Trudno dostępny w aptekach

 

Betnovate C maść | (1,22mg+30mg)/g | 15 g | tuba


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Betamethasoni valeras, Clioquinolum
Podmiot odpowiedzialny: GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD.Ulotka produktu

Ulotka wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Betnovate C, (1,22 mg + 30 mg)/g, maść

Betamethasoni valeras + Clioquinolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Betnovate C maść i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betnovate C maść

3. Jak stosować lek Betnovate C maść

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Betnovate C maść

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Betnovate C maść i w jakim celu się go stosuje

Substancjami czynnymi leku Betnovate C w postaci maści są: • betametazonu walerianian - kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym, • kliochinol - substancja o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym.

Betnovate C maść jest wskazany do leczenia miejscowego chorób skóry reagujących na leczenie kortykosteroidami, z towarzyszącym im lub wtórnym zakażeniem bakteryjnym i (lub) grzybiczym, takich jak:

• atopowe zapalenie skóry (wyprysk atopowy), • wyprysk pieniążkowaty, • świerzbiączka guzkowa, • łuszczyca (z wyłączeniem zmian uogólnionych), • liszaj płaski, liszaj prosty, • łojotokowe zapalenie skóry, • alergiczny i niealergiczny wyprysk kontaktowy, • wyprzenia okolicy odbytu i narządów płciowych, • duże odczyny po ukąszeniach owadów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betnovate C maść

Kiedy nie przyjmować leku Betnovate C maść - jeśli pacjent ma uczulenie na betametazonu walerianian, kliochinol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) lub jodynę, - u dzieci w 1. roku życia, - jeśli pacjent ma trądzik różowaty, - jeśli pacjent ma trądzik pospolity, - jeśli pacjent ma zapalenie skóry okolicy ust, - jeśli pacjent ma świąd skóry bez stanu zapalnego, - jeśli pacjent ma świąd okolic odbytu i narządów płciowych, - 2 -

- jeśli pacjent ma zakażenie skóry wywołane przez wirusy, bakterie lub grzyby (w tym grzyby z rodziny drożdżakowatych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy unikać długotrwałego stosowania leku, zwłaszcza u dzieci, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, zahamowanie czynności nadnerczy i objawy zespołu Cushinga, nawet bez stosowania opatrunku okluzyjnego - uszczelniającego (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Czynniki zwiększonego ryzyka wystąpienia działań ogólnoustrojowych:

• siła działania i postać produktu zawierającego kortykosteroidy do stosowania miejscowego, • okres stosowania leku, • stosowanie na duże powierzchnie ciała, • stosowanie na szczelnie osłonięte obszary skóry (np. w okolicach wyprzeniowych lub pod opatrunkiem okluzyjnym (uszczelniającym), u małych dzieci pielucha może działać jak opatrunek okluzyjny), • zwiększone uwodnienie warstwy rogowej naskórka, • stosowanie na obszary, gdzie skóra jest cienka – np. na skórę twarzy, • stosowanie na uszkodzoną skórę lub w przypadku innych sytuacji, gdy bariera skórna może być uszkodzona.

Stosowanie kortykosteroidów na skórę twarzy może prowadzić, częściej niż w przypadku stosowania na skórę innych okolic ciała, do zaników skóry. Z tego względu należy ostrożnie stosować lek na skórę twarzy.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. Unikać stosowania leku na powieki, gdyż dostanie się leku do worka spojówkowego może doprowadzić do wystąpienia jaskry i zaćmy.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenie widzenia, ależy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia ponownego zakażenia w obrębie zmian zapalnych leczonych lekiem

Betnovate C maść należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym nie powinny być rozcieńczane.

W razie konieczności zastosowania produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym (opatrunek uszczelniający, który chroni leczone miejsce przed środowiskiem zewnętrznym), należy oczyścić skórę przed nałożeniem opatrunku, gdyż ciepło i wilgoć związane ze stosowaniem opatrunków okluzyjnych sprzyjają rozwojowi zakażeń bakteryjnych.

Pacjenci chorzy na łuszczycę powinni być pod ścisłą kontrolą lekarską. Miejscowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niekorzystne z powodu:

- ryzyka wystąpienia tolerancji na lek, - ryzyka zaostrzenia zmian chorobowych po zaprzestaniu stosowania leku, - ryzyka rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej, - ryzyka miejscowych lub ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów wynikających z nadmiernego wchłaniania leku przez uszkodzoną skórę.

Miejscowo stosowane kortykosteroidy używa się czasami do leczenia zapalenia skóry w postaci przewlekłych zmian owrzodzeniowych kończyn dolnych. Stosowanie w takim przypadku może być związane z większą częstością występowania reakcji miejscowej nadwrażliwości i zwiększeniem ryzyka miejscowych zakażeń.

- 3 -

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub reakcje nadwrażliwości, należy zaprzestać leczenia lekiem

Betnovate C maść.

Betnovate C maść może brudzić włosy, skórę i tkaniny. Po posmarowaniu, miejsce powinno być przykryte w celu ochrony ubrania.

Istnieje ryzyko działania neurotoksycznego (działania polegającego na uszkodzeniu układu nerwowego) miejscowo stosowanego kliochinolu, szczególnie gdy lek Betnovate C maść jest stosowany długotrwałe lub pod opatrunkiem okluzyjnym (uszczelniającym).

Inne leki i Betnovate C maść

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Równoczesne przyjmowanie niektórych leków (takich jak rytonawir, itrakonazol ) powoduje nasilenie działania leku Betnovate C maść w wyniku spowolnienia metabolizmu kortykosteroidów.

Leki zawierające wigabatrynę nie powinny być stosowane jednocześnie z lekiem Betnovate C maść.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych lub istnieją ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią oraz wpływu na płodność.

Lekarz oceni, czy pacjentka może stosować lek Betnovate C maść w okresie ciąży i karmienia piersią.

W przypadku stosowania leku podczas karmienia piersią należy unikać stosowania leku Betnovate C maść na skórę piersi, aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi nowor dka z lekiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań na temat wpływu produktu leczniczego Betnovate C maść na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn, ale biorąc pod uwagę zgłaszane działania niepożądane, nie przewiduje się takiego wpływu.

Lek Betnovate C maść zawiera parafinę

Podczas stosowania leku Betnovate C nie wolno palić ani zbliżać się do otwartego ognia ze względu na ryzyko poważnych oparzeń. Materiał (odzież, pościel, garderoba, opatrunki itp.), który miał kontakt z tym lekiem, łatwiej się pali i stanowi poważne zagrożenie pożarowe. Pranie odzieży i pościeli może zmniejszyć ilość zawartego w nich leku, ale nie całkowicie go z nich usunąć.

3. Jak stosować lek Betnovate C maść

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Betnovate C maść jest przeznaczony do stosowania na skórę. Lek jest szczególnie wskazany do stosowania na suche, liszajowate, łuszczące się zmiany skórne.

Cienką warstwą leku należy pokrywać jedynie chorobowo zmienione miejsca na skórze 1 lub 2 razy na dobę, aż do uzyskania poprawy, ale nie dłużej niż 7 dni. Należy pozostawić maść na skórze do wchłonięcia, a potem zastosować środek zmiękczający skórę (emolient).

- 4 -

W celu podtrzymania działania leczniczego lekarz może następnie zalecić stosowanie leku

1 raz na dobę lub rzadziej lub zastosować lek o mniejszej mocy.

Nie stosować leku Betnovate C maść dłużej niż 7 dni.

Jeśli nie ma poprawy po tygodniu leczenia, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego postępowania, gdyż istnieje ryzyko dalszego bezobjawowego szerzenia zak żenia na skutek przeciwzapalnego działania kortykosteroidu.

W stanach opornych na leczenie (np. zmiany łuszczycowe na łokciach i kolanach) lekarz może zalecić stosowanie opatrunku okluzyjnego (np. z folii polietylenowej) tylko na noc. Przynosi to zazwyczaj wyraźną poprawę, która może być podtrzymywana przez regularne stosowanie leku bez opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego).

W przypadku stosowania leku na skórę twarzy, należy ograniczyć leczenie do 5 dni i nie stosować opatrunku okluzyjnego.

U osób w wieku podeszłym lub z niewydolnością nerek i wątroby należy stosować najmniejszą możliwą dawkę leku przez możliwie najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby, gdyż może u nich wystąpić wolniejsza eliminacja leku z organizmu.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować leku Betnovate C maść u dzieci w 1. roku życia.

U dzieci lek można stosować do 5 dni.

U dzieci nie należy stosować opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego).

Należy upewnić się, że zastosowana została najmniejsza wymagana dawka maści.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Betnovate C maść

W przypadku długotrwałego lub nieprawidłowego stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów (patrz punkty 2 i 4). Nie należy samodzielnie rezygnować ze stosowania leku, gdyż może doprowadzić to do niedoboru glikokortykosteroidów w organizmie.

Pominięcie zastosowania leku Betnovate C maść

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować lek najszybciej jak jest to możliwe, zgodnie z zalecanym schematem dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Betnovate C maść

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Aby zapobiegać występowaniu objawów niepożądanych, lekarz powinien upewnić się, że pacjent stosuje najmniejszą dawkę zapewniającą działanie lecznicze.

Poniżej przedstawione są objawy niepożądane zaobserwowane u pacjentów przyjmujących lek.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów stosujących lek): • miejscowe pieczenie i (lub) ból skóry i świąd.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

• zakażenia oportunistyczne (zakażenia pojawiające się u osób o obniżonej odporności), • miejscowa nadwrażliwość, • zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, - 5 -

• objawy zespołu Cushinga (np. twarz księżycowata, otyłość centralna), • opóźnienie wzrostu kostnego u dzieci, • osteoporoza, • jaskra, • hiperglikemia (zbyt duże stężenie glukozy we krwi) i (lub) glikozuria (glukoza w moczu), • zaćma, • nadciśnienie tętnicze krwi, • wzrost masy ciała i (lub) otyłość, • zmniejszenie stężenia endogennego (wytwarzanego wewnątrz organizmu) kortyzolu, • łysienie, • łamliwość włosów, • ścieńczenie skóry, zaniki skóry, marszczenie się skóry, suchość skóry, • rozstępy, • teleangiektazje (rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych, tzw. pajączki naczyniowe), • przebarwienia, • nadmierne owłosienie, łysienie, rozszczep węzłowaty włosa, odbarwienie włosów, • zaostrzenie objawów choroby, • kontaktowe alergiczne zapalenie skóry i (lub) zapalenie skóry, • rumień, • wysypka, • pokrzywka, • łuszczyca krostkowa (patrz punkt 2), • podrażnienie i (lub) ból w miejscu stosowania.

Działania niepożądane występujące z częstością nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

• nieostre widzenie.

Jeśli pojawią się objawy nadwrażliwości należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku w dużych dawkach, długotrwale lub na dużych powierzchniach skóry może prowadzić do wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów i zahamowania czynności nadnerczy.

Wystąpienie tych objawów jest bardziej prawdopodobne u małych dzieci oraz po zastosowaniu opatrunków okluzyjnych. U małych dzieci rolę opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego) mogą spełniać pieluszki (patrz punkt 2).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa tel. (22) 576-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2022


Charakterystyka produktu leczniczego Betnovate C

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Betnovate C z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Betnovate C z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Kortykosteroidy

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.