Gynoflor interakcje ulotka tabletki dopochwowe 50mg+30mcg 12 tabl. | 2 blist.po 6 szt.

Dostępny w większości aptek

 

Gynoflor tabletki dopochwowe | 50mg+30mcg | 12 tabl. | 2 blist.po 6 szt.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Lactobacillus acidophilus, Estriolum
Podmiot odpowiedzialny: GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.Opis produktu Gynoflor

Kiedy stosujemy lek Gynoflor?

· Przywrócenie flory Lactobacillus acidophilus po miejscowym lub układowym leczeniu środkami przeciwinfekcyjnymi lub chemioterapeutykami;

· Zanikowe zapalenie pochwy z powodu niedoboru estrogenów w okresie okołomenopauzalnym i po menopauzie lub leczenie wspomagające w hormonalnej terapii zastępczej;

· Wydzielina z pochwy nieznanego pochodzenia (upławy) lub łagodne i umiarkowane przypadki bakteryjnego zapalenia i kandydozy pochwy, kiedy nie ma bezwzględnej konieczności stosowania chemioterapii przeciwinfekcyjnej.


Jaki jest skład leku Gynoflor?

Każda tabletka dopochwowa 50 miligramów liofilizatu bakterii kwasu mlekowego ( Lactobacillus acidophilus ) i 30 mikrogramów estriolu (Estriolum ).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Gynoflor?

· Nadwrażliwość na substancje czynne lub jakąkolwiek substancję pomocniczą

· Nowotwory złośliwe (nowotwory estrogenozależne ) piersi, macicy lub pochwy

· Krwawienia z pochwy o nieznanym pochodzeniu

· Zapalenie żył lub zapalenie żył w wywiadzie

· Ostre lub przewlekłe choroby wątroby

· Żółtaczka lub żółtaczka w okresie ciąży w wywiadzie

· Porfiria, zespół Rotora, zespół Dubin-Johnsona

· Choroby naczyń mózgowych lub naczyń wieńcowych

· Otoskleroza

· Endometrioza (podejrzewana lub zdiagnozowana)

· Stosowanie u młodych dziewcząt przed osiągnięciem dojrzałości płciowej.


Gynoflor – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bezpośrednio po zaaplikowaniu produktu Gynoflor może być odczuwalne niewielkie pieczenie lub palenie (1%). W rzadkich przypadkach opisywano reakcje nietolerancji, takie jak zaczerwienienie i swędzenie. W jednym przypadku stwierdzono alergię na liofilizat Lactobacillus zawarty w preparacie Gynoflor .

W razie przypadkowego przyjęcia produktu Gynoflor doustnie nie powinny wystąpić żadne działania niepożądane.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl @urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Gynoflor - dawkowanie leku

Przywracanie flory pochwy, wydzielina z pochwy:

1-2 tabletki dopochwowe na dobę przez 6-12 dni

Zanikowe zapalenie pochwy:

W przypadku zanikowego zapalenia pochwy zalecana dawka to 1 tabletka dopochwowa na dobę przez 6-12 dni a następnie 1 tabletka dopochwowa 1-2 razy w tygodniu jako dawka podtrzymująca.

Tabletki dopochwowe należy wprowadzać głęboko do pochwy wieczorem, przed udaniem się na spoczynek. Najlepiej zrobić to w pozycji leżącej z lekko ugiętymi nogami.

W czasie menstruacji leczenie należy przerwać i włączyć je ponownie po zakończeniu krwawienia menstruacyjnego.


Gynoflor – jakie środki ostrożności należy zachować?

Bolesność piersi lub zwiększenie ilości wydzieliny pochwowej mogą wskazywać na to, że dawka estrogenu jest zbyt duża.

U pacjentek w podeszłym wieku stosować pod kontrolą zwłaszcza, jeżeli współistnieją: niewydolność serca, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, nadciśnienie, padaczka, migrena, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe w wywiadzie, endometrioza, dysplazja włóknisto-torbielowata piersi, cukrzyca.


Przyjmowanie leku Gynoflor w czasie ciąży

Gynoflor można stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

Podobnie jednak jak w przypadku wszystkich produktów leczniczych, należy zachować ostrożność stosując Gynoflor u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży.

Dane pochodzące z ograniczonej liczby ciąż, w których doszło do ekspozycji na estradiol i Lactobacillus acidophilus wskazują na brak niepożądanego działania tych substancji na ciążę lub stan płodu/noworodka. Poza tym Gynoflor był stosowany od ponad 15 lat i nie powodował działań niepożądanych.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ estriolu na płody męskie. Estriol jest jednak hormonem płciowym specyficznym dla człowieka i nie występuje u innych gatunków ssaków. W związku z tym toksykologiczne wyniki badań na zwierzętach mają ograniczone zastosowanie i nie można ich ekstrapolować na człowieka.

Gynoflor zawiera estriol jedynie w niewielkiej dawce. U kobiet niebędących w ciąży wykazano, że po pierwszym zastosowaniu produktu Gynoflor stężenie estriolu w osoczu przemijająco zwiększa się, natomiast po dwunastej aplikacji produktu żadnego zwiększenia nie obserwowano. W czasie dłuższego stosowania produktu stężenia estriolu w osoczu mieszczą się w zakresie normy dla kobiet po menopauzie. Poza tym stężenie estriolu w osoczu u kobiet w ciąży jest około 1000 razy większe niż u kobiet niebędących w ciąży.


Charakterystyka produktu leczniczego Gynoflor

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Gynoflor z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Gynoflor z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Gynoflor


Grupy

  • Pozostałe leki stosowane w ginekologii

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.