Trudno dostępny w aptekach

 

Brymont krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 5 ml | butelka

od 0 , 00  do 22 , 93

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Brimonidini tartras
Podmiot odpowiedzialny: BLUMONT PHARMA LTD

Brymont cena

22,93

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Brymont?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!



Opis produktu Brymont

Kiedy stosujemy lek Brymont?

Obniżanie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub z nadciśnieniem ocznym. - W monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie beta-adrenolityków jest przeciwwskazane. - W leczeniu wspomagającym z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, w przypadku nieuzyskania docelowego ciśnienia śródgałkowego przy pomocy jednego leku (patrz punkt 5.1).



Jaki jest skład leku Brymont?

1 ml roztworu zawiera 2,0 mg winianu brimonidyny, co odpowiada 1,3 mg brimonidyny. Substancja pomocnicza: chlorek benzalkoniowy 0,05 mg/ml. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Brymont?

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. - Noworodki i niemowlęta (patrz punkt 4.8). - Pacjenci przyjmujący inhibitor monoaminooksydazy (MAO) oraz pacjenci przyjmujący leki przeciwdepresyjne wpływające na przekaźnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz mianseryna).


Brymont – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi leku są suchość błon śluzowych jamy ustnej, przekrwienie spojówek oraz uczucie pieczenia/kłucia, występujące u 22 do 25% pacjentów. Działania niepożądane są na ogół przemijające i rzadko o ciężkości wymagającej odstawienia leku. W badaniach klinicznych objawy reakcji alergicznych ze strony oczu występowały u 12,7% pacjentów (powodując odstawienie leku przez 11,5% pacjentów); u większości pacjentów powyższe działania niepożądane występowały pomiędzy 3 i 9 miesiącem leczenia. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się znaczeniem. Klasyfikacja częstości występowania działań niepożądanych jest prowadzona według następującej skali: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (< 1/10.000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10.000), nie znane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: układowe reakcje alergiczne Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: depresja Bardzo rzadko: bezsenność Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: ból głowy, ospałość Często: zawroty głowy, zaburzenia smaku Bardzo rzadko: omdlenia Zaburzenia oka Bardzo często: - podrażnienie oka, w tym reakcje alergiczne (przekrwienie, uczucie palenia i kłucia, świąd, uczucie obecności ciała obcego w oku, pęcherzykowe zapalenie spojówek) - niewyraźne widzenie Często: - miejscowe podrażnienie (przekrwienie i obrzęk powieki, zapalenie powieki, obrzęk i wydzielina ze spojówki, ból i łzawienie oka) - światłowstręt - nadżerka rogówki, powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki - suchość oka - zbielenie spojówek - zaburzenia widzenia - zapalenie spojówki Bardzo rzadko: - zapalenie tęczówki (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka) - zwężenie źrenicy Zaburzenia serca Niezbyt często: kołatanie, arytmia (w tym rzadkoskurcz i częstoskurcz) Zaburzenia naczyniowe Bardzo rzadko: nadciśnienie, niedociśnienie Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: objawy ze strony górnych dróg oddechowych Niezbyt często: suchość błony śluzowej nosa Rzadko: duszność Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: suchość w jamie ustnej Często: objawy ze strony żołądka i jelit Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: zmęczenie Często: astenia W przypadku stosowania brimonidyny jako części leczenia wrodzonej jaskry, u noworodków i niemowląt przyjmujących brimonidynę obserwowano objawy przedawkowania leku, takie jak utrata przytomności, niedociśnienie, hipotonia, rzadkoskurcz, hipotermia, sinica oraz bezdech (patrz punkt 4.3). W badaniu fazy III z okresem obserwacji 3 miesięcy, z udziałem dzieci w wieku 2?7 lat z jaskrą, która była niewystarczająco wyrównana za pomocą beta-adrenolityków, opisywano wysoką częstość występowania ospałości (55%) w związku ze stosowaniem brimonidyny w leczeniu wspomagającym. U 8% dzieci działanie to było ciężkie i prowadziło do odstawienia leku u 13% dzieci. Częstość występowania ospałości malała wraz z wiekiem i była najniższa w grupie dzieci w wieku 7 lat (25%), ale była bardziej związana z masą ciała, występując częściej u dzieci o masie ciała < 20 kg (63%) w porównaniu z dziećmi o masie ciała > 20 kg (25%) (patrz punkt 4.4).


Brymont – dawkowanie leku

Zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) Zalecana dawka wynosi jedną kroplę produktu leczniczego Brymont do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, w odstępach co około 12 godzin. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Podobnie jak w przypadku innych kropli do oczu, w celu uniknięcia możliwej absorpcji ogólnoustrojowej, zaleca się uciśnięcie woreczka łzowego w kącie szpary powiekowej (ucisk punktowy) przez jedną minutę, natychmiast po zakropleniu każdej kropli. W przypadku stosowania więcej niż jednego leku okulistycznego, należy zachować 5 do 15 minut przerwy pomiędzy podaniem każdego z leków. Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek i wątroby Produkt leczniczy Brymont powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4). Dzieci i młodzież Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem młodzieży (12 do 17 lat). Produkt leczniczy Brymont nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat i jest przeciwwskazany u noworodków i niemowląt (patrz punkty 4.3, 4.4 i 4.9). Stwierdzono, że u noworodków mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane. Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Brymont u dzieci.


Brymont – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy zachować ostrożność podczas leczenia dzieci w wieku od 2 lat, szczególnie w wieku 2?7 lat i/lub o masie ciała < 20 kg oraz dokładnie monitorować ze względu na dużą częstość występowania senności (patrz punkt 4.8). Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężką lub niestabilną i niewyrównaną chorobą układu krążenia. W badaniach klinicznych u niektórych pacjentów (12,7%) przyjmujących produkt leczniczy Brymont występowały reakcje typu alergicznego ze strony oczu (szczegółowe dane, patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy odstawić produkt leczniczy Brymont. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Brymont u pacjentów z depresją, zaburzeniami krążenia mózgowego lub wieńcowego, zespołem Raynauda, niedociśnieniem ortostatycznym lub zapaleniem zakrzepowo-zarostowym naczyń krwionośnych. Ponieważ nie badano stosowania produktu leczniczego Brymont u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, należy zachować ostrożność podczas stosowania leku w tych grupach pacjentów. Środek konserwujący znajdujący się w produkcie leczniczym Brymont, chlorek benzalkoniowy, może powodować podrażnienie oka. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed podaniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać 15 minut przed ich ponownym założeniem. Produkt leczniczy może powodować zmiany barwy miękkich soczewek kontaktowych.


Przyjmowanie leku Brymont w czasie ciąży

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży u ludzi. W badaniach na zwierzętach winian brimonidyny nie powodował żadnych działań teratogennych. U królików winian brimonidyny w stężeniu osoczowym większym, niż obserwowane podczas leczenia u ludzi, powodował podwyższone ryzyko utraty wczesnej ciąży oraz pourodzeniowe opóźnienie wzrostu. Produkt leczniczy Brymont może być stosowany podczas ciąży tylko w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Nie wiadomo, czy brimonidyna jest wydzielana w mleku matki. Lek jest wydzielany w mleku u szczurów. Produktu leczniczego Brymont nie należy podawać kobietom karmiącym piersią.


Zamienniki leku Brymont

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 6 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,16 zł.

Briglau Free interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 1 but. po 5 ml

Briglau Free

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 1 but. po 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

22,77 zł


Oculobrim interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 5 ml

Oculobrim

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

22,94 zł


Alphagan interakcje ulotka krople do oczu 2 mg/ml 5 ml

Alphagan

krople do oczu | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

28,18 zł


Biprolast interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 5 ml

Biprolast

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

28,75 zł


Briglau PPH interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 2 mg/ml 5 ml

Briglau PPH

krople do oczu, roztwór | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

29,31 zł


Luxfen interakcje ulotka krople do oczu 2 mg/ml 5 ml

Luxfen

krople do oczu | 2 mg/ml | 5 ml

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

29,31 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki oftalmologiczne (do oczu)

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w zakażeniach i stanach zapalnych oka, leki zmieniejszające przekrwienie oczu, krople do oczu chroniące, kojące podrażnienia, zwalczające suchość i zmęczenia oczu, sztuczne łzy, leki przeciwalergiczne, przeciwzapalne, stosowane w jaskrze, leki miejscowo znieczulające itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

dziecko dotykające piekarnika

Porady

Jak radzić sobie z oparzeniami?

Z oparzeniem możemy mieć do czynienie w niemal każdym miejscu. Sprawdź, jak je opatrzyć, by uniknąć zakażenia i przyspieszyć gojenie się rany!


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.