Zeprez interakcje ulotka tabletki powlekane 0,05 g 30 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Zeprez tabletki powlekane | 0,05 g | 30 tabl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Losartanum
Podmiot odpowiedzialny: ALKALOID-INT D O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Zeprez?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Zeprez

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ZEPREZ, 50 mg, tabletki powlekane

ZEPREZ, 100 mg, tabletki powlekane

Losartan potasu

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

­  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

­  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

­  Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

­  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Zeprez i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zeprez

3. Jak stosować lek Zeprez

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Zeprez

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ZEPREZ I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Zeprez należy do grupy leków należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II.

Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która wiąże się z receptorami w ścianach naczyń krwionośnych, powodując ich zwężenie. Powoduje to zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Zeprez zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami, powodując rozluźnienie naczyń krwionośnych, które z kolei zmniejsza ciśnienie krwi. Zeprez spowalnia pogarszanie się czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi i cukrzycą typu 2.

Zeprez stosowany jest:

-   w leczeniu pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi (nadciśnieniem);

-   w celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 oraz potwierdzonym badaniami diagnostycznymi  zaburzeniem czynności nerek i białkomoczem ? 0,5 g na dobę (schorzenie, w którym mocz zawiera nadmierną ilość białek);

-   w celu leczenia pacjentów z przewleką niewydolnością serca, gdy leczenie lekami zwanymi inhibitorami enzymu konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE, lek stosowany w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia krwi) nie jest uważane przez lekarza za odpowiednie. W przypadku, gdy niewydolność serca została ustabilizowana za pomocą inhibitora ACE, nie należy zmieniać leku na losartan;

-   u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi i pogrubieniem ścian lewej komory serca w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia udaru mózgu („wskazanie LIFE”).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZEPREZ

Kiedy nie stosować leku Zeprez

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na losartan potasu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Zeprez.

- jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby.

- jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż 3 miesiące (zaleca się również unikania stosowania leku Zeprez we wczesnej ciąży, patrz punkt dotyczący ciąży).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Zeprez

Ważne, aby przed stosowaniem leku Zeprez poinformować lekarza:

-  jeśli u pacjenta w przeszłości występował obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka; patrz też punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”),

-  jeśli u pacjenta występują nasilone wymioty lub biegunka prowadzące do nadmiernej utraty płynów i (lub) soli z organizmu,

-  jeśli pacjent stosuje leki moczopędne (leki zwiększające ilość wody wydalanej przez nerki) lub dietę z ograniczeniem soli, co może powodować nadmierną utratę płynów i soli w organizmie (patrz punkt 3 „Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów”),

-  jeśli pacjent ma zwężenie lub niedrożność naczyń krwionośnych prowadzących do nerek lub jeśli u pacjenta niedawno przeszczepiono nerkę,

-  jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby (patrz punkty 2 „Kiedy nie stosować leku Zeprez” i 3 „Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów”),

-  jeśli pacjent ma niewydolność serca z zaburzeniami czynności nerek lub bez nich lub współistniejące ciężkie zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca. Niezbędna jest szczególna ostrożność w przypadku jednoczesnego leczenia ß-adrenolitykami (leki obniżające ciśnienie krwi i przydatne w leczeniu pewnych chorób serca), 

-  jeśli pacjent ma chorobę zastawek serca lub mięśnia serca,

-  jeśli pacjent ma chorobę wieńcową serca (spowodowaną zmniejszonym przepływem krwi w naczyniach krwionośnych serca) lub chorobę naczyń mózgowych (spowodowaną zaburzeniami krążenia krwi w mózgu),

-  jeśli pacjent ma pierwotny hiperaldosteronizm (choroba wywołana zwiększeniem wydzielania hormonu aldosteron przez nadnercza).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka sądzi, że jest w ciąży (lub może być w ciąży). Nie zaleca się stosowania leku Zeprez we wczesnej ciąży i nie wolno go przyjmować po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli będzie stosowany w tym okresie ciąży (patrz punkt dotyczący ciąży).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty lub lekach ziołowych oraz produktach pochodzenia naturalnego.

Szczególną ostrożność należy zachować stosując następujące leki podczas stosowania leku Zeprez:

-  inne leki obniżające ciśnienie krwi, ponieważ mogą dodatkowo zmniejszyć ciśnienie krwi u pacjenta. Ciśnienie krwi może być również zmniejszone przez jeden z następujących leków/ typ leków: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna,

-  leki zatrzymujące potas w organizmie lub mogące zwiększać stężenie potasu w krwi (np. suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas lub leki oszczędzające potas takie jak niektóre leki moczopędne [amiloryd, triamteren, spironolakton] lub heparyna),

-  niesteroidowe leki przeciwzapalne takie jak indometacyna, w tym inhibitory COX-2 (leki zmniejszające stan zapalny oraz stosowane pomocniczo w celu zmniejszenia bólu), ponieważ mogą osłabić działanie losartanu. W przypadku zaburzenia czynności nerek, jednoczesne stosowanie tych leków może prowadzić do pogorszenia ich czynności.

-  bez ścisłej kontroli lekarza nie należy stosować leków zawierających lit w skojarzeniu z losartanem. Konieczne może być zastosowanie szczególnych środków ostrożności (np. badania krwi).  

Stosowanie leku Zeprez z jedzeniem i piciem

Lek Zeprez można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka sądzi, że jest w ciąży (lub może być w ciąży).

Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie leczenia produktem Zeprez przed zajściem w ciążę lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży, i zaleci stosowanie innego leku zamiast leku Zeprez.

Nie zaleca się stosowania produktu we wczesnej ciąży i nie wolno go przyjmować po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ może spowodować poważne szkody dla dziecka, jeśli będzie stosowany po trzecim miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią.

Zeprez nie jest zalecany dla matek karmiących piersią i lekarz może wybrać inny lek dla pacjentki, która zamierza karmić piersią, szczególnie, jeśli niemowle jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Stosowanie i dzieci i młodzieży

Nie przeprowadzono badań nad losartanem u dzieci. W celu uzyskania dalszych informacji należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jest mało prawdopodobne, aby lek Zeprez wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, podobnie jak w przypadku wielu leków stosowanych w celu zmniejszenia ciśnienia krwi, u niektórych osób, losartan może powodować zawroty głowy lub senność. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub senności należy skonsultować się z lekarzem przed podjęciem takich czynności.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zeprez

Zeprez zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ZEPREZ

Lek Zeprez należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz zadecyduje o odpowiedniej dawce leku Zeprez, w zależności od stanu pacjenta oraz innych przyjmowanych leków. Ważne, aby kontynuować stosowanie leku Zeprez tak długo, jak zalecił lekarz. Ma to na celu uzyskanie stałej kontroli ciśnienia krwi.

Pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi

Leczenie zwykle rozpoczyna się dawką 50 mg losartanu potasu (jedna tabletka leku Zeprez 50 mg, tabletki powlekane) raz na dobę. Maksymalne działanie zmniejszające ciśnienie krwi powinno wystąpić 3 do 6 tygodni po rozpoczęciu leczenia. U niektórych pacjentów dawka może być następnie zwiększona do 100 mg losartanu potasu (jedna tabletka leku Zeprez 100 mg tabletki powlekane) raz na dobę

W przypadku wrażenia, że działanie leku Zeprez jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi i cukrzyca typu 2

Leczenie zwykle rozpoczyna się dawką 50 mg losartanu potasu (jedna tabletka leku Zeprez 50 mg tabletki powlekane) raz na dobę. Dawka może być następnie zwiększona do 100 mg losartanu potasu (jedna tabletka leku Zeprez 100 mg tabletki powlekane) raz na dobę w zależności od reakcji na leczenie

Tabletki leku Zeprez można stosować jednocześnie z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie krwi (np. lekami moczopędnymi, lekami blokującymi kanały wapniowe, alfa- lub beta-adrenolitykami oraz lekami działającymi ośrodkowo), a także z insuliną i innymi często stosowanymi lekami o działaniu hipoglikemizującym (np. pochodnymi sulfonylomocznika, glitazonami i inhibitorami glukozydazy).

Pacjenci z niewydolnością serca

Leczenie zwykle rozpoczyna się dawką 12,5 mg losartanu potasu na dobę. Lek Zeprez nie jest dostępny w tabletce o mocy 12,5 mg. Jeśli konieczne jest zastosowanie dawek niedostępnych dla preparatu Zeprez, lekarz powinien zapisać inne preparaty zawierające losartan potasu w odpowiedniej dawce. Zazwyczaj, dawkę należy zwiększać stopniowo, co tydzień (tj. 12,5 mg na dobę podczas pierwszego tygodnia, 25 mg na dobę podczas drugiego tygodnia, 50 mg na dobę podczas trzeciego tygodnia), aż do osiągnięcia zwykle stosowanej dawki podtrzymującej, wynoszącej 50 mg losartanu potasu (jedna tabletka leku Zeprez 50 mg tabletki powlekane) raz na dobę, w zależności od stanu pacjenta

W leczeniu niewydolności serca losartan jest zazwyczaj łączony z lekami moczopędnymi (leki zwiększające ilość wody wydalanej przez nerki) i (lub) glikozydami naparstnicy (leki wzmacniające serce i zwiększające jego sprawność) i (lub) beta-adrenolitykami (leki obniżające ciśnienie krwi i stosowane również w leczeniu innych chorób serca).

Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów

Lekarz rozpoczynając leczenie, może u niektórych pacjentów zalecić mniejszą dawkę. Dotyczy to., pacjentów stosujących leki moczopędne w dużych dawkach, pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub pacjentów w wieku powyżej 75 lat. 

Nie zaleca się stosowania losartanu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Zeprez”).

Podawanie

Tabletki należy połykać popijając szklanką wody. Należy starać się przyjmować codzienną dawkę leku o tej samej porze każdego dnia. Ważne, aby kontynuować stosowanie leku Zeprez, chyba, że zalecenia.lekarza są inne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zeprez

W przypadku omyłkowego przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek lub połknięcia kilku tabletek przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawami przedawkowania są niskie ciśnienie krwi, przyspieszenie lub spowolnienie akcji serca.

.

Pominięcie zastosowania leku Zeprez

Jeśli przypadkowo pacjent pominął zastosowanie dawki dobowej, należy następną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE           

Jak każdy lek, lek Zeprez może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie tabletek leku Zeprez i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala:

Ciężkie reakcje alergiczne (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu). Jest to ciężkie, lecz rzadkie działanie niepożądane, występujące u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, lecz u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów. Może być konieczna pilna interwencja medyczna lub hospitalizacja.

Działania niepożądane leku zostały sklasyfikowane w następujący sposób:

bardzo często: występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów

często: występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów

niezbyt często: występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

rzadko: występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

bardzo rzadko: występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

nieznana częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

W trakcie leczenia losartanem obserwowano następujące działania niepożądane:

Często:

-  zawroty głowy

-  niskie ciśnienie krwi

-  osłabienie

-  zmęczenie

-  zbyt małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia),

-  zbyt duże stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia).

Niezbyt często:

-  senność

-  ból głowy

-  zaburzenia snu

-  uczucie przyspieszonego bicia serca (kołatanie)

-  silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

-  niskie ciśnienie krwi (zwłaszcza po nadmiernej utracie wody z organizmu np. u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych)

-  zależne od dawki działania ortostatyczne, takie jak zmniejszenie ciśnienia krwi występujące podczas podnoszenia się z pozycji leżącej lub siedzącej

-  duszność

-  ból brzucha

-  zaparcie

-  biegunka

-  nudności

-  wymioty

-  pokrzywka

-  świąd

-  wysypka

-  miejscowy obrzęk

Rzadko:

-  zapalenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń, w tym plamica Schonleina-Henocha)

-  uczucie zdrętwienia lub mrowienia (parestezje)

-  omdlenie

-  bardzo szybkie i nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków)

-  udar mózgu

-  zapalenie wątroby

-  zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej (ALT) we krwi (zwykle ustępujące po zaprzestaniu leczenia).

Nieznana:

-  zmniejszona liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość)

-  zmniejszona liczba płytek krwi

-  migrena

-  kaszel

-  zaburzenia czynności wątroby

-  bóle stawów i mięśni

-  zmiany  czynności nerek (mogą ustępować po zaprzestaniu leczenia) w tym niewydolność nerek

-  objawy grypopodobne

-  zwiększenie stężenia mocznika w krwi

-  zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi oraz potasu w surowicy krwi u pacjentów z niewydolnością serca

-  ból pleców i zakażenia dróg moczowych

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Zeprez

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Zeprez po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudelku i blistrze po określeniu: EXP (skrót od ang. expiry date – termin ważności). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Niniejszy lek nie wymaga żadnych specjalnych środków ostrożności podczas przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE   Co zawiera lek Zeprez Substancją czynną leku jest losartan potasu.

ZEPREZ, 50 mg, tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg losartanu potasu.

ZEPREZ, 100 mg, tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg losartanu potasu.

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: magnezu stearynian, celulozę mikrokrystaliczną, skrobię żelowaną, laktozę jednowodną, karboksymetyloskrobię sodową (Typ A).

Otoczka tabletki: hydroksypropyloceluloza i tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Zeprez i co zawiera opakowanie

Lek ZEPREZ dostępny jest w postaci okrągłych, białych, dwuwypukłych tabletek powlekanych z linią podziału na jednej stronie. Tabletki można podzielić na dwie równe połowy.

Lek dostępny jest w pudełku zawierającym 30 tabletek powlekanych (3 blistry z folii aluminiowej i PVC zawierające po 10 tabletek powlekanych).

Lek ZEPREZ dostępny jest w postaci okrągłych, białych, dwuwypukłych tabletek powlekanych z krzyżykiem podziału na jednej stronie. Linia podziału ma na celu jedynie ułatwienie rozłamania tabletki w celu ułatwienia jej połknięcia i nie zapewnia podziału tabletki na dwie równe dawki.

Lek dostępny jest w pudełku zawierającym 30 tabletek powlekanych (2 blistry z folii aluminiowej i PVC zawierające po 15 tabletek powlekanych).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Alkaloid d.o.o., Celovška 40a, 1000 Ljubljana, Słowenia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria

LOTAR   100 mg; 50 mg film-coated tablets

Czechy

SIDOK  100 mg; 50 mg potahované tablety

Polska

ZEPREZ

Słowacja

ZEPREZE 100 mg; 50 mg film-obalené tablety

Słowenia

LOTAR 100 mg; 50 mg filmsko obložene tablete

Rumunia

SARLON  100 mg; 50 mg comprimate filmate

Data zatwierdzenia ulotki: (MM/RRRR).


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.