Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Driptane tabletki | 5 mg | 30 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Oxybutynini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.Opis produktu Driptane

Kiedy stosujemy lek Driptane?

Leczenie objawów niestabilności pęcherza moczowego z zaburzeniami oddawania moczu u osób z pęcherzem neurogennym: parcia naglące, nietrzymanie moczu. Dzieci powyżej 5 roku życia: w neurogennych zaburzeniach pęcherza, moczeniu nocnym.


Jaki jest skład leku Driptane?

1 tabletka zawiera 5 mg oksybutyninychlorowodorku ( Oxybutynini hydrochloridum ). Produkt zawiera laktozę.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Driptane?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Miastenia. Jaskra z wąskim kątem przesączania lub płytka komora przednia. Choroby powodujące niedrożność jelit łączając niedrożność porażenną jelit, atonię jelit. Toksyczne rozszerzenie jelita grubego, ciężkie wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Zaburzenia oddawania moczu związane z przeszkodą podpęcherzową.


Driptane – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Zaburzenia żołądka i jelit

Mdłości, biegunka, zaparcie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, bóle brzucha, anoreksja, wymioty, refluks żołądkowo-przełykowy.

Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne

Pobudzenie, bóle głowy, zawroty głowy, senność, dezorientacja, halucynacje, koszmary senne, drgawki.

Zaburzenia serca

Tachykardia, arytmia serca.

Zaburzenia oka

Nieostre widzenie, rozszerzenie źrenicy, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, wystąpienie jaskry z wąskim kątem przesączania, suchość błony śluzowej gałki ocznej.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie moczu, zaburzenia oddawania moczu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zaczerwienienie twarzy może występować o większym nasileniu u dzieci, suchość skóry, reakcje alergiczne takie jak wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość na światło.


Driptane - dawkowanie leku

Dorośli

Zwykle dawka dla osób dorosłych wynosi 5 mg (1 tabletka) dwa lub trzy razy na dobę. Dawka maksymalna dla dorosłych – 4 tabletki na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku okres półtrwania leku ulega wydłużeniu, wystarcza więc dawka 2,5 mg (0,5 tabletki) dwa razy na dobę. Dawkę można zwiększyć do 5 mg dwa razy na dobę jeśli pacjent toleruje działania niepożądane.

Dzieci powyżej 5 roku życia

Pęcherz neurogenny: zwykle dawka dla dzieci powyżej 5 roku życia wynosi 2,5 mg (0,5 tabletki) dwa razy na dobę. Dawkę można zwiększyć do 5 mg 2 lub 3 razy na dobę pod warunkiem, że dziecko toleruje działania niepożądane.

Moczenie nocne: zwykle dawka dla dzieci powyżej 5 roku życia wynosi 2,5 mg (0,5 tabletki) dwa razy na dobę. Dawkę można zwiększyć do 5 mg 2 lub 3 razy na dobę pod warunkiem, że dziecko toleruje działania niepożądane.

Ostatnia dawka powinna być podana przed snem.

Nacięcie na tabletce umożliwia łatwe podzielenie jej na połowy po 2,5 mg w celu zmniejszenia dawki.


Driptane – jakie środki ostrożności należy zachować?

Preparat Driptane należy stosować z ostrożnością u osób osłabionych w podeszłym wieku, u dzieci, które mogą być bardziej wrażliwe na produkt oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności autonomicznego układu nerwowego, zaburzeniami czynności wątroby lub nerek i ciężkimi zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego. Preparat Driptane może nasilić objawy nadczynności tarczycy, choroby wieńcowej, zastoinowej niewydolności serca, łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, nadciśnienia tętniczego oraz arytmię i tachykardię. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z refluksem spowodowanym przepukliną rozworu przełykowego, ponieważ ze względu na cholinolityczne działanie leku może nastąpić zaostrzenie objawów. Wysoka temperatura otoczenia może spowodować hipertermię u osób przyjmujących Driptane gdyż lek zmniejsza wydzielanie potu. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 5 roku życia. Nie ustalono czy oksybutynina może być bezpiecznie stosowana w tej grupie wiekowej. Produkt zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub upośledzeniem wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować preparatu Driptane.


Przyjmowanie leku Driptane w czasie ciąży

Ciąża

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu Driptane w czasie ciąży. Brak również danych z badań na zwierzętach, które potwierdzałyby bezpieczeństwo stosowania. Należy unikać stosowania produktu Driptane w czasie ciąży jeśli istnieje alternatywny, bezpieczniejszy rodzaj terapii.

Laktacja

Odnotowano niewielkie ilości oksybutyniny w mleku zwierząt karmiących. Z tego powodu nie zaleca się przyjmowania preparatu w czasie karmienia piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Driptane

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Driptane z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Driptane z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Driptane


Grupy

  • Leki urologiczne

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.