Dostępny w większości aptek

 

Cyclonamine tabletki | 250 mg | 30 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Etamsylatum
Podmiot odpowiedzialny: FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "GALENA"Opis produktu Cyclonamine

Kiedy stosujemy lek Cyclonamine?

W chirurgii: zapobieganie i leczenie przedoperacyjne lub pooperacyjne krwawienia włośniczkowego we wszystkich typach operacji z polem dobrej perfuzji tkanek: w otorynolaryngologii, ginekologii, położnictwie, urologii, stomatologii, okulistyce, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.

W chorobach wewnętrznych: zapobieganie i leczenie krwawienia włośniczkowego o różnej etiologii i lokalizacji: krwiomocz, krwawe wymioty, krew w kale, krwawienie z nosa, krwawienia z dziąseł.

W ginekologii: plamienie (krwawienie poza cyklem miesiączkowym), nadmierne krwawienie menstruacyjne pierwotne lub wtórne wywołane wkładką wewnątrzmaciczną po wykluczeniu przyczyn organicznych.


Jaki jest skład leku Cyclonamine?

Jedna tabletka zawiera 250 mg etamsylatu (Etamsylatum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sodu pirosiarczyn.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Cyclonamine?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostra porfiria. 


Cyclonamine – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Klasyfikacja częstości występowania działań niepożądanych: 

- bardzo często (≥1/10), 

- często (≥1/100 do < 1/10), 

- niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100),

- rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), 

- bardzo rzadko (≥1/10 000), 

- nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: bóle brzucha, nudności, bóle głowy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: wysypka.

W większości przypadków objawy te spontanicznie ustąpią. Jeśli jednak nie ustępują, należy zmniejszyć dawkowanie lub odstawić produkt leczniczy.


Cyclonamine - dawkowanie leku

Dorośli:

Przed zabiegiem chirurgicznym: 1 do 2 tabletek (tj. 250 mg do 500 mg) na 1 godzinę przed zabiegiem chirurgicznym.

Po zabiegu chirurgicznym: 1 do 2 tabletek (tj. 250 mg do 500 mg) co 4 do 6 godzin, dopóki istnieje ryzyko krwawienia. 

Choroby wewnętrzne: zwykle 2 tabletki 2 do 3 razy na dobę (tj. 1000 mg do 1500 mg), przyjmować razem z jedzeniem, popić małą ilością płynu, czas trwania leczenia zależy od wyników leczenia. Ginekologia, plamienia i nadmierne krwawienia menstruacyjne: 2 tabletki 3 razy na dobę (tj. 1500 mg) wraz z jedzeniem, popić małą ilością płynu. Leczenie trwa 10 dni i rozpoczyna się na 5 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem menstruacji. 

Dzieci

Połowa dawki dla dorosłych.


Cyclonamine – jakie środki ostrożności należy zachować?

Jeżeli etamsylat stosowany jest w celu zmniejszenia nadmiernego i (lub) przedłużającego się krwawienia menstruacyjnego, a poprawa jednak nie nastąpi, należy znaleźć i wykluczyć możliwe przyczyny patologiczne.


Przyjmowanie leku Cyclonamine w czasie ciąży

Jeżeli etamsylat stosowany jest w celu zmniejszenia nadmiernego i (lub) przedłużającego się krwawienia menstruacyjnego, a poprawa jednak nie nastąpi, należy znaleźć i wykluczyć możliwe przyczyny patologiczne.


Charakterystyka produktu leczniczego Cyclonamine

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Cyclonamine z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Cyclonamine z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Cyclonamine


Grupy

  • Leki przeciwkrwotoczne

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.