Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

Trudno dostępny w aptekach

 

Atinepte tabletki powlekane | 0,0125 g | 30 tabl.

od 0 , 00  do 20 , 02

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Tianeptinum
Podmiot odpowiedzialny: ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

Atinepte cena

20,02

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Atinepte?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Atinepte

Kiedy stosujemy lek Atinepte?

- Leczenie epizodów depresyjnych.

Tianeptynę można stosować w lekkiej, umiarkowanej i ciężkiej depresji.Jaki jest skład leku Atinepte?

Każda tabletka zawiera 12,5 mg soli sodowej tianeptyny (Tianeptinum natricum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: czerwień koszenilowa, lak (E 124) (1 tabletka zawiera 0,008 mg).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Atinepte?

Nadwrażliwość na tianeptynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Stosowanie nieselektywnych inhibitorów MAO.

Po stosowaniu inhibitorów MAO należy odczekać 2 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia tianeptyną. Przed zastosowaniem inhibitora MAO należy odstawić tianeptynę na 24 godziny wcześniej.


Atinepte – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane wymieniono w zależności od częstości występowania: Bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100), rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia serca:

Często: tachykardia, kołatania serca, dodatkowe skurcze, ból w okolicy serca

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: bezsenność, senność, zawroty głowy, bóle głowy, dreszcze, omdlenie, drżenia

Zaburzenia oka:

Często: zaburzenia widzenia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: uczucie suchości błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, wzdęcia, zgaga

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często: bóle pleców, bóle mięśni

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często: jadłowstręt

Zaburzenia naczyniowe:

Często: uderzenia gorąca

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: wysypka grudkowa lub rumieniowa, świąd, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: osłabienie, uczucie obecności ciała obcego w gardle

Zaburzenia psychiczne:

Często: koszmary senne

Rzadko: nadużywanie i uzależnienie, w szczególności u osób w wieku poniżej 50 lat z wywiadem świadczącym o uzależnieniu od leków lub alkoholu.

Nie znana: podczas leczenia tianeptyną i we wczesnym okresie po jej odstawieniu były raportowane przypadki myśli lub zachowań samobójczych (patrz punkt 4.4).

Nasilenie i częstość występowania działań niepożądanych zmniejszały się w czasie leczenia i zasadniczo nie prowadziły do przerwania leczenia.

W większości przypadków, u pacjentów z depresją może być trudne odróżnienie działań niepożądanych związanych z leczeniem tianeptyną od objawów somatycznych.


Atinepte – dawkowanie leku

Zalecaną dawką jest 1 tabletka (12,5 mg) 3 razy na dobę (rano, w środku dnia i wieczorem), przed głównymi posiłkami.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Dawkę należy zmniejszyć do 2 tabletek na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u pacjentów poniżej 18 lat nie zostało ustalone.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek dawkę leku należy zmniejszyć do 2 tabletek na dobę.

Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u pacjentów z uzależnieniem alkoholowym z lub bez marskości wątroby.

Podczas odstawiania leku dawkę należy zmniejszać stopniowo w czasie od 7 do 14 dni.


Atinepte – jakie środki ostrożności należy zachować?

Samobójstwo, myśli samobójcze lub kliniczne nasilenie choroby

Depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczenia oraz samobójstwa. Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania pełnej remisji. Ponieważ poprawa może nie nastąpić w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia lub dłużej, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu wystąpienia poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu do placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka.

Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat:

Produktu Atinepte nie należy stosować w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. W badaniach klinicznych zachowania samobójcze (próby i myśli samobójcze) i wrogość (głównie agresja, zachowanie opozycyjne, gniew) obserwowano częściej u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi w porównaniu z grupą przyjmującą placebo. Jeśli mimo wszystko, w związku z potrzebą kliniczną zostanie podjęta decyzja o wdrożeniu leczenia, pacjenta należy starannie obserwować, czy nie występują u niego objawy mogące świadczyć o zwiększonym ryzyku samobójstwa. Poza tym, brakuje wyników długoterminowych badań bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży dotyczących wzrostu, dojrzewania, rozwoju funkcji poznawczych i rozwoju behawioralnego.

• Gdy konieczne jest znieczulenie ogólne, należy powiadomić lekarza anestezjologa o stosowaniu tianeptyny. Lek odstawić na 24-48 godzin przed planowaną operacją.

• W przypadkach zabiegów nagłych, operacja może być wykonana z pominięciem okresu wymywania; należy uważnie obserwować pacjenta w okresie okołooperacyjnym.

• Tak jak w przypadku wszystkich leków psychotropowych leku nie należy odstawiać nagle. Dawkę należy zmniejszać stopniowo przez 7 do 14 dni.

• Nie zaleca się picia alkoholu podczas leczenia tianeptyną. Pacjenci uzależnieni od leków lub alkoholu w wywiadzie, powinni być uważnie kontrolowani.

• Nie należy podawać dawek większych niż zalecane.

• Tianeptynę należy ostrożnie stosować u pacjentów z manią w wywiadzie. Leczenie tianeptyną należy przerwać, jeśli pacjent wchodzi w fazę manii.

Substancje pomocnicze

Produkt Atinepte zawiera czerwień koszenilową (E 124), która może powodować reakcje alergiczne.


Przyjmowanie leku Atinepte w czasie ciąży

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania tianeptyny u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach są niewystarczające w odniesieniu do wpływu na przebieg ciąży i rozwój

zarodka / płodu.

Potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane. Tianeptyny nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Laktacja

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne przenikają do mleka matki, dlatego nie należy stosować tianeptyny w okresie karmienia piersią.


Zamienniki leku Atinepte

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 4 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 6,14 zł.

Coaxil interakcje ulotka tabletki drażowane 0,0125 g 30 tabl.

Coaxil

tabletki drażowane | 0,0125 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

13,88 zł


Coaxil interakcje ulotka tabletki drażowane 0,0125 g 30 tabl.

Coaxil

tabletki drażowane | 0,0125 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,47 zł


Tianesal interakcje ulotka tabletki powlekane 0,0125 g 30 tabl.

Tianesal

tabletki powlekane | 0,0125 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

20,02 zł


Coaxil interakcje ulotka tabletki powlekane 0,0125 g 30 tabl.

Coaxil

tabletki powlekane | 0,0125 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

20,63 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Atinepte

Alkohol

Podobnie jak w przypadku wszystkich substancji oddziaływujących na OUN, należy zalecić pacjentom, aby unikali spożywania alkoholu w czasie stosowania tianeptyny.


Grupy


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.