Flixonase Nasule interakcje ulotka krople do nosa, zawiesina 0,4 mg/daw. 28 poj.

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Flixonase Nasule krople do nosa, zawiesina | 0,4 mg/daw. | 28 poj.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Fluticasoni propionas
Podmiot odpowiedzialny: GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Flixonase Nasule?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Flixonase Nasule

Kiedy stosujemy lek Flixonase Nasule?

Produkt leczniczy Flixonase Nasule, krople do nosa jest wskazany do leczenia polipów nosa i związanej z nimi obturacji przewodów nosowych.


Jaki jest skład leku Flixonase Nasule?

Jedna dawka (jeden plastikowy pojemnik) zawiera 400 μg (mikrogramów) Fluticasoni propionas (flutykazonu propionianu, mikronizowanego).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Flixonase Nasule?

Produkt leczniczy Flixonase Nasule, krople do nosa jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na flutykazonu propionian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Flixonase Nasule – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od układów i narządów oraz częstości występowania. Częstości występowania są określone jako: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do

< 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000) i bardzo rzadko

(< 1/10 000), w tym pojedyncze zgłoszenia. Działania niepożądane występujące bardzo często, często i niezbyt często pochodziły z badania klinicznego. Działania niepożądane występujące rzadko i bardzo rzadko pochodziły ze zgłoszeń spontanicznych. Częstość działań niepożądanych występujących podczas stosowania placebo nie była brana pod uwagę.

 

Bardzo często

Często

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

   

Reakcje nadwrażliwości, anafilaksja/reakcje anafilaktyczne, skurcz oskrzeli

Zaburzenia oka

   

***Jaskra, wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, zaćma.

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

Krwawienie z nosa

*Suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła

**Perforacja przegrody nosowej

* Tak jak w przypadku podawania innych produktów do nosa, może wystąpić suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła oraz krwawienie z nosa.

** Opisywano również przypadki perforacji przegrody nosowej w następstwie stosowania kortykosteroidów donosowych.

*** Te działania pochodzą ze zgłoszeń spontanicznych po długotrwałym stosowaniu.

Podczas donosowego stosowania kortykosteroidów, szczególnie jeżeli stosowane są w dużych dawkach przez długi okres, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe.


Flixonase Nasule - dawkowanie leku

Produkt leczniczy Flixonase Nasule, krople do nosa jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na błonę śluzową nosau pacjentów w wieku powyżej 16 lat.

Podstawowym warunkiem skuteczności leku jest jego regularne stosowanie. Należy poinformować pacjenta o braku natychmiastowego działania leczniczego. W celu uzyskania pełnego działania wymagane jest kilkutygodniowe leczenie. Jeżeli po 4–6 tygodniach leczenia nie następuje poprawa, należy rozważyć alternatywne metody leczenia.

Należy ustalić najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów.

Dawkowanie

Pacjenci w wieku powyżej 16 lat

Zawartość 1 plastikowego pojemnika jednorazowego stosować raz lub dwa razy na dobę. Pojemnik plastikowy zawiera dawkę do jednorazowego podania do obydwu otworów nosowych (1 dawka - 400 μg).

Połowę zawartości pojemnika, po około 6 kropli, podać jednorazowo do każdego otworu nosowego. Sposób użycia, patrz punkt 6.6.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci w wieku poniżej 16 lat

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Flixonase Nasule, krople do nosa w leczeniu polipów nosa u pacjentów w wieku poniżej 16 lat.

Flixonase_Nasule_ChPL_PhVWP_03.2012


Flixonase Nasule – jakie środki ostrożności należy zachować?

Zakażenie miejscowe: Zakażenie górnych dróg oddechowych należy odpowiednio leczyć, jednak nie stanowi ono szczególnego przeciwwskazania do stosowania produktu leczniczego Flixonase Nasule, krople do nosa.

W przypadku rzadko występującej jednostronnej polipowatości nosa, rozpoznanie powinno być potwierdzone przez lekarza specjalistę, ze względu na możliwość istnienia innego schorzenia.

Pacjenci z polipami nosa wymagają regularnej kontroli lekarskiej.

Należy unikać kontaktu leku z oczami i uszkodzoną skórą.

Pełne działanie lecznicze produktu leczniczego Flixonase Nasule może wystąpić dopiero po kilku tygodniach stosowania.

Podczas zamiany leczenia glikokortykosteroidami o działaniu ogólnoustojowym na leczenie produktem leczniczym Flixonase Nasule, krople do nosa, konieczna jest ostrożność, szczególnie w razie podejrzenia niewydolności kory nadnerczy.

Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów donosowych, szczególnie jeśli stosowane są duże dawki przez długi okres. Wystąpienie tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne niż podczas doustnego stosowania kortykosteroidów. Działanie te mogą być różne u poszczególnych pacjentów oraz mogą się różnić w zależności od preparatu kortykosteroidu. Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćmę, jaskrę i rzadziej, szereg objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci).

Długotrwałe stosowanie donosowo kortykosteroidów w dawkach większych niż zalecane może spowodować istotne klinicznie zahamowanie czynności kory nadnerczy. W przypadku stwierdzenia stosowania dawek większych niż zalecane należy rozważyć dodatkowe podanie kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo w okresie narażenia na stres lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Rytonawir może znacznie zwiększać stężenie flutykazonu propionianu w osoczu. Dlatego należy unikać jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z rytonawirem, chyba że potencjalna korzyść dla pacjenta przewyższa ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów. Podczas jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z innymi silnymi inhibitorami CYP3A również istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych (patrz punkt 4.5).


Przyjmowanie leku Flixonase Nasule w czasie ciąży

Flixonase Nasule, krople do nosa może być stosowany podczas ciąży i w okresie laktacji jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu i dziecka.

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania flutykazonu propionianu u kobiet w ciąży. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach działania niepożądane typowe dla silnych kortykosteroidów występowały po znacznej ekspozycji ogólnoustrojowej; bezpośrednie stosowanie donosowe powoduje minimalną ekspozycję ogólnoustrojową.

Karmienie piersią

Przenikanie flutykazonu propionianu do mleka kobiet karmiących piersią nie było badane. Po podskórnym podaniu flutykazonu propionianu karmiącym samicom szczurów laboratoryjnych zaobserwowano pojawienie się leku w mleku. Jednak u pacjentów stosujących donosowo flutykazonu propionian w zalecanych dawkach występują małe stężenia leku w osoczu.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Preparaty donosowe

    W tej kategorii znajdziesz leki do nosa stosowane w leczeniu nieżytów nosa, zatok. Dostęone w postaci maści, żeli, kropli, spray'u itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Kalendarz alergika: co pyli w maju?

Porady

Kalendarz alergika: co pyli w maju?

Maj to miesiąc intensywnego kwitnienia drzew, kwiatów, traw i chwastów. W powietrzu unoszą się pyłki wielu roślin, które mogą wywoływać objawy alergii...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.