Tenaxum interakcje ulotka tabletki 1 mg 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

Trudno dostępny w aptekach

 

Tenaxum tabletki | 1 mg | 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Rilmenidinum
Podmiot odpowiedzialny: LES LABORATOIRES SERVIER

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Tenaxum?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Tenaxum

Kiedy stosujemy lek Tenaxum?

Nadciśnienie tętnicze pierwotne.


Jaki jest skład leku Tenaxum?

Jedna tabletka zawiera 1,544 mg dwuwodorofosforanu rylmenidyny, co odpowiada

1 mg rylmenidyny (Rilmenidinum).

Substancja pomocnicza: laktoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Tenaxum?

Nadwrażliwość na rylmenidynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Ciężka depresja.

Nie należy stosować rylmenidyny u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny

< 15 ml/min) z powodu braku odpowiednich badań.

Jednoczesne stosowanie sultoprydu i rylmenidyny jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

Nie stosować rylmenidyny u dzieci ze względu na brak odpowiednich badań.


Tenaxum – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane występują rzadko, są łagodne i przemijające, należą do nich:

- astenia, uczucie kołatania serca, bezsenność, senność, męczliwość;

- bóle nadbrzusza, suchość w jamie ustnej, biegunka;

- wysypki.

Bardzo rzadko obserwowano:

- uczucie ziębnięcia kończyn;

- niedociśnienie ortostatyczne;

- zaburzenia czynności seksualnych;

- świąd skóry;

- lęk, depresja;

- obrzęki, skurcze mięśni;

- uderzenia gorąca;

- nudności, zaparcia.


Tenaxum - dawkowanie leku

Zaleca się stosowanie dawki 1 mg rylmenidyny (1 tabletka na dobę, przyjmowana rano). Jeżeli po miesiącu leczenia nie uzyska się normalizacji wartości ciśnienia tętniczego, dawkę można zwiększyć do 2 mg (1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem). Lek należy zażywać w trakcie posiłków.

Ze względu na dobrą tolerancję biologiczną i kliniczną rylmenidyna może być stosowana u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z cukrzycą.

U pacjentów z niewydolnością nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest > 15 ml/min, modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Leczenie jest długotrwałe.

Leczenia nie należy przerywać nagle. Jeśli zaistnieje konieczność odstawienia leku, dawkę należy stopniowo zmniejszać.


Tenaxum – jakie środki ostrożności należy zachować?

Leczenia nie należy przerywać nagle. Jeśli zaistnieje konieczność odstawienia leku, dawkę należy stopniowo zmniejszać.

Tak jak w przypadku innych leków hipotensyjnych leczenie rylmenidyną należy prowadzić pod stałą kontrolą lekarską, zwłaszcza pacjentów z chorobami układu krążenia (udar mózgu, zawał mięśnia sercowego).

Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia rylmenidyną.

U pacjentów z niewydolnością nerek, gdy klirens kreatyniny jest większy niż 15 ml/min, modyfikacja

dawki nie jest konieczna.

Produkt Tenaxum zawiera laktozę. Z tego względu nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko

występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem

złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Tenaxum w czasie ciąży

Ciąża

Pomimo iż nie wykazano działania teratogennego i embriotoksycznego w badaniach na zwierzętach, rylmenidyny nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Laktacja

Rylmenidyna przenika do mleka, dlatego stosowanie leku w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Tenaxum

Alkohol

Alkohol zwiększa działanie sedacyjne rylmenidyny. Zaburzenie czujności może mieć niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Należy unikać spożywania napojów alkoholowych i leków zawierających alkohol.


Inne opakowania


Grupy


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.