Trudno dostępny w aptekach

 

Betadrin WZF krople do nosa, roztwór | (1mg+330mcg)/ml | 10 ml | butelka


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Diphenhydramine hydrochloride, Naphazolini
Podmiot odpowiedzialny: WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARMACEUTYCZNE POLFA S.A.Opis produktu Betadrin WZF

Kiedy stosujemy lek Betadrin WZF?

• Ostre stany zapalne błony śluzowej nosa

• Zaostrzenia przewlekłego nieżytu nosa w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa lub przeziębienia

Betadrin WZF działa objawowo i jest przeznaczony do leczenia doraźnego.


Jaki jest skład leku Betadrin WZF?

1 ml roztworu zawiera 1 mg difenhydraminy chlorowodorku (Diphenhydramini hydrochloridum) i 0,33 mg nafazoliny azotanu (Naphazolini nitras).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Betadrin WZF?

• Nadwrażliwość na difenhydraminy chlorowodorek, nafazoliny azotan, pochodne imidazolowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

• Jaskra z wąskim kątem

• Nadwrażliwość na środki adrenomimetyczne


Betadrin WZF – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Poniżej przedstawiono działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu: [bardzo rzadko (< 1/10 000)].

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

-hiperglikemia.

Zaburzenia układu nerwowego

-bóle i zawroty głowy,

-senność,

-niepokój.

Zaburzenia serca

-zaburzenia rytmu serca.

Zaburzenia naczyniowe

-nadciśnienie.

Zaburzenia żołądka i jelit

-nudności.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-nadmierne pocenie się.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

-osłabienie.

Wystąpienie reakcji ogólnoustrojowych, brak poprawy lub nasilenie miejscowych zmian, ból są wskazaniem do odstawienia produktu.

Długotrwałe stosowanie może prowadzić do miejscowych zmian w nabłonku związanych z jego niedotlenieniem (pogarszających rokowanie), a także do tzw. efektu „z odbicia”.


Betadrin WZF - dawkowanie leku

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

1-3 krople do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 4-6 godzin.

Produktu nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni.


Betadrin WZF – jakie środki ostrożności należy zachować?

Betadrin WZF przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo na błonę śluzową nosa.

Wprawdzie ogólnoustrojowe działanie składników produktu po podaniu do nosa jest bardzo mało prawdopodobne, jednak należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, cukrzycą, nadmiernie wrażliwych na aminy sympatykomimetyczne, np. w nadczynności tarczycy oraz w przeroście gruczołu krokowego i w wieku podeszłym. Pacjenci powinni być poinformowani, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów ogólnych wskazujących, że nafazolina mogła zostać wchłonięta układowo, należy zaprzestać stosowania produktu.

Nie zaleca się stosowania produktu u niemowląt i dzieci do 6 lat z powodu trudnych do przewidzenia, a potencjalnie niebezpiecznych działań niepożądanych.

Stosowanie produktu powyżej 5 dni lub częściej niż co 3 godziny jest niewskazane z powodu ryzyka efektu „z odbicia”, prowadzącego wtórnie do nasilenia obrzęku i zwiększenia wydzielania, wtórnego rozszerzenia naczyń krwionośnych i w konsekwencji do jatrogennego nieżytu nosa ( rhinitis medicamentosa ), a także możliwości powstania trwałych zmian w nabłonku.

Ze względu na zawartość benzalkoniowego chlorku lek może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.


Przyjmowanie leku Betadrin WZF w czasie ciąży

Ciąża

Betadrin WZF może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie ma danych dotyczących przenikania substancji czynnych produktu do mleka kobiecego. U kobiet karmiących piersią Betadrin WZF należy stosować ostrożnie.


Charakterystyka produktu leczniczego Betadrin WZF

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Betadrin WZF z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Betadrin WZF z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Betadrin WZF


Grupy

  • Preparaty przeciwalergiczne

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.