych objawów należy zaprzestać leczenia

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

długotrwałe leczenie może przyczynić się do demineralizacji kości lub krzywicy

Zaburzenia psychiczne:

pobudzenie, u dzieci nadmierna ruchliwość, niepokój, splątanie, bezsenność, senność, depresja, omamy, koszmary nocne, uzależnienie od barbituranów podczas długotrwałego ich stosowania

Zaburzenia układu nerwowego:

zawroty głowy, ataksje, rzadko występujące: bóle głowy

Zaburzenia układu immunologicznego:

reakcje alergiczne (wysypka, pokrzywka, obrzęk powiek, twarzy lub warg)

Zaburzenia serca:

bradykardia

Zaburzenia naczyniowe:

niedociśnienie, omdlenia

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

agranulocytoza, trombocytopenia, niedokrwistość megaloblastyczną

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

uszkodzenie wątroby

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

gorączka

Zaburzenia żołądka i jelit:

nudności, wymioty, zaparcia.


Luminalum - dawkowanie leku

Produkt jest przeznaczony do stosowania u dzieci do lat 10. Czopki podaje się doodbytniczo. Jako środek uspokajający zwykle stosuje się:

- dzieci od 30 miesiąca życia do 6 lat: 1 do 2 czopków (15 mg do 30 mg) na dobę;

- dzieci od 6 do 10 lat: 2 do 3 czopki (30 mg do 45 mg) na dobę.


Luminalum – jakie środki ostrożności należy zachować?

- zachować ostrożność w przypadku podawania pacjentom ze schorzeniami wątroby (fenobarbital jest metabolizowany w wątrobie, dawkę należy zmniejszyć),

- podawać ostrożnie w przypadku zaburzenia czynności nerek, ciężkiej niedokrwistości, astmy oskrzelowej, zaburzeniach oddechu, cukrzycy, ostrego lub przewlekłego bólu, uzależnienia od leków w wywiadzie, u pacjentów osłabionych,

- w czasie podawania fenobarbitalu należy kontrolować stężenie kwasu foliowego w surowicy krwi,

- w trakcie leczenia stosować suplementację wit. D3,

- długotrwałe stosowanie fenobarbitalu może prowadzić do tolerancji, uzależnienia fizycznego i psychicznego, a nagłe odstawienie produktu może powodować pojawienie się objawów odstawiennych takich jak: delirium, drżenie, drgawki, bezsenność, drażliwość, koszmary nocne, nawet zgon,

- produkt należy odstawiać powoli,

- u dzieci fenobarbital może powodować podniecenie.


Przyjmowanie leku Luminalum w czasie ciąży

Stosowanie podczas ciąży

Fenobarbital w czopkach 15 mg nie jest przeznaczony do podawania osobom dorosłym. Barbiturany przenikają szybko przez łożysko.

Podawanie produktu kobietom w ciąży jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy jego zastosowanie u matki jest bezwzględnie konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane. Barbiturany mogą przyczyniać się do powstawania wad rozwojowych u płodu. U noworodków, których matki w czasie ciąży przyjmowały fenobarbital, może wystąpić uzależnienie, powikłania krwotoczne.

Stosowanie w okresie laktacji

Barbiturany przenikają do mleka matki, mogą powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego u dziecka.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki psycholeptyczne

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwpsychotyczne, uspokajające, nasenne, w tym produkty ziołowe o wymienionym działaniu.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.