DHC Continus interakcje ulotka tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg 60 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

DHC Continus tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 60 mg | 60 tabl.

od 0 , 00  do 44 , 43

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko
Substancja czynna: Dihydrocodeini tartras
Podmiot odpowiedzialny: NORPHARMA A/S

DHC Continus cena

44,43Opis produktu DHC Continus

Kiedy stosujemy lek DHC Continus?

DHC Continusstosuje się do zwalczania silnych bólów nowotworowych oraz przewlekłych o innej etiologii.


Jaki jest skład leku DHC Continus?

1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 60 mg Dihydrocodeini tartras (winianu dihydrokodeiny).

1 tabletka DHC Continus 60 mg zawiera 58,4 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku DHC Continus?

DHC Continusnie należy stosować w następujących przypadkach:

? nadwrażliwość na dihydrokodeinę lub na dowolną substancję pomocniczą preparatu

? niewydolność oddechowa

? niedrożność dróg oddechowych

? ostry napad astmy oskrzelowej (patrz punkt 4.4)

? nie stosować u dzieci poniżej 12 lat


DHC Continus – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W związku ze stosowaniem dihydrokodeiny występowały następujące działania niepożądane:

 

Bardzo często (1/10)

Często

(1/100; < 1/10)

Niezbyt

często (1/1000;

< 1/100)

Rzadko (1/10 000, < 1/1000)

o

Zaburzenia naczyniowe

   

niedociśnienie, spadek ciśnienia krwi

 

Zaburzenia układu nerwowego

senność (lekkie

zmęczenie do otępienia zależne od dawki w różnym stopniu)

ból głowy

zawroty

głowy

  

Zaburzenia psychiczne

  

halucynacje

stan dezorientacji, zaburzenia w odbiorze rzeczywistości

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

  

reakcje skórne np. świąd, wysypka; pokrzywka

  

Zaburzenia

żołądka i jelit

zaparcia

nudności, mdłości, wymioty

  

niedrożność porażenna jelita

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

  

kolka żółciowa, wzrost ciśnienia w woreczku żółciowym

  

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

  

zatrzymanie moczu

  

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

    

niewydolność oddechowa

Do leczenia zaparć można stosować leki rozwalniające.


DHC Continus - dawkowanie leku

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 60 mg lub 120 mg (czyli 1 lub 2 tabletki) co 12 godzin.

Dawkę należy zmniejszyć u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek oraz niedoczynnością tarczycy. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Tabletkę należy połknąć w całości, nie rozgryzać (patrz pkt 4.4).


DHC Continus – jakie środki ostrożności należy zachować?

Dihydrokodeina powinna być stosowana ostrożnie w następujących przypadkach:

- uzależnienie od opioidów;

- podwyższone ciśnienie śródczaszkowe; - urazy głowy;

- zaburzenia czynności dróg żółciowych;

- zapalenie trzustki;

- ciężka niewydolność nerek;

- ciężka choroba obturacyjna płuc;

- ciężkie przypadki serca płucnego;

- depresja ośrodka oddechowego;

- astma;

- zaparcia;

Dihydrokodeina wykazuje potencjał uzależniający oraz może być niewłaściwie stosowana podobnie jak inne silne opioidy.

U pacjenta może wykształcić się tolerancja na dihydrokodeinę oraz uzależnienie fizyczne. Jeśli leczenie preparatem DHC Continus nie jest już dłużej konieczne, zaleca się stopniową redukcję dawki, aby zapobiec wystąpieniu objawów odstawienia.

Ponieważ dihydrokodeina może powodować uwalnianie histaminy, nie należy jej stosować w ostrym napadzie astmy i należy ją ostrożnie stosować u pacjentów z astmą.

Zaleca się zmniejszyć dawki u pacjentów z niedoczynnością tarczycy, niewydolnością wątroby i nerek oraz u osób w podeszłym wieku.

Podczas stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu nie należy żuć ani kruszyć. Podanie przełamanej lub pokruszonej tabletki może spowodować szybkie uwolnienie i wchłonięcie dawki dihydrokodeiny skutkujące wystąpieniem objawów przedawkowania (punkt 4.9)


Przyjmowanie leku DHC Continus w czasie ciąży

U kobiet w ciaży dihydrokodeina powinna być stosowana tylko w razie bezwzględnej konieczności. Nie stwierdzono czy preparat przenika do mleka matki, dlatego u karmiących piersią preparat należy podawać jedynie w przypadkach bezwzględnej konieczności.


Charakterystyka produktu leczniczego DHC Continus

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje DHC Continus z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje DHC Continus z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
DHC Continus

Alkohol

Alkohol spożywany w trakcie stosowania dihydrokodeiny może spowodować depresję OUN i ośrodka oddechowego. Mogą wystąpić zaburzenia psychomotoryczne, spadek ciśnienia tętniczego, omdlenie, zapaść, a nawet zgon. W czasie trwania terapii nie należy pić napojów alkoholowych.


Inne opakowania DHC Continus


Grupy

  • Leki przeciwbólowe

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.