Bisocard interakcje ulotka tabletki powlekane 1,25 mg 30 tabl.

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Bisocard tabletki powlekane | 1,25 mg | 30 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Bisoprololu fumaran
Podmiot odpowiedzialny: BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.Opis produktu Bisocard

Kiedy stosujemy lek Bisocard?

leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca. Jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami odpowiednimi dla tego schorzenia (takimi jak inhibitory ACE, lekami moczopędnymi oraz glikozydami nasercowymi).

Bisocard - działanie leku

Lek wpływa na reakcję organizmu na niektóre impulsy nerwowe, szczególnie w sercu. W rezultacie bisoprolol zwalnia rytm serca i w ten sposób zwiększa wydajność serca w pompowaniu krwi wewnątrz organizmu. Niewydolność serca pojawia się, jeśli mięsień serca jest słaby i nie jest w stanie przepompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić potrzeby organizmu

Jaki jest skład leku Bisocard?

Bisocard 1,25 tabletki powlekane:

Substancją czynną jest bisoprololu fumaran. Każda tabletka powlekana zawiera 1,25 mg bisoprololu fumaranu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna

Wapnia wodorofosforan

Skrobia żelowana

Krospowidon (typ A)

Krzemionka koloidalna, bezwodna

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza (E 464)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol (E 1521)

Bisocard 3,75 tabletki powlekane:

Substancją czynną jest bisoprololu fumaran. Każda tabletka powlekana zawiera 3,75 mg bisoprololu fumaranu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna

Wapnia wodorofosforan

Skrobia żelowana

Krospowidon (typ A)

Krzemionka koloidalna, bezwodna

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza (E 464)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Makrogol (E 1521)

Bisocard 7,5 tabletki powlekane:

Substancją czynną jest bisoprololu fumaran. Każda tabletka powlekana zawiera 7,5 mg bisoprololu fumaranu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna

Wapnia wodorofosforan

Skrobia żelowana

Krospowidon (typ A)

Krzemionka koloidalna, bezwodna

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza (E 464)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Makrogol (E 1521)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Bisocard?

Kiedy nie stosować Bisocard

Nie należy stosować leku Bisocard w następujących przypadkach:

· jeśli pacjent ma uczulenie na bisoprolol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

· jeśli pacjent ma ciężką astmę oskrzelową

· jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia krążenia (takie jak zespół Raynauda) mogące powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i stóp

· jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny - rzadko występujący guz nadnerczy

· jeśli u pacjenta stwierdzono kwasicę metaboliczną – stan, w którym występuje nadmiar kwasów we krwi

Nie należy stosować leku Bisocard jeśli u pacjenta występują następujące zaburzenia serca:

· ostra niewydolność serca

· nasilenie niewydolności serca wymagające dożylnego wstrzykiwania leków zwiększających kurczliwość serca

· objawy wolnej czynności serca

· objawy niskiego ciśnienia tętniczego

· niektóre choroby serca powodujące bardzo wolną lub nierówną pracę serca

· wstrząs kardiogenny, czyli ostre, groźne zaburzenie pracy serca prowadzące do niskiego ciśnienia tętniczego i niewydolności krążenia.


Bisocard – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli działanie niepożądane jest poważne, wystąpiło nagle lub szybko ulega nasileniu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, aby zapobiec ciężkim reakcjom.

Najcięższe działania niepożądane są związane z czynnością serca:

· zwolnienie czynności serca (może wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

· nasilenie istniejącej niewydolności serca (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)

· wolna lub nieregularna czynność serca (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)

Jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy, osłabienie lub trudności w oddychaniu, należy skontaktować się z lekarzem najszybciej jak to możliwe.

Następujące działania niepożądane są wymienione poniżej według częstości ich występowania:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

· zmęczenie, uczucie osłabienia, zawroty głowy, ból głowy

· uczucie zimna lub drętwienia rąk lub stóp

· niskie ciśnienie tętnicze

· zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

· zaburzenia snu

· depresja

· zawroty głowy podczas wstawania

· trudności w oddychaniu u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą chorobą płuc

· osłabienie siły mięśni i kurcze mięśni.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

· zaburzenia słuchu

· alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa

· zmniejszone wydzielanie łez

· zapalenie wątroby, które może powodować zażółcenie skóry lub oczu

· zmiany w wynikach niektórych badań krwi, dotyczących czynności wątroby lub stężenia triglicerydów w surowicy

· reakcje alergiczne, takie jak świąd, nagłe zaczerwienienie twarzy, wysypka. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia cięższych reakcji alergicznych, do których mogą należeć: obrzęk twarzy, szyi, języka, jamy ustnej lub gardła, lub trudności
w oddychaniu

· zaburzenia erekcji

· koszmary senne, omamy

· omdlenie.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)

· podrażnienie lub zaczerwienienie oczu (zapalenie spojówek)

· łysienie

· wystąpienie lub nasilenie łuszczących się zmian na skórze (łuszczyca), zmiany łuszczycopodobne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


Bisocard - dawkowanie leku

Leczenie bisoprololem należy rozpocząć od stopniowego zwiększania dawki, zgodnie z poniższym schematem:

· 1,25 mg raz na dobę przez 1 tydzień. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do:

· 2,5 mg raz na dobę przez następny tydzień. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do:

· 3,75 mg raz na dobę przez kolejny tydzień. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do:

· 5 mg raz na dobę przez 4 kolejne tygodnie. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do:

· 7.5 mg raz na dobę przez 4 kolejne tygodnie. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do:

· 10 mg raz na dobę w leczeniu podtrzymującym

Zalecana dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę.Bisocard – jakie środki ostrożności należy zachować?

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Bisocard należy porozmawiać z lekarzem; lekarz może uznać, że konieczna jest szczególna ostrożność (na przykład podanie dodatkowych leków lub częstsze przeprowadzanie kontroli):

· cukrzyca

· ścisła głodówka

· niektóre choroby serca, takie jak zaburzenia rytmu serca lub silny ból w klatce piersiowej w spoczynku (dławica Prinzmetala)

· zaburzenia dotyczące nerek lub wątroby

· zaburzenia krążenia krwi w kończynach

· przewlekła choroba płuc lub astma oskrzelowa o mniejszym nasileniu

· występowanie łuszczących się zmian skórnych w wywiadzie (łuszczyca)

· guz rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny)

· zaburzenie czynności tarczycy.

Dodatkowo, należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta planowane jest:

· leczenie odczulające (na przykład w celu zapobiegania katarowi siennemu), ponieważ Bisocard może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej lub nasilać taką reakcję;

· podanie znieczulenia (na przykład w przypadku zabiegu chirurgicznego), ponieważ lek może wpływać na reakcję organizmu na znieczulenie.

Jeśli u pacjenta występuje przewlekła choroba płuc lub astma o mniejszym nasileniu, należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli podczas stosowania leku Bisocard pojawią się nowe trudności w oddychaniu, kaszel, świszczący oddech po wysiłku itp.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Bisocard u dzieci i młodzieży.


Przyjmowanie leku Bisocard w czasie ciąży

Ciąża

Istnieje ryzyko, że stosowanie leku Bisocard w czasie ciąży może zaszkodzić dziecku. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zadecyduje, czy można przyjmować Bisocard w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka ludzkiego, dlatego nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Bisocard.


Charakterystyka produktu leczniczego Bisocard

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Bisocard z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Bisocard z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Bisocard


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.