Ovestin interakcje ulotka tabletki 2 mg 30 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Ovestin tabletki | 2 mg | 30 tabl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Estriolum
Producent: ASPEN PHARMA TRADING LIMITEDOpis produktu Ovestin

Wskazania

• Hormonalna Terapia Zastępcza (HTZ) (HRT - Hormone Replacement Therapy) w wyniku niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie.

• Niepłodność w przebiegu wrogości śluzu szyjkowego.

• Leczenie przed- i pooperacyjne kobiet po menopauzie, poddawanych operacjom pochwy.

• Pomoc diagnostyczna w przypadku wątpliwego obrazu cytologicznego wymazu z szyjki macicy.Skład

Jedna tabletka zawiera 2 mg estriolu (Estriolum). Produkt zawiera laktozę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na estriol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu Ovestin tabletki.

• Występowanie obecnie lub w przeszłości raka piersi bądź jego podejrzenie.

• Występowanie obecnie nowotworów złośliwych estrogenozależnych lub ich podejrzenie (np. rak endometrium).

• Krwawienie z dróg rodnych o nieznanym pochodzeniu.

• Nieleczona hiperplazja endometrium.

• Wcześniejsza, bądź obecnie żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna).

• Stwierdzone zaburzenia krzepnięcia (np. niedobór białka C, niedobór białka S lub antytrombiny, patrz punkt 4.4).

• Występowanie kiedykolwiek zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic (np. dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego).

• Ostra choroba wątroby lub choroba wątroby w przeszłości, do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy.

• Porfiria.

• Rzadkie dziedziczne schorzenia typu nietolerancji galaktozy, niedoboru laktazy Lappa czy zespołu złego wchłaniania glukozy-galaktozy (patrz punkt 6.1).


Działania niepożądane

Z literatury oraz z monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego, zaraportowano poniższe działania niepożądane:

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane1

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Dyskomfort i ból piersi Pomenopauzalne plamienie z dróg rodnych Wydzielina z szyjki macicy

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zatrzymanie płynów w organizmie

1MedDRA wersja 9.1

Objawy te zazwyczaj przemijają, ale mogą również wskazywać na za dużą dawkę.

Inne działania niepożądane raportowano przy zastosowaniu terapii estrogenowej i złożonej terapii estrogenowo-pregestagenowej.

• Estrogenozależne nowotwory łagodne i złośliwe, np. rak endometrium. Więcej informacji -patrz punkty 4.3 i 4.4.

• Zapalenie pęcherzyka żółciowego.

• Podskórne i skórne zaburzenia: ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa.

• Prawdopodobna demencja w wieku powyżej 65 lat (patrz punkt 4.4). Ryzyko raka piersi

- Ryzyko raka piersi u kobiet stosujących złożoną terapię estrogenowo-progestagenową dłużej niż 5 lat jest podwyższone nawet dwukrotnie.

- Podwyższone ryzyko u kobiet stosujących terapię estrogenową jest znamiennie niższe od obserwowanego u kobiet stosujących złożoną terapię estrogenowo-progestagenową.

- Poziom ryzyka jest zależny od czasu trwania terapii (patrz punkt 4.4).

- Przedstawiono wyniki największego randomizowanego badania klinicznego z kontrolą placebo (badanie WHI) i największego badania epidemiologicznego (MWS).

Badanie Million Women - szacunkowe dodatkowe ryzyko raka piersi po 5 latach terapii

Zakres wieku (lata)

Liczba przypadków na 1000 kobiet, które nigdy nie przyjmowały HTZ w okresie 5 lat1

Współczynnik ryzyka#

Liczba przypadków na 1000 kobiet przyjmujących HTZ w okresie 5 lat (95%CI)

Estrogenowa HTZ

50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

Złożona HTZ estrogenowo-progestagenowa

50-65

9-12

1,7

6 (5-7)

#Ogólny współczynnik ryzyka. Współczynnik ryzyka nie jest stały, lecz ulega zwiększeniu wraz z czasem trwania terapii.

* Zaczerpnięto z podstawowych wskaźników częstości występowania w krajach rozwiniętych.

Amerykańskie bat

ania WHI - ryzyko raka piersi po 5 latach terapii

Zakres wieku (lata)

Zapadalność na 1000 kobiet w grupie placebo w okresie 5 lat

Współczynnik ryzyka i 95%CI

Liczba przypadków na 1000 osób

przyjmujących HTZ w okresie 5 lat (95%CI)

HTZ estrogenowa (CEE)

50-79

21

0,8 (0,7-1,0)

-4 (-6-0)*

Złożona HTZ estrogenowo-progestagenowa (CEE+MPA)$

50-79

14

1,2 (1,0-1,5)

+4 (0-9)

{Gdy analiza była ograniczona do kobiet, które przed badaniem nie przyjmowały HTZ, nie obserwowano podwyższonego ryzyka podczas pierwszych 5 lat terapii: po 5 latach ryzyko było wyższe niż u kobiet nieleczonych.

*Badanie WHI u kobiet po histerektomii, które nie wykazało wzrostu ryzyka raka piersi.

• Rak jajnika

Długotrwałe przyjmowanie HTZ estrogenowej i złożonej HTZ estrogenowo-progestagenowej wiąże się z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia raka jajnika. W badaniu Million Women po 5 latach przyjmowania HTZ wystąpił 1 przypadek na 2500 kobiet.

Badania WHI - Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie 5 lat terapii

Zakres wieku (lata)

Częstość występowania na 1000 kobiet w grupie placebo w okresie 5 lat

Współczynnik ryzyka i 95%CI

Liczba przypadków na 1000 kobiet przyjmujących HTZ w okresie 5 lat

Wyłącznie estrogeny doustne*

50-59

7

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3-10)

Doustny produkt estrogenowo-progestagenowy

50-59

4

2,3 (1,2-4,3)

5 (1-13)

* Badanie u kobiet po histerektomii

• Ryzyko choroby wieńcowej

Ryzyko choroby wieńcowej jest nieznacznie podwyższone u kobiet przyjmujących HTZ estrogenowo-progestagenową w wieku powyżej 60 lat (patrz punkt 4.4).

• Ryzyko udaru niedokrwiennego

Stosowanie terapii estrogenowej i terapii estrogenowo-progestagenowej jest związane z prawie półtorakrotnie wyższym ryzykiem względnym udaru niedokrwiennego. Ryzyko udaru krwotocznego nie ulega zwiększeniu podczas stosowania HTZ.

Ryzyko względne nie jest zależne od wieku ani czasu trwania terapii, lecz ze względu na fakt, że ryzyko wyjściowe jest silnie zależne od wieku, ogólne ryzyko udaru u kobiet przyjmujących HTZ zwiększa się z wiekiem, patrz punkt 4.4.

• Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

HTZ powoduje 1,3-3-krotne podwyższenie względnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, tzn. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Wystąpienie takiego zdarzenia jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku terapii hormonalnej (patrz punkt 4.4). Przedstawiono wyniki badań WHI:

Połączone badania WHI - Ryzyko udaru niedokrwiennego* w okresie 5 lat terapii

Zakres wieku (lata)

Zapadalność na 1000 kobiet w grupie placebo w okresie 5 lat

Współczynnik ryzyka i 95%CI

Liczba przypadków na 1000 kobiet przyjmujących HTZ w okresie 5 lat

50-59

8

1,3 (1,1-1,6)

3 (1-5)

*nie dokonano rozróżnienia pomiędzy udarem niedokrwiennym i krwotocznym.


Dawkowanie

• W przypadku leczenia objawów niedoboru estrogenów:

4-8 mg na dobę przez pierwsze tygodnie, następnie dawkę stopniowo zmniejszamy. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. W przypadku długoterminowego leczenia u kobiet z zachowaną macicą zaleca się obserwację endometrium lub alternatywnie równoczesne stosowanie progestagenu (patrz również punkt 4.4).

• Niepłodność w przebiegu wrogości śluzu szyjkowego:

Zwykle 1-2 mg na dobę, od 6 do15 dnia cyklu miesiączkowego. Niemniej jednak, u niektórych pacjentek wystarczające jest zastosowanie dawki 1 mg na dobę, podczas gdy u innych potrzebne są dawki do 8 mg na dobę. Dlatego też, dawkę należy zwiększać co miesiąc, aż do osiągnięcia optymalnego stanu śluzu szyjkowego.

• Przygotowanie do pochwowego zabiegu przed- i pooperacyjnego u kobiet w okresie po menopauzie:

4-8 mg na dobę 2 tygodnie przed zabiegiem; 1-2 mg na dobę przez 2 tygodnie po zabiegu.

• Pomoc diagnostyczna w przypadku wątpliwego obrazu cytologicznego wymazu z szyjki macicy:

2-4 mg na dobę przez 7 dni przed pobraniem wymazu.

W przypadku pominięcia dawki, produkt leczniczy należy przyjąć jak najszybciej, jeżeli przerwa w przyjmowaniu tabletek nie jest dłuższa niż 12 godzin. Jeżeli przerwa jest dłuższa niż 12 godzin, należy pominąć zapomnianą dawkę produktu leczniczego i przyjmować następne tabletki według wcześniej ustalonego schematu.

Tabletki należy połykać, popijając niewielką ilością wody lub innego płynu, najlepiej o tej samej porze każdego dnia. Należy przestrzegać, aby całkowita dawka dobowa leku była przyjmowana jednorazowo (patrz punkt 4.4).

Przy rozpoczęciu oraz kontynuacji leczenia objawów pomenopauzalnych należy stosować najmniejsze, skuteczne dawki przez jak najkrótszy okres czasu (patrz punkt 4.4).

Kobiety niestosujące Hormonalnej Terapii Zastępczej (HTZ) lub kobiety, które chcą zmienić ciągłą złożoną HTZ, mogą rozpocząć przyjmowanie produktu Ovestin w każdej chwili. Kobiety, które zmieniają z sekwencyjnych produktów HTZ, powinny rozpocząć terapię produktem Ovestin tydzień po zakończeniu cyklu.


Środki ostrożności

• W leczeniu objawów menopauzy, HTZ powinna być stosowana wyłącznie w przypadku kiedy wpływają one ujemnie na jakość życia. Przynajmniej raz w roku należy dokonać oceny ryzyka i korzyści stosowania HTZ. HTZ powinna być kontynuowana tak długo, jak długo korzyści przeważają nad ryzykiem.

• Dostępne dane dotyczące zagrożeń związanych z HTZ w leczeniu przedwczesnej menopauzy są ograniczone, jednak ze względu na niski poziom ryzyka bezwzględnego u młodszych kobiet, stosunek korzyści do ryzyka u tych kobiet może być wyższy niż u kobiet starszych.

Badanie lekarskie/wizyty kontrolne

• Przed rozpoczęciem lub przywróceniem HTZ, powinien zostać zebrany dokładny wywiad lekarski, w tym rodzinny. Badanie fizykalne (uwzględniające miednicę i piersi) powinno opierać się na wskazówkach z wywiadu, jak również przeciwwskazaniach i środkach

ostrożności. Podczas trwania leczenia zalecane są wizyty kontrolne o częstości i charakterze dopasowanym do pacjentki. Kobiety powinny zostać poinformowane, jakie zmiany w obrębie piersi należy zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce (patrz punkt „Rak piersi"). Badania, uwzględniające odpowiednie badania obrazowe, np. mammografię, powinno wykonywać się w zgodzie z obecnie obowiązującymi praktykami skriningu, dostosowanymi do wymogów klinicznych poszczególnych pacjentek.

Stany wymagające nadzoru

• W przypadku obecności następujących stanów, ich wystąpienia w przeszłości i (lub) nasilenia podczas ciąży lub wcześniejszego leczenia hormonalnego, pacjentka powinna pozostawać pod stałą kontrolą. Należy wziąć pod uwagę, iż w trakcie stosowania produktu Ovestin, może dojść do nawrotu lub pogorszenia niżej wymienionych stanów:

- Mięśniak gładkokomórkowy (mięśniaki macicy) lub endometrioza

- Czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (patrz poniżej)

- Czynniki ryzyka wystąpienia nowotworów estrogenozależnych np. rak piersi u krewnych pierwszego stopnia

- Nadciśnienie

- Choroby wątroby (np. gruczolak wątroby)

- Cukrzyca z lub bez zmian naczyniowych

- Kamica żółciowa

- Migrena lub (ciężki) ból głowy

- Toczeń rumieniowaty układowy

- Hiperplazja endometrium w wywiadzie (patrz poniżej)

- Padaczka

- Astma

- Otoskleroza.

Wskazania do bezzwłocznego zaprzestania terapii:

Leczenie powinno zostać przerwane w przypadku wystąpienia przeciwwskazania, jak również

w przypadku wystąpienia:

• żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby

• znaczącego wzrostu ciśnienia krwi

• wystąpienia de novo bólu głowy o charakterze migrenowym

• ciąży

Hiperplazja endometrium i rak endometrium

• Badania kliniczne wykazały, że stosowanie dobowej dawki w dawkach podzielonych oraz długoterminowe stosowanie dużych dawek estriolu (powyżej 8 mg na dobę) może prowadzić do stymulacji endometrium. Dodatkowo, jedno badanie epidemiologiczne wykazało, że długoterminowe leczenie małymi dawkami estriolu podawanymi doustnie, może zwiększać ryzyko wystąpienia raka endometrium. Ryzyko to zwiększa się z czasem trwania leczenia,

a zanika w ciągu roku po zaprzestaniu terapii. Zwiększone ryzyko głównie odnosi się do mniej inwazyjnych i bardziej zróżnicowanych nowotworów. U kobiet z zachowaną macicą, należy zastosować następujące środki ostrożności:

- Dawkę dobową należy przyjmować jednorazowo.

- Pacjentka powinna zostać poinformowana o konieczności skontaktowania się

z lekarzem, jeśli wystąpi krwawienie z pochwy. Krwawienie z pochwy występujące podczas leczenia powinno być dokładnie zbadane.

- Podczas długoterminowego leczenia, należy wykonywać coroczne badania endometrium. Alternatywnie można dodatkowo zastosować progestagen, przez co najmniej 12-14 dni każdego miesiąca.

Należy wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi związane ze stosowaniem

złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ, decydując się na obserwację endometrium czy podanie

progestagenu. Nie ma żadnych danych wskazujących, że podawanie doustne tylko estrogenu zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi.

Rak piersi

• HTZ może powodować zwiększenie gęstości tkanki gruczołu sutkowego w obrazie mammograficznym, co może utrudniać wykrycie raka piersi. Wyniki badań klinicznych wykazały, że w odróżnieniu od pozostałych estrogenów, estriol nie powoduje zwiększenia gęstości tkanki gruczołowej piersi w obrazie mammograficznym.

• Dostępne dane wskazują na istnienie podwyższonego ryzyka raka piersi u kobiet przyjmujących złożoną HTZ estrogenowo-progestagenową i prawdopodobnie również HTZ estrogenową; ryzyko to jest zależne od czasu trwania HTZ.

Złożona terapia estrogenowo-progestagenowa:

- Randomizowane badanie kliniczne, kontrolowane placebo (Women's Health Initiative study (WHI)) i badania epidemiologiczne potwierdzają istnienie podwyższonego ryzyka raka piersi u kobiet przyjmujących złożoną HTZ estrogenowo-progestagenową, które wykazano po około 3 latach leczenia (patrz punkt 4.8).

Terapia estrogenowa:

- W badaniu WHI nie stwierdzono wzrostu ryzyka raka piersi u kobiet po histerektomii przyjmujących estrogenową HTZ. W większości badań obserwacyjnych stwierdzono niewielki wzrost ryzyka raka piersi, które jest znamiennie niższe od stwierdzonego u osób przyjmujących kombinację estrogenu i progestagenu (patrz punkt 4.8).

Wzrost ryzyka staje się widoczny w okresie kilku lat leczenia, lecz wraca do stanu wyjściowego w ciągu kilku (maksymalnie 5) lat od zakończenia terapii.

• Nie wiadomo czy stosowanie produktu Ovestin niesie takie samo ryzyko. W ostatnim badaniu epidemiologicznym, dotyczącym 3345 kobiet z zaawansowanym rakiem piersi i 3454 kobiet zdrowych, nie wykazano związku estriolu ze wzrostem ryzyka raka piersi, co stwierdzono

w przypadku innych estrogenów. Niemniej jednak, znaczenie kliniczne tych wyników badań nie jest jeszcze potwierdzone. Dlatego też, przed rozpoczęciem stosowania HTZ, należy rozważyć korzyści z niej wynikające i ryzyko zachorowania na raka piersi.

Rak jajnika

• Rak jajnika występuje znacznie rzadziej niż rak piersi. Długotrwałe (przynajmniej 5-10 lat) przyjmowanie HTZ zawierającej wyłącznie estrogen powoduje niewielkie zwiększenie ryzyka raka jajnika (patrz punkt 4.8). Niektóre badania, w tym badanie Women's Health Initiative (WHI), wskazują, że długotrwałe przyjmowanie złożonej HTZ może powodować podobne lub nieco niższe ryzyko (patrz punkt 4.8). Nie wiadomo, czy długotrwałe przyjmowanie niskodawkowych estrogenów (w tym produktu leczniczego Ovestin) powoduje inne ryzyko niż pozostałe produkty zawierające wyłącznie estrogen.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ)

• HTZ związana jest z 1,3 do 3-krotnym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, np. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Wystąpienie powyższych epizodów jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania HTZ niż w okresie późniejszym (patrz punkt 4.8). Badania te nie dotyczyły stosowania produktu Ovestin. Ze względu na brak danych nie jest wiadomo, czy produkt Ovestin niesie ze sobą taki sam poziom ryzyka.

• U pacjentek ze stwierdzoną trombofilią występuje podwyższone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, a HTZ może dodatkowo przyczyniać się do tego ryzyka. Z tego względu HTZ jest przeciwwskazana u tych pacjentek (patrz punkt 4.3).

• Ogólnie uznane czynniki ryzyka ŻChZZ obejmują przyjmowanie estrogenów, zaawansowany wiek, duży zabieg chirurgiczny, dłuższe unieruchomienie, otyłość (WMC> 30 kg/m2), ciążę/okres poporodowy oraz toczeń rumieniowaty układowy (SLE) i raka. Nie ma jednoznacznego stanowiska odnośnie możliwej roli żylaków w ŻChZZ.

Podobnie jak w przypadku wszystkich osób po zabiegach operacyjnych, należy podjąć środki, które zapobiegają wystąpieniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej po operacji. Jeśli po przeprowadzeniu elektywnego zabiegu operacyjnego konieczne będzie dłuższe unieruchomienie, zaleca się tymczasowe przerwanie HTZ od 4 do 6 tygodni przed operacją. Leczenie należy wznowić dopiero po całkowitym uruchomieniu pacjentki.

• Jeśli wskazaniem do stosowania produktu Ovestin jest „terapia przed- i pooperacyjna...", należy rozważyć profilaktyczne leczenie przeciwzakrzepowe.

• Kobiety, u których w wywiadzie nie stwierdzono żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, a które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego w młodym wieku wystąpiła zakrzepica, można poddać skriningowi po starannym omówieniu jego ograniczeń (podczas skriningu wykrywa się tylko część przypadków trombofilii). HTZ jest przeciwwskazana w przypadku zidentyfikowania trombofilii, która nie jest związana z zakrzepicą u członków rodziny, lub jeśli to zaburzenie jest „poważne" (np. niedobór antytrombiny, białka S lub białka C lub kombinacja zaburzeń).

• W przypadku kobiet, które stosują już leczenie lekiem przeciwzakrzepowym należy dokładnie rozważyć bilans korzyści i ryzyka stosowania HTZ.

• Jeżeli ŻChZZ wystąpi po wdrożeniu terapii, produkt powinien być odstawiony. Pacjentki powinny zostać poinformowane, aby niezwłocznie skontaktowały się ze swoim lekarzem

w przypadku wystąpienia potencjalnych objawów choroby zakrzepowo-zatorowej (np. bolesny obrzęk kończyny dolnej, nagły ból w klatce piersiowej, duszność).

Choroba wieńcowa

• Nie istnieją dowody wynikające z kontrolowanych randomizowanych badań na ochronę przed zawałem mięśnia sercowego u kobiet z chorobą wieńcową lub bez niej, które przyjmowały złożoną HTZ estrogenowo-progestagenową lub HTZ estrogenową.

Złożona terapia estrogenowo-progestagenowa

Względne ryzyko choroby wieńcowej podczas stosowania złożonej HTZ estrogenowo-progestagenowej jest nieznacznie podwyższone. Ze względu na fakt, że podstawowe ryzyko bezwzględne choroby wieńcowej jest silnie zależne od wieku, liczba przypadków choroby wieńcowej wywołanej stosowaniem terapii estrogenowo-progestagenowej u zdrowych kobiet w wieku przedmenopauzalnym jest bardzo niska, lecz wrasta z wiekiem.

Estrogenowa HTZ

Dane z randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych nie wskazują na istnienie podwyższonego ryzyka choroby wieńcowej u kobiet po histerektomii przyjmujących estrogenową HTZ.

Udar niedokrwienny

Złożona HTZ estrogenowo-progestagenowa oraz HTZ estrogenowa zwiększa ryzyko udaru niedokrwiennego nawet półtorakrotnie. Ryzyko względne nie ulega zmianie z wiekiem lub czasem, jaki upłynął od menopauzy, jednak ze względu na fakt, że podstawowe ryzyko udaru jest silnie związane z wiekiem, całkowite ryzyko udaru u kobiet stosujących HTZ zwiększa się wraz z wiekiem (patrz punkt 4.8).

Inne warunki

• Estrogeny mogą powodować retencję płynów, tak więc pacjentki z niewydolnością serca lub nerek powinny pozostawać pod ścisłą kontrolą.

• Estriol jest słabym inhibitorem gonadotropowym bez znaczącego działania na układ endokrynny.

• HTZ nie poprawia funkcji poznawczych. Istnieją pewne dowody na zwiększenie ryzyka możliwej demencji u kobiet, które rozpoczynają stosowanie w sposób ciągły złożonej lub estrogenowej HTZ po 65 roku życia.

• Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko wystepującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Ovestin w czasie ciąży

Ovestin jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie stosowania produktu Ovestin, leczenie należy natychmiast przerwać. Wyniki badań epidemiologicznych związanych z nieumyślną ekspozycją płodu na działanie estrogenów nie wykazują działania teratogennego ani toksycznego.

Ovestin nie jest wskazany u kobiet w czasie laktacji. Estriol jest wydzielany z pokarmem kobiecym i może zmniejszać jego ilość.


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Statystyki Ovestin

W okresie poprzednich 3 lat sprzedaż w zestawie układ moczowo-płciowy i hormony płciowe zmieniła się o 8.69% w stosunku do poprzedniego okresu. Największą dynamiką kupna charakteryzują się wymienione województwa: lubelskie, małopolskie, mazowieckie. Miesiąc z najniższą sprzedażą różni się od miesiąca z najwyższą sprzedażą o 176.17%.

Ovestin - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Warto również wspomnieć, że lek Ovestin należy do grupy układ moczowo-płciowy i hormony płciowe. Wymieniona kategoria znajduje się w 20% wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl. Z naszych danych wynika, że województwo mazowieckie to region, w którym najczęściej sięga się po układ moczowo-płciowy i hormony płciowe. Pozostałe popularne leki z wspomnianej grupy to Oekolp forte, Ovestin, Oekolp forte (WIĘCEJ).

W miesiącach styczeń, luty, listopad zauważyliśmy największe ilości wyszukań dla produktu Ovestin. Najniższa ilość wyszukiwań dla tego preparatu została przez nas zaobserwowana w następujących miesiącach marzec, lipiec, grudzień . Pomiędzy tymi miesiącami różnica wynosi 26.47%.

Substancje czynne leku Ovestin?

Lek zawiera wskazane substancje czynne: Estriolum - 2.59% opakowań z grupy układ moczowo-płciowy i hormony płciowe zawiera ten składnik.

Jaka jest dostępność leku Ovestin?

Mniejszość aptek będących w serwisie KtoMaLek.pl ma wymieniony lek obecnie w swojej ofercie. Jest więc lekiem trudno dostępnym na terenie Polski.

Czy Ovestin jest lekiem refundowanym?

Ovestin nie jest lekiem refundowanym.

Czy Ovestin jest lekiem na receptę?

Ovestin jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na stronie KtoMaLek.pl musisz wiedzieć, że przy odbiorze leku w aptece będziesz musiał mieć przy sobie receptę.


Ovestin opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: