Dostępny w ponad połowie aptek

 

Clostilbegyt tabletki | 0,05 g | 10 tabl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Clomifeni citras
Podmiot odpowiedzialny: EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plTen produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Clostilbegyt

Kiedy stosujemy lek Clostilbegyt?

Clostilbegyt jest stosowany w leczeniu niepłodności spowodowanej brakiem owulacji.Jaki jest skład leku Clostilbegyt?

Substancją czynną leku jest 50 mg klomifenu cytrynianu w każdej tabletce.

Pozostałe składniki to: żelatyna, magnezu stearynian, kwas stearynowy, talk, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna (100 mg).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Clostilbegyt?

Kiedy nie stosować leku Clostilbegyt

- Jeśli pacjentka ma uczulenie na klomifen (substancję czynną) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

- Jeśli pacjentka jest w ciąży.

- Jeśli u pacjentki stwierdzono chorobę wątroby lub zaburzenie czynności wątroby.

- Jeśli u pacjentki stwierdzono torbiel jajnika (z wyjątkiem zespołu policystycznych jajników) lub zahamowanie czynności przysadki mózgowej.

- Jeśli stwierdzono zaburzenia czynności tarczycy lub nadnerczy.

- Jeśli u pacjentki występują krwawienia z macicy o nieznanej przyczynie lub niezdiagnozowane krwawienia.

- Jeśli u pacjentki stwierdzono zaburzenia widzenia (występujące od dawna lub ostatnio).

- Jeśli u pacjentki stwierdzono chorobę nowotworową, która może ulec zaostrzeniu pod wpływem hormonów (nowotwory hormonozależne).

- Jeśli u pacjentki występuje wczesna menopauza lub stwierdzano niepłodność.


Clostilbegyt – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku Clostilbegyt, natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala, w przypadku wystąpienia:

- reakcji alergicznej. Objawy to m. in.: wysypka, trudności w przełykaniu lub oddychaniu, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka (obrzęk naczynioruchowy).

- drętwienia, osłabienia mięśni lub paraliżu jednej strony ciała, niewyraźnej mowy, nagłego pogorszenia widzenia, stanu splątania i drżenia. Mogą to być objawy udaru mózgu.

- krwawienia z pochwy i bólów brzucha w czasie ciąży. Mogą to być objawy ciąży ekotopowej.

Częstość występowania powyższych objawów niepożądanych nie jest znana (nie można jej oszacować na podstawie dostępnych danych).

Należy przerwać stosowanie leku Clostilbegyt i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku zauważenia jednego z poniższych ciężkich działań niepożądanych – może być potrzebna pilna pomoc medyczna:

Częste (mogą występować z częstością do 1 na 10 osób)

- Zaburzenia widzenia, plamki, mroczki iskrzące, powidoki. Zwykle są to odwracalne działania niepożądane, jednak w niektórych przypadkach mogą być stałe. Lekarz może zalecić badanie wzroku.

O nieznanej częstości występowania (niemożliwa do oszacowania na podstawie dostępnych danych)

- Nadmierna stymulacja jajników. Może powodować ból brzucha, miednicy lub łydek, pocenie lub uczucie wzdęcia, oddawanie mniejszej ilości moczu, trudności w oddychaniu lub zwiększenie masy ciała. W takim przypadku lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku Clostilbegyt.

- Zaburzenia wątroby mogące prowadzić do zażółcenia białek oczu i skóry (żółtaczka).

- Nagłe i ostre bóle głowy.

- Zaburzenia psychiczne takie jak psychozy paranoidalne.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli jakiekolwiek z poniższych działań niepożądanych ulegną nasileniu lub trwają dłużej niż kilka dni:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób)

- Zaczerwienienie skóry.

- Ból lub dyskomfort w podbrzuszu, zwiększenie masy ciała, obrzęki. Może to być objaw powiększenia jajników.

Często (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 osób)

- Nudności lub wymioty.

- Zwiększone bóle miesiączkowe, obfite krwawienia miesiączkowe lub krwawienia w trakcie cyklu.

- Ból piersi.

- Bóle głowy.

- Uczucie wzdęcia.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 100 osób)

- Uczucie większego napięcia niż zwykle.

- Zaburzenia równowagi lub zawroty głowy (uczucie wirowania).

- Uczucie zmęczenia lub trudności w zasypianiu (bezsenność).

- Uczucie przygnębienia.

Rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 1000 osób)

- Drgawki.

- Zmętnienie soczewki oka (zaćma).

- Pogorszenie wzorku, ból oczu i trudności w widzeniu niektórych kolorów (zapalenie nerwu wzrokowego).

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 000 osób)

- Wypadanie lub ścieńczenie włosów.

O nieznanej częstości występowania (nie można oszacować częstości występowania na podstawie dostępnych danych)

- Ból lub dyskomfort w podbrzuszu, zwiększenie wagi ciała, obrzęki. Może to być objaw wystąpienia endometriozy (stan, w którym komórki wyścielające wnętrze macicy są obecne w innych narządach organizmu, na przykład w mięśniach macicy) lub zaostrzenia endometriozy oraz raka jajnika.

- Olbrzymie powiększenie jajników.

- Ciąże mnogie, np. bliźniacze.

- Zwiększone stężenia tłuszczy we krwi (hipertrójglicerydemia).

- Ból w nadbrzuszu lub lewym podżebrzu. Może to być objaw zapalenia trzustki, które może być wywołane dużym stężeniem tłuszczu we krwi.

- Szybkie lub nieregularne bicie serca.

- Zmiany na skórze nóg, ramion, dłoni, rąk, stóp i zmiany w jamie ustnej (rumień wielopostaciowy).

- Problemy ze wzrokiem.

- Uczucie omdlewania lub utrata przytomności.

- Dezorientacja i zaburzenia mowy.

- Wysypka i swędzenie skóry.

- Siniaki na skórze.

- Obrzęk twarzy, wokół oczu, ust lub języka.

- Nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych.

- Guzy powiązane z układem endokrynnym lub hormonozależne.

- Wzrost stężeń enzymów wątrobowych w badaniach laboratoryjnych krwi. Może to świadczyć o nieprawidłowej pracy wątroby.

- Drętwienie lub mrowienie (parestezje).

- Uczucie niepokoju.

- Zmiany nastroju lub zachowania.

Fale ciepła (uderzenia gorąca) obserwowane podczas leczenia przemijają po zakończeniu leczenia. Może dojść do torbielowatego powiększenia jajników, szczególnie w rzadko występującej chorobie, tak zwanym zespole Steina-Leventhala. Lekarz może zalecić zmierzenie temperatury ciała i zależnie od uzyskanych wyników zdecydować o przerwaniu leczenia. Częstość występowania ciąż bliźniaczych w czasie leczenia może być większa niż w populacji ogólnej. W czasie leczenia klomifenem mogą częściej wystąpić ciąże pozamaciczne.

Istnieją doniesienia o przypadkach raka jajnika powiązanych ze stosowaniem produktów zwiększających płodność. Niektóre badania sugerują, że przedłużone stosowanie klomifenu może zwiększać to ryzyko. Z tego względu nie należy przekraczać zalecanego czasu leczenia.


Clostilbegyt - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty.

Zalecaną dawkę należy przyjmować raz na dobę, przed posiłkiem.

Terapia powinna być zawsze poprzedzona dokładnym badaniem ginekologicznym, z powodu możliwych działań niepożądanych. Clostilbegyt może być stosowany jedynie z przepisu lekarza ginekologa i pod stałą opieką ginekologiczną.

Lekarz indywidualnie dostosuje dawkowanie, w zależności od wrażliwości (reaktywności) jajników.

W przypadku regularnych miesiączek zaleca się rozpoczynanie leczenia w 5. dniu cyklu (lub w 3. dniu w razie wczesnej owulacji (faza folikularna trwająca krócej niż 12 dni). W przypadku braku miesiączek leczenie można zacząć w dowolnym dniu.

Schemat I: 50 mg dziennie przez 5 dni, w tym czasie za pomocą badania ginekologicznego lub badań laboratoryjnych należy sprawdzić reakcję jajników na lek. Owulacja następuje zazwyczaj między 11., a 15. dniem cyklu. W razie braku owulacji należy zastosować „Schemat II”.

Schemat II: Dawkę dobową 100 mg stosuje się przez 5 dni, zaczynając od 5 dnia następnego cyklu. Jeśli nie uda się wywołać owulacji lekarz możne jeszcze raz powtórzyć ten sam schemat postępowania (podając ponownie dawkę 100 mg).

W razie dalszego braku owulacji, po trzech miesiącach przerwy lekarz może zadecydować o ponownym trzymiesięcznym cyklu leczenia. Nie zaleca się dalszego powtarzania leczenia.

Nie należy zwiększać dawki powyżej 100 mg dziennie ani wydłużać czasu podawania powyżej 5 dni.

W zespole policystycznych jajników, ze względu na możliwość hiperstymulacji, dawka początkowa powinna być mniejsza (25 mg na dobę).

W przypadku braku miesiączki po antykoncepcji stosuje się dawkę dobową 50 mg; zwykle skuteczne jest pięciodniowe leczenie, nawet już podczas pierwszego cyklu leczenia.

Clostilbegyt nie powinien być stosowany przez kobiety, które przeszły już menopauzę (przestały miesiączkować).

Pominięcie zastosowania leku Clostilbegyt

W razie pominięcia dawki należy porozmawiać z lekarzem, ponieważ może być konieczna zmiana cyklu leczenia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku nieregularnego przyjmowania leku żądany efekt terapii (dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego) może nie zostać osiągnięty.

Przerwanie przyjmowania leku Clostibegyt

W przypadku stosowania leku Clostilbegyt leczenie trwa 5 dni. W przypadku przerwania stosowania leku przed tym terminem, skutek działania leku może nie zostać osiągnięty.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.


Clostilbegyt – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Clostilbegyt należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, zwłaszcza:

- jeśli u pacjentki nastąpił zanik miesiączkowania spowodowany zmniejszeniem masy ciała,

- jeśli u pacjentki występowały w przeszłości napady padaczki,

- jeśli u pacjentki występują mięśniaki macicy,

- jeśli u pacjentki występują jajniki policystyczne,

- jeśli u pacjentki występuje pierwotna niewydolność jajników lub przysadki,

- jeśli u pacjentki występuje powiększenie lub zmiany torbielowate jajników,

- jeśli u pacjentki występuje hipertrójglicerydemia (nadmiar tłuszczów we krwi) lub w wywiadzie rodzinnym stwierdza się hipertrójglicerydemię.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Clostilbegyt powinny być wykluczone i (lub) wyleczone inne możliwe przyczyny problemów z płodnością.

Przed zastosowaniem leku należy porozmawiać z lekarzem o następujących możliwych przypadkach:

- Ciąża wielopłodowa (ciąża mnoga).

- Ciąża z płodem rozwijającym się poza macicą (ciąża pozamaciczna).

- Możliwe zwiększone ryzyko raka jajnika.

- Zespół hiperstymulacji jajników.

- Problemy ze wzrokiem.

Każda ciąża może prowadzić do zaburzeń w rozwoju płodu lub poronień. Taka możliwość istnieje niezależnie od przyjmowania leku Clostilbegyt.

Clostilbegyt zawiera laktozę jednowodną

Jedna tabletka leku Clostilbegyt zawiera 100 mg laktozy jednowodnej.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


Przyjmowanie leku Clostilbegyt w czasie ciąży

Nie należy stosować tego leku jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży. Należy wykonać test ciążowy przed zastosowaniem leku Clostibegyt.

W okresie karmienia piersią lek Clostilbegyt może być stosowany jedynie wtedy, gdy lekarz stwierdzi, że potencjalne korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko dla dziecka.

Klomifen może hamować wydzielanie mleka.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.