Zyprexa interakcje ulotka tabletki powlekane 0,01 g 28 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Zyprexa tabletki powlekane | 0,01 g | 28 tabl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Olanzapinum
Podmiot odpowiedzialny: ELI LILLY NEDERLAND B.V.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Zyprexa

Kiedy stosujemy lek Zyprexa?

Wskazania do stosowania:
Dorośli:
Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii.
Olanzapina jest skuteczna w długoterminowym leczeniu podtrzymującym pacjentów, u których stwierdzono dobrą odpowiedź na leczenie w początkowej fazie terapii.
Olanzapina jest wskazana w leczeniu średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii.
U pacjentów, u których w terapii epizodu manii uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie olanzapiną, olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej (patrz punkt 5.1).Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Zyprexa?

- Olanzapina przeciwwskazana jest u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na jakikolwiek składnik produktu.- Jest przeciwwskazana u pacjentów z ryzykiem wystąpienia jaskry z wąskim kątem przesączania.

Zyprexa – dawkowanie leku

- Zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg, na dobę podawana jako dawka jednorazowa niezależnie od posiłków. Rozpiętość dawki dobowej mieści się w granicach od 5 mg do 20 mg. Ustalenie optymalnej dawki dobowej zależy od stanu klinicznego pacjenta. Zwiększenie dawki dobowej ponad średnią dawkę terapeutyczną tzn. 10 mg/dobę do dawki 15 mg/dobę i większej wskazane jest wyłącznie wówczas, gdy jest to klinicznie uzasadnione.- Pacjenci w wieku podeszłym: niższa dawka początkowa (5 mg/dobę) nie jest rutynowo zalecana, choć powinna być rozważana u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, o ile przemawiają za tym dane kliniczne.- Pacjenci z upośledzoną czynnością nerek i(lub) wątroby: niższa dawka początkowa (5 mg) powinna być rozważana u tych pacjentów. W przypadkach umiarkowanej niewydolności wątroby (marskość klasy A lub B w skali Child-Pugh), dawka początkowa powinna wynosić 5 mg i być zwiększana ze szczególną ostrożnością.

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Zyprexa

Alkohol

Alkohol może nasilić senność i zaburzenia koncentracji.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki psycholeptyczne

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwpsychotyczne, uspokajające, nasenne, w tym produkty ziołowe o wymienionym działaniu.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.