Viru-Pos interakcje ulotka maść do oczu 0,03 g/g 4,5 g

Trudno dostępny w aptekach

 

Viru-Pos maść do oczu | 0,03 g/g | 4,5 g

od 0 , 00  do 24 , 64

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Aciclovirum
Producent: URSAPHARM ARZNEMITTEL GMBH

Viru-Pos cena

24,64Opis leku Viru-Pos

Wskazania

Produkt leczniczy Viru-POS maść do oczu wskazany jest w leczeniu opryszczkowego zapalenia rogówki - Herpes simplex keratitis.Skład

1 g maści zawiera 30 mg acyklowiru (Aciclovirum)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

Produktu Viru-POS maść do oczu nie należy stosować u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na acyklowir lub walacyklowir.


Działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano zgodnie z klasyfikacja układów i narządów MedDRA, a w każdej grupie według częstości występowania, od najczęstszych do najrzadziej występujących. Częstość występowania:

Bardzo często:

(≥ 1/10)

Często:

(≥ 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często:

(≥ 1/1000 do < 1/100)

Rzadko:

(≥ 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko:

(< 1/10 000, w tym pojedyncze przypadki).

Aby przypisać działania niepożądane do odpowiednich kategorii częstości, wykorzystano dane uzyskane podczas badań klinicznych maści do oczu zawierającej 3% acyklowiru. Rodzaj obserwowanych działań niepożądanych nie pozwala stwierdzić, które objawy należy przypisać działaniu leku a które były wynikiem samej choroby.

Objawy obserwowane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu oceniono na podstawie zgłoszeń spontanicznych.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: natychmiastowe reakcje nadwrażliwości z obrzękiem naczynioruchowym.

Zaburzenia oka:

Bardzo często: powierzchowna, ogniskowa keratopatia.

Nie musi ona wymagać przedwczesnego przerwania terapii i goi się bez widocznych szkodliwych następstw.

Często: przemijające, lekkie pieczenie oka, występujące bezpośrednio po podaniu; zapalenie spojówek.

Rzadko: zapalenie brzegów powiek.


Dawkowanie

Dawkowanie

Około 10 mm wyciśniętej maści należy wprowadzić do dolnego worka spojówkowego pięć razy na dobę w odstępach około 4-godzinnych, z przerwą nocną.

Leczenie należy kontynuować przez co najmniej 3 dni po wygojeniu zmian.

Sposób podawania

Odchylić nieco głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę, umieścić odpowiednią ilość maści w dolnym worku spojówkowym. Następnie zamknąć powoli powiekę. Po użyciu tubę zamknąć starannie zakrętką.


Środki ostrożności

Pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia przemijającego uczucia kłucia o niewielkim nasileniu, bezpośrednio po zastosowaniu maści.

Pacjenci powinni unikać stosowania soczewek kontaktowych podczas stosowania produktu ViruPOS maść do oczu.


Przyjmowanie leku Viru-Pos w czasie ciąży

Ciąża:

Ze względu na brak dostatecznych danych, podawanie acyklowiru należy rozważyć jedynie wtedy, gdy oczekiwane korzyści dla matki przewyższają możliwość wystąpienia nieoczekiwanych zagrożeń dla płodu.

Karmienie piersią:

Nieliczne dane uzyskane z doniesień po ogólnoustrojowym stosowaniu acyklowiru wskazują, że acyklowir przenika do mleka kobiecego.


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki oftalmologiczne (do oczu)

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w zakażeniach i stanach zapalnych oka, leki zmieniejszające przekrwienie oczu, krople do oczu chroniące, kojące podrażnienia, zwalczające suchość i zmęczenia oczu, sztuczne łzy, leki przeciwalergiczne, przeciwzapalne, stosowane w jaskrze, leki miejscowo znieczulające itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: