Duac interakcje ulotka żel (0,01g+0,05g)/g 30 g

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Duac żel | (0,01g+0,05g)/g | 30 g


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Clindamycinum, Benzoylis peroxidum
Podmiot odpowiedzialny: STIEFEL LABORATOIRES (IRELAND) LTD.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Duac

Kiedy stosujemy lek Duac?

Leczenie trądziku pospolitego o nasileniu lekkim do umiarkowanego, szczególnie w przypadku wystąpienia zmian zapalnych.


Jaki jest skład leku Duac?

1 g żelu zawiera:

10 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny fosforanu i 50 mg benzoilu nadtlenku (Benzoylis peroxidum) w postaci benzoilu nadtlenku z wodą Substancje pomocnicze patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Duac?

Duac nie powinien być stosowany u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na:

- klindamycynę,

- linkomycynę,

- benzoilu nadtlenek,

- lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych preparatu.


Duac – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Preparat Duac może powodować:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień, złuszczanie, suchość i swędzenie w miejscu zastosowania preparatu.

Bardzo rzadko:

Zaburzenia układu nerwowego: parestezje.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: może wystąpić nasilenie objawów trądziku i kontaktowe zapalenie skóry.

Wymienione działania miejscowe mają zwykle nasilenie łagodne do umiarkowanego. Zgłaszana częstość ich występowania w badaniach klinicznych jest następująca:

Bardzo często (> 1/10)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień, złuszczanie, suchość skóry.

Często (> 1/100, < 1/10)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: pieczenie, swędzenie.

Niezbyt często (> 1/1000, < 1/100)

Zaburzenia układu nerwowego: parestezje.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: nasilenie objawów trądziku.

Po wprowadzeniu do obrotu preparatu Duac odnotowano dużo mniejszą częstość występowania powyższych miejscowych działań niepożądanych.

Pojawiły się pojedyncze doniesienia o wystąpieniu rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy lub biegunki związanej z innym miejscowym leczeniem klindamycyną u niewielu osób. Jest mało prawdopodobne żeby wystąpienie tych objawów mogło być związane ze stosowaniem preparatu Duac, ponieważ oznaczano stężenie klindamycyny w osoczu i stwierdzono, że jej przezskórne wchłanianie jest klinicznie nieistotne.

Podczas długotrwałego stosowania preparatu Duac może rozwinąć się oporność.

Zaburzenia ze strony układu immunologicznego:

Po wprowadzeniu preparatu do obrotu odnotowano pojedyncze przypadki reakcji alergicznych, które mogą mieć nagły i ciężki przebieg.


Duac - dawkowanie leku

Żel do stosowania na skórę. Tylko do stosowania miejscowego.

Dorośli i młodzież:

Duac należy stosować raz na dobę wieczorem, na chorobowo zmienioną skórę po jej dokładnym umyciu, spłukaniu ciepłą wodą i delikatnym osuszeniu.

Stosowanie u dzieci:

Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu Duac nie zostały określone przed okresem dojrzewania (w wieku poniżej 12 lat), ponieważ trądzik pospolity rzadko występuje w tej grupie wiekowej.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku: Brak specjalnych zaleceń.

Leczenia preparatem Duac nie należy kontynuować dłużej niż 12 tygodni.


Duac – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy unikać kontaktu z ustami, oczami, błonami śluzowymi, otartą skórą oraz skórą z wypryskiem. Ostrożnie stosować na wrażliwe obszary skóry. W razie przypadkowego kontaktu z oczami należy je obficie przemyć wodą.

Duac należy ostrożnie stosować u pacjentów ze stwierdzonym w wywiadzie zapaleniem jelit, wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub zapaleniu okrężnicy związanym ze stosowaniem antybiotyków. Lek należy również stosować ostrożnie u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, u których dodatkowo może pojawić się suchość skóry.

Częstość stosowania leku należy ograniczyć, jeśli wystąpi nadmierne podrażnienie lub suchość skóry.

W przypadku wystąpienia u pacjenta biegunki długotrwałej lub o znacznym nasileniu lub skurczów brzucha leczenie preparatem Duac należy natychmiast przerwać, ponieważ te objawy mogą wskazywać na zapalenie okrężnicy związane ze stosowaniem antybiotyków. Należy zastosować odpowiednie metody diagnostyczne, takie jak oznaczenie Clostridium difficile i toksyn, a jeśli to konieczne, wykonanie kolonoskopii oraz rozważyć sposób leczenia zapalenia okrężnicy.

Produkt ten może odbarwiać włosy i kolorowe materiały.

Podczas stosowania preparatu należy unikać światła słonecznego i lamp kwarcowych.

Należy poinformować pacjenta, że aby ustąpiły objawy choroby, w niektórych przypadkach konieczne jest stosowanie preparatu przez 4 do 6 tygodni.

W przypadku stosowania antybiotyków w monoterapii może rozwinąć się oporność na antybiotyki takie jak linkomycyna i erytromycyna (tzw. oporność krzyżowa).

Należy brać pod uwagę lokalne zalecenia dotyczące stosowania antybiotyku i rozpowszechnienie oporności nabytej.


Przyjmowanie leku Duac w czasie ciąży

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania preparatu Duac u kobiet ciężarnych. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu preparatu Duac lub benzoilu nadtlenku na reprodukcję i rozwój zwierząt. Dane z ograniczonej liczby ciąży narażonych na działanie klindamycyny w pierwszym trymestrze, nie wykazują szkodliwego wpływu klindamycyny zarówno na przebieg ciąży jak i na płód lub noworodka. W badaniach reprodukcji u szczurów i myszy po zastosowaniu podskórnym lub doustnym klindamycyny, nie stwierdzono zmniejszonej płodności lub szkodliwego działania klindamycyny na płód.

Bezpieczeństwo stosowania preparatu Duac u kobiet w ciąży nie zostało określone. W związku z tym Duac może być przepisany kobietom ciężarnym przez lekarza prowadzącego tylko po dokładnej ocenie korzyści w stosunku do ryzyka.

Stosowanie u kobiet w wieku rozrodczym:

Nie ma przeciwwskazań do stosowania leku u kobiet w wieku rozrodczym stosujących odpowiednią antykoncepcję. Ze względu na brak badań klinicznych u kobiet w ciąży, Duac należy stosować ostrożnie, jeśli nie jest stosowana odpowiednia antykoncepcja.

Stosowanie w czasie karmienia piersią:

Nie ma przeciwwskazań do stosowania benzoilu nadtlenku w okresie karmienia piersią.

Nie stwierdzono, czy klindamycyna przenika do mleka matki podczas stosowania preparatu Duac, jednak podczas doustnego lub pozajelitowego stosowania klindamycyny stwierdzano obecność klindamycyny w mleku. Z tego powodu nie jest zalecane stosowanie preparatu Duac u matek karmiących piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwtrądzikowe

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w leczeniu trądziku w postaci leków doustnych (np. tabletki, kapsułki) oraz naskórnych (kremy, żele, maści itp.).


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.