Detriol interakcje ulotka kapsułki miękkie 0,25 mcg 100 kaps.

Trudno dostępny w aptekach

 

Detriol kapsułki miękkie | 0,25 mcg | 100 kaps.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Calcitriolum
Podmiot odpowiedzialny: SUN-FARM SP. Z O.O.Opis produktu Detriol

Kiedy stosujemy lek Detriol?

Detriol jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z:
ciężką lub postępującą wtórną nadczynnością przytarczyc (nadczynnością gruczołów przytarczycznych) prowadząca do osteodystrofii nerek (zmian kostnych) z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą niewydolnością nerek.
hipokalcemią (niskim poziomem wapnia) spowodowaną niedoczynnością gruczołów przytarczycznych.
Niedoczynność gruczołów przytarczycznych może wystąpić: ? po operacji (pooperacyjna niedoczynność przytarczyc),
bez rozpoznawalnej przyczyny (idiopatyczna niedoczynność przytarczyc) lub w wyniku zaburzeń metabolizmu fosforanów (rzekoma niedoczynność przytarczyc). Dziedziczną (lub rodzinną) krzywicą hipofosfatemiczną [HPDR], postacią krzywicy niereagującą na witaminę D.


Jaki jest skład leku Detriol?

Kalcytriol, substancja czynna leku Detriol, jest metabolitem witaminy D3. Jest to biologicznie aktywna forma witaminy D3, znana jako hormon D (regulator metabolizmu wapnia).

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Detriol?

jeśli pacjent ma uczulenie na kalcytriol, inne substancje z tej samej klasy (witaminę D lub jej metabolity), orzeszki ziemne, soję lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli u pacjenta występuje jakiekolwiek zaburzenie związane ze zwiększonym stężeniem wapnia we krwi lub moczu (hiperkalcemia lub hiperkalciuria),
jeśli u pacjenta występuje rodzinna krzywica hipofosfatemiczna związana ze zwiększonym stężeniem wapnia w moczu,

jeśli u pacjenta występuje podejrzenie hiperwitaminozy D,
jeśli u pacjenta występuje zwapnienie przerzutowe (zwapnienie tkanki),
jeśli u pacjenta występują wapnica nerek (nefrokalcynoza) lub kamienie nerkowe (kamicanerkowa).

Detriol – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym było zwiększenie stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia).
Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów):Zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia).
Często (może dotyczyć do 1 na 10 leczonych pacjentów):Ból głowy, ból brzucha, nudności, wysypka, zakażenia dróg moczowych.
Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 leczonych pacjentów):Zmniejszony apetyt, wymioty, zwiększone stężenie kreatyniny we krwi.
Rzadko (może dotyczyć do 1 na 1000 leczonych pacjentów): Ciężkie reakcje alergiczne wywołane przez olej arachidowy.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):Nadwrażliwość, pokrzywka, zwiększone uczucie pragnienia, odwodnienie, utrata masy ciała, apatia, zaburzenia psychiczne, osłabienie mięśni, zaburzenia czucia, senność, zaburzenia rytmu serca, zaparcia, niedrożność jelit z powodu porażenia mięśni jelit (niedrożność jelita porażenna),zaczerwienienie skóry (rumień), swędzenie, opóźniony wzrost, zwiększona objętość moczu, oddawanie moczu w nocy, patologiczne złogi soli wapnia w skórze i narządach ciała (wapnica), gorączka, pragnienie.

Ponieważ kalcytriol wykazuje działanie witaminy D, możliwe działania niepożądane są porównywalne z objawami przedawkowania witaminy D, tj. liczne objawy zwiększonego stężenia wapnia we krwi (zespół hiperkalcemii) lub zatrucie wapniem (w zależności od ciężkości i czasu trwania podwyższonego stężenia wapnia we krwi).
Ze względu na krótki biologiczny okres półtrwania kalcytriolu, badania farmakokinetyczne wykazały normalizację zwiększonego stężenia wapnia w surowicy w ciągu kilku dni od odstawienia lub zmniejszenia dawki, czyli znacznie szybciej, niż w przypadku leczenia suplementami witaminy D3.
Jako przewlekłe działania niepożądane mogą wystąpić: osłabienie mięśni, utrata masy ciała, zaburzenia czucia, gorączka, pragnienie lub zwiększone odczucie pragnienia, zwiększona objętość moczu, odwodnienie, apatia, opóźniony wzrost i zakażenia dróg moczowych.
Występujące jednocześnie zwiększone stężenie wapnia i fosforanów we krwi może prowadzić do zwapnienia tkanek miękkich widocznego na zdjęciu rentgenowskim.
U pacjentów wrażliwych mogą wystąpić reakcje alergiczne (swędzenie, wysypka, pokrzywka oraz – bardzo rzadko – poważne choroby skóry związane z zaczerwienieniem).
U pacjentów z prawidłową czynnością nerek, utrzymujące się zwiększenie stężenia wapnia we krwi (przewlekła hiperkalcemia) może być związane ze zwiększeniem stężenia kreatyniny w surowicy.
Oczekuje się, że nie wystąpią istotne klinicznie różnice w rodzaju działań niepożądanych w określonych grupach pacjentów, np. u pacjentów w podeszłym wieku.

Detriol - dawkowanie leku

Terapię należy zawsze rozpoczynać od najmniejszej możliwej dawki (0,25 µg) i zwiększać ją tylko wtedy, gdy towarzyszy temu ścisłe monitorowanie stężenia wapnia w surowicy i moczu. W przypadku wystąpienia zwiększonego ponad normę stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia) lub w moczu (hiperkalciuria), należy natychmiast przerwać stosowanie leku Detriol do czasu, aż stężenie wapnia powróci do normy. Należy również rozważyć zmniejszenie spożycia wapnia w diecie.
Ciężka lub postępująca wtórna nadczynność przytarczyc (nadczynność gruczołów przytarczycznych) prowadząca do osteodystrofii nerkowej (zmian kostnych) z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą niewydolnością nerek
Na początku leczenia dawka dobowa to 1 kapsułka miękka leku Detriol o mocy 0,25 mikrograma.
W przypadku pacjentów z prawidłowym lub tylko nieznacznie zmniejszonym stężeniem wapnia we krwi wystarczy 1 kapsułka miękka leku Detriol o mocy 0,25 mikrograma co drugą dobę.
Jeśli w ciągu 2 do 4 tygodni nie zaobserwuje się zadowalającego wpływu na wyniki badań klinicznych i biochemicznych, dawkę można zwiększać w odstępach 2 do 4 tygodni o 0,25 mikrograma kalcytriolu (1 kapsułka miękka leku Detriol) na dobę.
Większość pacjentów odpowiada na dawkę od 0,5 mikrograma do 1,0 mikrograma kalcytriolu na dobę.
Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 12 mikrogramów na tydzień.
Hipokalcemia (niski poziom wapnia) spowodowana niedoczynnością gruczołów przytarczycznych
Zalecana dawka początkowa to 1 kapsułka miękka leku Detriol o mocy 0,25 mikrograma na dobę.
W przypadku braku poprawy w zakresie objawów klinicznych i biochemicznych wyników badań laboratoryjnych, dawkę można zwiększać w odstępach 2-4-tygodniowych o 0,25 mikrograma kalcytriolu.
Dziedziczna (lub rodzinna) krzywica hipofosfatemiczna (HPDR)

Leczenie rozpoczyna się od podawania 0,25 mikrograma kalcytriolu na dobę i musi być ono monitorowane.
Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawki.

Zaburzenia czynności wątroby
Brak dostępnych danych.

Przyjmowanie leku Detriol w czasie ciąży

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Brak doświadczenia w stosowaniu kalcytriolu podczas ciąży i karmienia piersią.
Ciąża
W okresie ciąży kalcytriol należy stosować tylko na wyraźne zalecenie lekarza.
Przedawkowanie kalcytriolu może zaszkodzić dziecku (ryzyko upośledzenia fizycznego i umysłowego, a także chorób serca i oczu). Podczas leczenia lekiem Detriol kobiet w ciąży należy ściśle monitorować stężenie wapnia w surowicy, a okres ten należy rozszerzyć na czas tuż po porodzie (połóg)
Karmienie piersią
Należy założyć, że kalcytriol przenika do mleka matki. Podczas leczenia lekiem Detriol kobiet karmiących piersią należy regularnie kontrolować stężenie wapnia w surowicy zarówno u matki, jaki u niemowlęcia.

Charakterystyka produktu leczniczego Detriol

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Detriol z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Detriol z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Detriol


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.