Trudno dostępny w aptekach

 

Dexaven roztwór do wstrzykiwań | 4 mg/ml | 10 amp. po 1 ml

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Dexamethasonum
Podmiot odpowiedzialny: PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Dexaven?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Dexaven

Kiedy stosujemy lek Dexaven?

stany wstrząsowe (wstrząs pourazowy, pooperacyjny, kardiogenny, anafilaktyczny), obrzęk krtani i strun głosowych, ostre odczyny uczuleniowe,

ciężkie stany spastyczne oskrzeli (stan astmatyczny, dychawica oskrzelowa w przebiegu zakażenia, przewlekły nieżyt oskrzeli), po strumektomii (profilaktycznie, leczenie powikłań), przełomy w chorobie Addisona.

Uwaga. Ze względu na poważne powikłania i skutki uboczne przewlekłej kortykoterapii pozasubstytucyjnej, decyzję o podjęciu takiego leczenia należy każdorazowo rozważyć, uwzględniając zarówno możliwe korzyści dla chorego jak i potencjalne zagrożenia.Jaki jest skład leku Dexaven?

1 ml zawiera 4 mg deksametazonu fosforanu (Dexamethasoni phosphcis) w postaci deksametazonu sodu fosforanu (.Dexamethasoni mitrii phosphcis). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Dexaven?

W ostrych, groźnych dla życia stanach nie ma żadnych przeciwwskazań, zwłaszcza jeżeli przewiduje się stosowanie produktu leczniczego przez krótki czas (24 - 36 godzin).

W innych przypadkach przeciwwskazaniami są: grzybice układowe i nadwrażliwość na deksametazon lub inne kortykosteroidy.

Domięśniowo nie należy stosować u pacjentów z samoistną plamicą małopłytkową.


Dexaven – dawkowanie leku

Produkt leczniczy może być podany we wstrzyknięciu dożylnym lub domięśniowym albo we wlewie kroplowym.

Obowiązkowe jest ścisłe przestrzeganie aseptycznej techniki podawania. Domięśniowe podanie powinno być głębokie, do dużej masy mięśni.

Bezpośrednio przed podaniem we wlewie zawartość ampułki rozpuszcza się w izotonicznym roztworze chlorku sodowego lub 5% roztworze glukozy.

Dawkowanie produktu leczniczego należy indywidualizować w zależności od wskazania, stanu chorego i jego reakcji na produkt leczniczy. Ogólne wytyczne dawkowania

Od 4 do 16 mg/dobę a wyjątkowo do 32 mg/dobę. Zwykle jednorazowa dawka wynosi 4 do 8 mg. Dawkę tę można powtórzyć w razie potrzeby w odpowiednich odstępach, kilka razy w ciągu doby.

Zwykle dawki początkowe są większe, a po uzyskaniu pożądanego efektu terapeutycznego są zmniejszane aż do ustalenia najmniejszej dawki, która umożliwia utrzymanie korzystnego efektu terapeutycznego, lub aż do odstawienia produktu leczniczego.

Sytuacje stresowe pacjenta mogą spowodować konieczność zwiększenia dawkowania. Po długotrwałym stosowaniu, produkt leczniczy należy odstawiać powoli.

Stosowanie produktu leczniczego u osób w podeszłym wieku

Stosowanie produktu leczniczego u osób w podeszłym wieku nie wymaga specjalnego dawkowania, jednak przy doborze dawki należy uwzględnić większą podatność osób w podeszłym wieku na wystąpienie działań niepożądanych (patrz punkt. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania oraz punkt. 4.8 Działania niepożądane).


Dexaven – jakie środki ostrożności należy zachować?

Specjalne ostrzeżeenia

W okresie podawania glikokortykosteroidów nie należy przeprowadzać szczepień, ponieważ reakcje immunologiczne są osłabione i wytwarzanie przeciwciał może być upośledzone. Działania niepożądane występujące po stosowaniu deksametazonu można ograniczyć stosując tylko konieczną, minimalną dawkę możliwie krótko. Specjalne środki ostrożności

Szczególna ostrożność i częsta kontrola kliniczna stanu zdrowia jest wymagana u pacjentów z: zakażeniem ropnym; aktywnym lub utajonym wrzodem trawiennym, osteoporozą (szczególnie u kobiet w okresie pomenopauzainym), nadciśnieniem, zastoinową niewydolnością krążenia, cukrzycą, trwającą lub przebytą ciężką psychozą maniakalno-depresyjną (zwłaszcza z przebytą psychozą posteroidową), przebytą gruźlicą, jaskrą (również jeżeli choroba występuje w rodzinie), uszkodzeniem lub marskością wątroby, niewydolnością nerek, padaczką, owrzodzeniem błony śluzowej przewodu pokarmowego, świeżą anastomozą jelitową, predyspozycją na zakrzepowe zapalenie żył, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, uchyłkowatością jelit, miastenią, opryszczką oka zagrażającą perforacją rogówki, niedoczynnością tarczycy.


Przyjmowanie leku Dexaven w czasie ciąży

Badania na zwierzętach wykazały, że glikokortykosteroidy podawane w dużych dawkach mogą powodować zaburzenia rozwoju płodu. Nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji u człowieka. Produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza spodziewana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym

zagrożeniem dla płodu. Noworodki urodzone przez matki, które podczas ciąży otrzymywały znaczne dawki deksametazonu powinny być obserwowane ze względu na ryzyko wystąpienia niedoczynności kory nadnerczy.

U matek karmiących piersią podczas stosowania dużych dawek deksametazonu zaleca się zaprzestanie karmienia piersią w okresie przyjmowania produktu leczniczego.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Czy tatuaże są zdrowe?

Uroda

Czy tatuaże są zdrowe?

Popularną formą zdobienia ciała są tatuaże. Decydują się na nie zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Warto się jednak zastanowić, czy tatuaże są bezpiecz...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.