Differin interakcje ulotka krem 1 mg/g 30 g | tuba

Trudno dostępny w aptekach

 

Differin krem | 1 mg/g | 30 g | tuba

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Adapalenum
Podmiot odpowiedzialny: GALDERMA POLSKA SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Differin?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Differin

Kiedy stosujemy lek Differin?

Trądzik pospolity (acne vulgaris) – łagodny lub średnio nasilony: trądzik zaskórnikowy (acne comedonica), trądzik grudkowo-krostkowy (acne papulo–pustulosa).Jaki jest skład leku Differin?

1 g kremu zawiera 1 mg adapalenu (Adapalenum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Differin?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować:

- w nadwrażliwości na adapalen lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego;

- w przypadku ciężkiego trądziku pospolitego lub trądziku obejmującego dużą powierzchnię skóry; - na skórę uszkodzoną, opaloną lub z wypryskiem innym niż trądzikowy; - w okresie ciąży.


Differin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Differin może powodować następujące działania niepożądane:

Układy i narządy (MedDRA)

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Skóra i tkanka podskórna

Często (≥1/100 do < 1/10)

Sucha skóra, podrażnienie skóry, uczucie pieczenia skóry, rumień

 

Niezbyt często

(≥1/1000 do

< 1/100)

Kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk z podrażnienia, uczucie dyskomfortu skóry, oparzenie słoneczne, świąd, łuszczenie się skóry, trądzik

 

Nieznana*

Ból skóry, obrzęk skóry

Zaburzenia oka

Nieznana*

Podrażnienie powiek, rumień powiek, świąd powiek, obrzęk powiek

*dane uzyskane po wprowadzeniu do obrotu

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl


Differin – dawkowanie leku

Dawkowanie

Leczenie rozpoczyna się od nakładania małych ilości kremu na skórę, z wyjątkiem okolic oczu i ust oraz fałdów nosowo-policzkowych, 10 – 15 minut po umyciu i osuszeniu skóry ręcznikiem. Po nałożeniu kremu należy dokładnie umyć ręce.

Jeżeli po trzech miesiącach nie nastąpi wyleczenie, lekarz powinien podjąć decyzję o dalszym stosowaniu produktu.

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego Differin krem nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podawania

Differin krem należy stosować raz na dobę, najlepiej wieczorem.


Differin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Krem Differin jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Należy chronić usta, oczy i błony śluzowe przed kontaktem z kremem.

W razie przypadkowego kontaktu z ustami, oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody.

W krótkim czasie po rozpoczęciu leczenia może pojawić się zaczerwienienie, podrażnienie i wysuszenie skóry twarzy. W takich przypadkach należy przerwać leczenie na kilka dni, aż do ustąpienia objawów.

Podczas stosowania produktu leczniczego, na skutek zmniejszenia warstwy rogowej naskórka skóra staje się bardziej wrażliwa na działanie promieniowania ultrafioletowego i stosowanych miejscowo leków lub kosmetyków. Z uwagi na to, podczas leczenia kremem Differin należy unikać nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV i światło słoneczne (stosując np. nakrycie głowy i filtry ochronne) i nie należy stosować kosmetyków zalecanych do pielęgnacji skóry trądzikowej lub o działaniu ściągającym.

Ze względu na zawartość substancji pomocniczych - parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu, produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego Differin krem nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.


Przyjmowanie leku Differin w czasie ciąży

Ciąża

Badania na zwierzętach wykazały toksyczne działanie adapalenu w przypadku podawania dużych dawek doustnie (patrz pkt. 5.3). Badania kliniczne dotyczące miejscowo stosowanego adapalenu u kobiet w ciąży są ograniczone, jednak dostępna niewielka ilość danych nie wskazuje na szkodliwy wpływ leku na przebieg ciąży lub zdrowie płodu we wczesnej ciąży.

Z powodu ograniczonych danych oraz możliwości bardzo ograniczonego przenikania adapalenu do organizmu, produktu Differin nie należy stosować w okresie ciąży. W przypadku zajścia w ciążę leczenie należy przerwać.

Karmienie piersią

Nie przeprowadzono badań dotyczących przenikania adapalenu do mleka zwierząt lub ludzi podczas miejscowego stosowania produktu Differin.

Nie oczekuje się wpływu adapalenu na dziecko karmione piersią, ponieważ po zastosowaniu miejscowym ekspozycja na lek u kobiety karmiącej piersią jest pomijalna.

Differin można stosować u kobiet karmiących piersią.

Aby uniknąć kontaktu dziecka z produktem leczniczym, nie należy nakładać kremu Differin na klatkę piersiową u kobiet karmiących piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwtrądzikowe

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w leczeniu trądziku w postaci leków doustnych (np. tabletki, kapsułki) oraz naskórnych (kremy, żele, maści itp.).


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.