Plendil interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg 28 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Plendil tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 5 mg | 28 tabl.

od 0 , 00  do 12 , 72

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Felodipinum
Podmiot odpowiedzialny: ASTRAZENECA AB

Plendil cena

12,72Opis produktu Plendil

Kiedy stosujemy lek Plendil?

· Nadciśnienie tętnicze.

· Stabilna choroba niedokrwienna serca.

Plendil - działanie leku

Wysoce naczynioselektywny bloker kanału wapniowego.

Jaki jest skład leku Plendil?

Jedna tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg felodypiny (Felodipinum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Plendil?

· Nadwrażliwość na felodypinę lub którykolwiek ze składników leku.

· Niewyrównana niewydolność serca.

· Ostry zawał mięśnia sercowego (miesiąc od zawału).

· Niestabilna choroba niedokrwienna serca.

· Ciąża.

· Istotne klinicznie zwężenie zastawki aortalnej.

· Wstrząs kardiogenny.


Plendil – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym są niewielkie, bądź umiarkowane obrzęki w okolicach kostek. Działanie to zależy od dawki i jest związane z rozszerzeniem tętniczek przedwłośniczkowych. Doświadczenia kliniczne wykazały, że około 2% pacjentów musiało przerwać stosowanie leku Plendil z powodu tego działania niepożądanego.

Zaczerwienienie twarzy, bóle głowy, uczucie kołatania serca oraz zawroty głowy i zmęczenie mogą się pojawiać na początku leczenia bądź po zwiększeniu dawki leku.

Sporadycznie donoszono o przypadkach dezorientacji oraz zaburzeń snu, jednak nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego między występowaniem tych objawów a stosowaniem leku.

U pacjentów z przewlekłym zapaleniem dziąseł i /lub ozębnej może dochodzić do przerostu dziąseł. Można temu zapobiec przez stosowanie właściwej higieny jamy ustnej. Niekiedy odpowiednie postępowanie może doprowadzić nawet do cofnięcia się powstałych już zmian przerostowych.

Hiperglikemia jest działaniem niepożądanym charakterystycznym dla całej grupy leków blokujących kanały wapniowe, jednak w przypadku felodypiny występuje tylko w pojedynczych przypadkach.

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane według następującej częstotliwości: Bardzo często (≥1/10), Często (≥1/100 do < 1/10), Niezbyt często (≥1/1,000 do < 1/100), Rzadko (≥1/10,000 do < 1/1,000), Bardzo rzadko (< 1/10,000) i Nie znana (nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Plendil przedstawione zostały według klasyfikacji organów i układów MedDra:

Zaburzenia naczyniowe

Często: zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca, obrzęki w okolicach kostek

Bardzo rzadko: leukocytoklastyczne zapalenie naczyń (leucocytoclastic vasculitis), obrzęk warg i języka

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bóle głowy

Niezbyt często: zawroty głowy, parestezje

Rzadko: omdlenia w następstwie niedociśnienia tętniczego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: uczucie zmęczenia

Bardzo rzadko: gorączka

Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatanie serca, tachykardia

Bardzo rzadko: skurcze dodatkowe, niedociśnienie tętnicze z tachykardią mogące powodować nasilenie objawów choroby niedokrwiennej serca

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, bóle brzucha

Rzadko: wymioty

Bardzo rzadko: zapalenie i przerost dziąseł

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: świąd skóry, wysypka

Rzadko: pokrzywka

Bardzo rzadko: nadwrażliwość na światło,

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko: bóle mięśni i stawów

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: impotencja i /lub zaburzenia czynności seksualnych

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: hiperglikemia

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: częstomocz


Plendil - dawkowanie leku

Tabletki leku Plendil należy zażywać raz na dobę, najlepiej rano. Działanie utrzymuje się przez 24 godziny. Tabletki należy popijać wodą, nie wolno ich żuć ani kruszyć. Tabletki można zażywać na czczo lub w trakcie niewielkiego posiłku o małej zawartości tłuszczów i węglowodanów.

Dorośli

· Nadciśnienie tętnicze

Dawka powinna być ustalana indywidualnie. Leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg raz na dobę. Zazwyczaj dawka 5 mg raz na dobę jest wystarczająca. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć lub włączyć inny lek przeciwnadciśnieniowy. Na ogół nie ma potrzeby stosowania dawki większej niż 10 mg raz na dobę. Dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj od 5 do 10 mg raz na dobę.

· Stabilna choroba niedokrwienna serca

Dawka powinna być ustalana indywidualnie. Leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg raz na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 10 mg raz na dobę. Lek Plendil można stosować z preparatami z grupy β-adrenolityków.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Zaburzenie czynności nerek nie wpływa na stężenie felodypiny w osoczu. Nie zachodzi zatem konieczność modyfikacji dawki u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy zachować szczególną ostrożność (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lek należy stosować ostrożnie. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy rozważyć zmniejszenie dawki leku Plendil.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku podeszłym należy rozważyć zmniejszenie dawki leku Plendil.


Plendil – jakie środki ostrożności należy zachować?

Lek należy stosować ostrożnie u osób ze zwężeniem zastawki aortalnej, zaburzeniami czynności wątroby, ciężką niewydolnością nerek (GFR poniżej 30 ml/min), niewydolnością serca w następstwie ostrego zawału mięśnia sercowego. Plendil, podobnie jak inne leki rozszerzające naczynia krwionośne, może spowodować niedociśnienie tętnicze. U osób wrażliwych może to spowodować wystąpienie niedokrwienia mięśnia sercowego.

Leki zwiększające aktywność izoenzymu CYP 3A4 znacznie zmniejszają stężenie felodypiny w osoczu. Skutkiem tego może być brak działania leczniczego felodypiny (patrz punkt 4.5) i dlatego nie należy jednocześnie stosować leków zwiększających aktywność izoenzymu CYP 3A4 i leku Plendil.

Leki zmniejszające aktywność izoenzymu CYP 3A4 powodują znaczne zwiększenie stężenia felodypiny w osoczu (patrz: punkt 4.5). Dlatego należy unikać jednoczesnego podawania preparatu Plendil i leków zmniejszających aktywność izoenzymu CYP 3A4.

Spożywanie soku grejpfrutowego powoduje znaczne zwiększenie stężenia felodypiny w osoczu (patrz: punkt 4.5), dlatego należy unikać picia soku grejpfrutowego i spożywania grejpfrutów podczas stosowania leku Plendil.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności lewej komory serca.


Przyjmowanie leku Plendil w czasie ciąży

Ciąża

Brak jest danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży. Plendil przeciwwskazany jest w ciąży, ze względu na działanie teratogenne u zwierząt (patrz punkt 5.3).
Leki blokujące kanały wapniowe mogą hamować przedwczesne skurcze macicy, jednak brak jest dowodów na przedłużenie akcji porodowej w przypadku porodów o czasie. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego u matki, może dojść do niedotlenienia płodu. Działanie to jest skutkiem zmniejszenia perfuzji w macicy w wyniku rozszerzenia naczyń obwodowych.

Okres karmienia piersią

Felodypina przenika do mleka kobiecego. W przypadku stosowania felodypiny w dawkach leczniczych jedynie niewielka ilość felodypiny przenika do mleka. Brak jest wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania felodypiny u kobiet karmiących piersią, aby określić ryzyko dla dziecka. Z tego względu lek nie jest zalecany w okresie karmienia piersią. Jeśli jest konieczne kontynuowanie leczenia, to należy rozważyć zaprzestanie karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Plendil

Cytrusy

Flawonoidy (naryngenina) i furanokumaryny (6,7,-dihydroksybergamotyna) zawarte w soku grejpfrutowym hamują aktywność izoenzymu CYP3A4 odpowiedzialnego za metabolizm felodypiny. Może to spowodować wzrost stężenia tego leku we krwi, a tym samym ryzyka działań niepożądanych. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie grejpfrutów i soku grejpfrutowego oraz nie popijać nim leków.


Inne opakowania


Grupy

  • Blokery kanału wapniowego

    W tej kategorii znajdziesz blokery kanału wapniowego, które blokują napływ wapnia do komórek ściany tętnic i mięśnia sercowego.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.