Cinnarizinum WZF interakcje ulotka tabletki 0,025 g 50 tabl.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Cinnarizinum WZF tabletki | 0,025 g | 50 tabl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Cinnarizinum
Podmiot odpowiedzialny: WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Cinnarizinum WZF?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Cinnarizinum WZF

 Ulotka dla pacjenta 

Należy zapoznać sie z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 

• Należ) zachować te ulotkę, aby w raz/e potrzeby mocją ponownie przeczytać.

• Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

• Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objcrwy ich choroby są takie same.

CINNARIZINUM WZF

(Cinnarizinum) 25 mg. tabletki

Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną: 25 mg cynaryzyny oraz substancje pomocnicze: laktozę jedno wodną, skrobię ziemniaczaną, sacharozę, talk, powidon K-25. magnezu stearynian.

Opakowania

50 tabletek

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Cinnarizinum WZF i w jakim celu się go stosuje

2. Zanim zastosuje się lek Cinnarizinum W ZF

3. Jak stosować lek Cinnarizinum WZF

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku Cinnarizinum WZF

6. Inne informacje

1. Co to jest lek Cinnarizinum WZF i w jakim celu się go stosuje

Cynaryzyna - substancja czynna znajdująca się w leku jest zaliczana do grupy tzw.

antagonistów wapnia.

Lek Cinnarizinum WZF stosuje się:

• w zaburzeniach krążenia obwodowego (zespół Raynauda. chromanie przestankowe, kurcze mięśniowe):

• w zaburzeniach naczyniowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (np. zaburzenia krążenia w układzie kręgowo-podstawnym):

• w zespołach niedokrwiennych w okulistyce;

• zapobiegawczo w chorobie lokomocyjnej (kinetozach);

• pomocniczo w zaburzeniach błędnikowych (zawroty głowy, szum w uszach, nudności, wymioty), np. w zespole Meniere'a.

2. Zanim zastosuje się lek Cinnarizinum WZF

Nie należy stosować leku Cinnarizinum WZF, jeśli stwierdzono

nadwrażliwość na cynaryzynę lub którykolwiek ze składników leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Cinnarizinum WZF Pacjenci z chorobą Parkinsona, porfirią. z niskim ciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzezenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Cinnarizinum WZF z jedzeniem i piciem Lek należy przyjmować po posiłku, ponieważ pozwala to zmniejszyć lub uniknąć dolegliwości żołądkowych, charakterystycznych dla grupy leków przeciwhistaminowych, do których zalicza się cynaryzynę.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży. Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Cynaryzyna może powodować senność, szczególnie na początku leczenia. Pacjenci, u których wystąpią takie objawy nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cinnarizinum WZF

Lek zawiera laktozę i sacharozę; jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych. które wydawane są bez recepty.

Cynaryzyna nasila działanie leków wpływających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy -nasennych, uspokajających, silnie działających leków przeciwbólowych, trójpierscieniowych leków:przeciwdepresyjnych oraz alkoholu.

Lek należy odstawić na 4 dni przed wykonaniem testów alergicznych.

3. Jak stosować lek Cinnarizinum WZF

Lek Cinnarizinum WZF należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem

Lek należy przyjmować doustnie, po posiłku.

W zawrotach głowy i innych zaburzeniach o charakterze niedokrwiennym: 1 tabletka (25 mg) trzy razy na dobę (75 mg).

W początkowym okresie leczenia można stosować dawki dwukrotnie większe.

Zapobiegawczo w chorobie lokomocyjnej:

1 tabletka (25 mg) na 2 godziny przed podróżą, a następnie w miarę potrzeby 1 tabletka (25 mg) co 8 godzin w czasie podróży.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Cinnarizinum WZF jest za mocna lub za słabe: należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Cinnarizinum WZF nit zalecana

Mogą pojawić się: wymioty, senność, śpiączka, drżenia, niedociśnienic tętnicze. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli od spożycia dawki kilkakrotnie przekraczającej dawkę leczniczą upłynęło nie więcej niż jedna godzina, lekarz rozważy płukanie żołądka z podaniem węgla aktywowanego, jeżeli od przedawkowania upłynęło więcej niż godzina, lekarz wdroży leczenie objawowe. Nie ma specyficznego antidotum (odtrutki).

W przypadku pominięcia dawki leku Cinnarizinum WZF

Nic należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek. Cinnarizinum WZF może powodować działania niepożądane. chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić: senność i zaburzenia żołądkowo-j elito we. zwykle przemijające. Rzadko występuje: ból głowy, suchość w jamie ustnej, nadmierne pocenie, reakcje alergiczne. W przypadku długotrwałego leczenia mogą wystąpić: zwiększenie masy ciała, bardzo rzadko zmiany skórne (liszaj płaski, zmiany toczniopodobne), żółtaczka cholestatyczna. Opisano wystąpienie lub pogorszenie się objawów pozapiramidowych (czasami związanych z depresją), szczególnie u osób w podeszłym wieku w czasie długotrwałego leczenia. Objawy pozapiramidowe to sztywność mięśni, zubożenie mimiki, spowolnienie ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne skurcze mięśni i mimowolne ruchy - jeżeli wystąpią, należy przerwać stosowanie leku.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Cinnarizinum WZF mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Cinnarizinum WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25'C. Chronić od wilgoci.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Cinnarizinum WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego

na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22 '24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki:

2008-06-17


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki rozszerzające naczynia mózgowe i obwodowe

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych i poprawy przepływu krwi przez mózg oraz metabolizm tkanki mózgowej, a także wspomagajace ukrwienie mięśni i narządów.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.