Dostępny w ponad połowie aptek

 

Normaclin żel | 10 mg/g | 30 g | (tub. karton)


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Clindamycinum
Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Normaclin

Kiedy stosujemy lek Normaclin?

Miejscowe leczenie trądziku pospolitego.


Jaki jest skład leku Normaclin?

1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny ( Clindamycinum) w postaci klindamycyny fosforanu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Normaclin?

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

- nadwrażliwość na antybiotyki linkozamidowe (klindamycynę, linkomycynę);

- dzieci w wieku poniżej 12 lat. 


Normaclin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, wymieniono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: 

nadmierne wysuszenie skóry, pieczenie, świąd, rumień, kontaktowe zapalenie skóry, przetłuszczenie skóry, zapalenie mieszków włosowych, reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego), podrażnienie skóry, podrażnienie skóry wokół oczu.

Zaburzenia żołądka i jelit:

luźne stolce, bóle brzucha, wzdęcia, dyspepsja. 

Stosowanie doustne lub pozajelitowe klindamycyny, podobnie jak w przypadku innych antybiotyków, może wiązać się z ryzykiem wystąpienia ciężkiego rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Po zastosowaniu klindamycyny w postaci żelu na skórę bardzo rzadko występowały ogólne działania niepożądane, takie jak biegunki, w tym biegunki o ciężkim przebiegu (z domieszką krwi, śluzu), zapalenie okrężnicy. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych


Normaclin - dawkowanie leku

Produkt leczniczy przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

Nanosić żel punktowo lub cienką warstwą, albo rozpylić na zmienioną chorobowo skórę, dwa razy na dobę (nie wcierać). Umyć dokładnie ręce po użyciu produktu leczniczego. Optymalny wynik leczenia występuje po 8-12 tygodniach stosowania. 

Dzieci:

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Podczas pierwszego użycia opakowania z pompką, zdjąć wieczko, następnie skierować wylot pompki w bezpiecznym kierunku i kilkakrotnie nacisnąć przyciski pompki, aż nastąpi pierwsze rozpylenie. 


Normaclin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. 

Należy unikać kontaktu żelu z oczami, błonami śluzowymi i uszkodzoną skórą. W razie przypadkowego kontaktu, miejsca te należy przemyć chłodną wodą.

Doustne oraz pozajelitowe przyjmowanie klindamycyny, podobnie jak w przypadku stosowania wielu innych antybiotyków, wiąże się z ryzykiem rozwoju ciężkiego rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich objawów niepożądanych w przypadku stosowania preparatów klindamycyny na skórę, jest małe. 

Należy poinformować pacjenta, że jeśli podczas leczenia wystąpi biegunka, stosowanie produktu leczniczego należy natychmiast przerwać i zgłosić się do lekarza w celu ustalenia przyczyny i podjęcia właściwego leczenia.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z zapaleniem jelit, chorobą Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, zapaleniem okrężnicy związanym z antybiotykoterapią oraz z miastenią w wywiadzie.

Główną przyczyną rozwoju rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy w następstwie

antybiotykoterapii są toksyny wytwarzane przez bakterie Clostridium difficile. Choroba ta objawia się uporczywą, ciężką biegunką oraz kurczowymi bólami brzucha. W celu jej rozpoznania pomocne jest badanie endoskopowe, bakteriologiczne badanie kału na obecność bakterii C. difficile i test na obecnośćenterotoksyn C. difficile . Leczenie obejmuje m.in. antybiotykoterapię wankomycyną. W leczeniu łagodniejszych przypadków rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy zadawalające wyniki uzyskuje się podając kolestyraminę, która ma zdolność wiązania enterotoksyn Clostridium difficile . Jeżeli stosowane są zarówno wankomycyna jak i kolestyramina, należy zachować przynajmniej 2-godzinną przerwę pomiędzy podaniem każdego leku.

Produkt leczniczy charakteryzuje się specyficznym zapachem oraz nieprzyjemnym smakiem .

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienia skóry. Ryzyko wystąpienia podrażnienia skóry zwiększa się, gdy produkt stosowany jest pod opatrunkiem zamkniętym. 

Produkt leczniczy zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). 


Przyjmowanie leku Normaclin w czasie ciąży

Ciąża

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa miejscowego stosowania klindamycyny podczas ciąży. 

Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa miejscowego stosowania klindamycyny podczas karmienia piersią. 

Z doniesień wynika, że klindamycyna podawana doustnie i pozajelitowo przenika przez barierę łożyska i do mleka. Nie wiadomo, czy po podaniu miejscowym lek przenika do mleka kobiecego. Biodostępność fosforanu klindamycyny po podaniu miejscowym wynosi około 1,7%. 

W czasie leczenia produktem leczniczym nie należy karmić piersią. 

Płodność

Brak danych na temat wpływu klindamycyny na płodność. 


Charakterystyka produktu leczniczego Normaclin

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Normaclin z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Normaclin z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Normaclin


Grupy

  • Leki przeciwtrądzikowe

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.