Acetylcysteine Sandoz interakcje ulotka roztwór do infuzji 0,1 g/ml 5 amp. po 3 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Acetylcysteine Sandoz roztwór do infuzji | 0,1 g/ml | 5 amp. po 3 ml

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Acetylcysteinum
Podmiot odpowiedzialny: SANDOZ GMBH

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Acetylcysteine Sandoz?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Acetylcysteine Sandoz

Kiedy stosujemy lek Acetylcysteine Sandoz?

Zatrucie paracetamolem.Jaki jest skład leku Acetylcysteine Sandoz?

1 ml roztworu zawiera 100 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum).

1 ampułka (3 ml) zawiera 300 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Acetylcysteine Sandoz?

Nadwrażliwość na acetylocysteinę, sodu edetynian (pochodną etylenodiaminy) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Zmniejszona zdolność odkrztuszania wydzieliny (np. u małych dzieci lub osób w podeszłym wieku), jeśli pacjentom nie zapewni się fizykoterapii oddechowej.

Produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U niemowląt stosowanie produktu Acetylcysteine SANDOZ jest dozwolone wyłącznie w przypadkach zagrożenia życia i tylko pod nadzorem medycznym w szpitalu.


Acetylcysteine Sandoz – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Ocena działań niepożądanych opiera się na częstości ich występowania:

bardzo często:

(≥1/10)

często:

(≥1/100 do < 1/10)

niezbyt często:

(≥1/1000 do < 1/100)

rzadko:

(≥1/10 000 do < 1/1000)

bardzo rzadko:

(< 1/10 000)

 częstość nieznana:

 (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: ból głowy, gorączka, reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka, wyprysk, wysypka, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, tachykardia i niedociśnienie tętnicze)

Bardzo rzadko: reakcja anafilaktyczna, aż do wstrząsu

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: szumy uszne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: duszność, skurcz oskrzeli - głównie u pacjentów z nadreaktywnością oskrzeli związaną z astmą oskrzelową

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha, biegunka, wymioty, zgaga i nudności

Ponadto bardzo rzadko notowano krwawienia podczas stosowania acetylocysteiny, częściowo związane z reakcją nadwrażliwości. W szeregu badań potwierdzono zmniejszoną agregację płytek w obecności acetylocysteiny, jednak nie jest jeszcze możliwa ocena znaczenia klinicznego tego działania.


Acetylcysteine Sandoz – dawkowanie leku

Postępowanie odtruwające powinno być rozpoczęte jak najszybciej po przyjęciu toksycznej dawki paracetamolu. Leczenie prowadzi się w warunkach szpitalnych.

Produkt Acetylcysteine SANDOZ należy podać dożylnie w ciągu 4 do 8 godzin od zatrucia, nie później niż w ciągu pierwszych 14 godzin. W pierwszej dobie od zatrucia dawka dobowa acetylocysteiny powinna wynosić około 300 mg/kg mc. (około 20 g na dobę dla osoby dorosłej).

W celu zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych lek należy rozcieńczyć w 5% roztworze glukozy lub 0,9% roztworze chlorku sodu i podawać w powolnym wlewie kroplowym. U dzieci i pacjentów o masie ciała mniejszej niż 40 kg objętość roztworu glukozy lub roztworu chlorku sodu należy proporcjonalnie zmniejszyć (ale nie poniżej 50 ml).

Schemat dawkowania produktu Acetylcysteine SANDOZ w ostrym zatruciu paracetamolem:

Dorośli:

Dawka

acetylocysteiny

Objętość roztworu podanego we wlewie kroplowym

Czas wlewu

150 mg/kg mc.

200 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu

15 minut

50 mg/kg mc.

500 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu

4 godziny

100 mg/kg mc.

1000 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu

16 godzin

Łącznie: dożylnie 300 mg acetylocysteiny/kg mc. przez pierwszych 20 godzin leczenia.

Dzieci:

W leczeniu zatruć paracetamolem u dzieci stosuje się takie same dawki w przeliczeniu na masę ciała i taki sam tryb postępowania, jak w leczeniu dorosłych. Objętość płynu podawanego dożylnie należy modyfikować w zależności od wieku i masy ciała dziecka. Przeciążenie płynem stanowi potencjalne ryzyko niewydolności krążenia.

Dzieci o masie ciała ≥20 kg:

Dawka

acetylocysteiny

Objętość roztworu podanego we wlewie kroplowym

Czas wlewu

150 mg/kg mc.

100 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu

15 minut

50 mg/kg mc.

250 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu

4 godziny

100 mg/kg mc.

500 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu

16 godzin

Dzieci o masie ciała < 20 kg:

Objętość do wlewów (przy zastosowaniu tych samych dawek) ustala lekarz prowadzący.

U pacjentów, u których ryzyko hepatotoksycznego działania dużych dawek paracetamolu jest większe (np. pacjentów z AIDS, niedożywionych, leczonych przewlekle ryfampicyną, fenytoiną, karbamazepiną, fenobarbitalem oraz uzależnionych od alkoholu), leczenie produktem Acetylcysteine SANDOZ należy rozpocząć jak najwcześniej i przy mniejszym stężeniu paracetamolu w surowicy niż u pozostałych osób.


Acetylcysteine Sandoz – jakie środki ostrożności należy zachować?

- Wyjątkowo ostrożnie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową, z nadreaktywnością oskrzeli oraz niewydolnością oddechową. Pacjentów tych należy w trakcie leczenia wnikliwie obserwować i w razie wystąpienia skurczu oskrzeli rozpocząć leczenie objawowe.

- Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, lub z żylakami przełyku.

- Prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych w następstwie dożylnego stosowania acetylocysteiny jest większe, jeśli lek jest podawany zbyt szybko lub w dużej dawce. Aby zmniejszyć to ryzyko, należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących sposobu podawania.

- Acetylocysteina podawana w dużych dawkach jako odtrutka może skracać czas protrombinowy. Podczas leczenia należy ściśle kontrolować parametry krzepnięcia, zwłaszcza u pacjentów, u których może być konieczne przeszczepienie wątroby.

- Specyficzny, siarkowy zapach produktu leczniczego nie świadczy o jego rozkładzie, lecz jest spowodowany obecnością siarki w cząsteczce leku.

- Podczas stosowania acetylocysteiny bardzo rzadko notowano ciężkie reakcje skórne, tj. zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella. Należy poinformować pacjenta, aby w razie wystąpienia zmian na skórze lub błonach śluzowych, niezwłocznie zwrócił się o pomoc medyczną.

- Należy zachować ostrożność u pacjentów z nietolerancją histaminy i unikać u nich długotrwałego leczenia, gdyż acetylocysteina wpływa na metabolizm histaminy i może wywołać objawy nietolerancji (np. ból głowy, naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa, świąd).


Przyjmowanie leku Acetylcysteine Sandoz w czasie ciąży

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania acetylocysteiny w okresie ciąży w prospektywnych badaniach klinicznych. Ciąża nie jest przeciwwskazaniem do stosowania acetylocysteiny, gdyż ryzyko uszkodzenia wątroby matki i płodu w wyniku zatrucia paracetamolem jest prawdopodobnie dużo większe niżpotencjalne ryzyko wywołane zastosowaniem acetylocysteiny. Karmienie piersią jest przeciwwskazane u kobiet, które przedawkowały paracetamol lub jakikolwiek inny lek.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w kaszlu (przeciwkaszlowe i wykrztuśne) i przeziębieniu w postaci tabletek, kapsułek, syropów, tabletek do ssania, płynów itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.