Bellergot interakcje ulotka tabletki drażowane 0,3mg+0,1mg+0,02g 30 tabl. | 1 blist.po 30 szt.

Dostępny w większości aptek

 

Bellergot tabletki drażowane | 0,3mg+0,1mg+0,02g | 30 tabl. | 1 blist.po 30 szt.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Ergotamini tartas, Atropinum, Phenobarb.
Podmiot odpowiedzialny: WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Bellergot?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Bellergot

Kiedy stosujemy lek Bellergot?

Wzmożona pobudliwość nerwowa towarzysząca objawom menopauzy, migrenowe bóle głowy.


Jaki jest skład leku Bellergot?

Jedna tabletka drażowana zawiera 0,3 mg Ergotamini tartras (ergotaminy winianu), 0,1 mg Atropinum (atropiny) w postaci zespołu alkaloidów tropanowych i 20,0 mg Phenobarbitalum (fenobarbitalu).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna 16,0 mg i sacharoza 31,897 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Bellergot?

Przeciwwskazaniami do stosowania leku są:

- nadwrażliwość na którykolwiek ze składników;

- porfiria;

- miastenia;

- obrzęk śluzowaty;

- choroba Parkinsona;

- niewydolność oddechowa, astma, rozedma płuc;

- niewydolność serca, wątroby i nerek;

- uzależnienie od alkoholu, uzależnienie od leków (nasennych, przeciwbólowych,  

   psychotropowych), palenia tytoniu;

- choroby naczyń obwodowych ( thrombangitis obliterans , arteritis luetica,

thrombophlebitis , miażdżyca, choroba Raynauda), choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze;  

- cukrzyca;

- świąd;

- posocznica;

- jaskra z wąskim kątem przesączania;

- niedrożność dróg moczowych;

- niedrożność przewodu pokarmowego;

- ciąża i laktacja.


Bellergot – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Bellergot stosowany w zalecanych dawkach terapeutycznych jest dobrze tolerowany, a mogące wystąpić objawy niepożądane mają umiarkowane nasilenie.

Występowanie działań niepożądanych ma związek z przyjmowaniem dużych dawek leku i długotrwałą terapią.

Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000) w tym pojedyncze przypadki.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często występują: nudności, wymioty. Niezbyt często obserwuje się wzmożone pragnienie, bóle brzucha.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często obserwuje się   senność. Niezbyt często niepokój i pobudzenie, depresję.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często występują reakcje alergiczne ( pokrzywka, wysypka skórna, obrzęk ), zmniejszenie wydzielania potu. Bardzo rzadko obserwowano złuszczające zapalenie skóry,   zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella.

Zaburzenia serca

Niezbyt często obserwuje się zaburzenia rytmu serca, bradykardię, skurcz naczyń wieńcowych, niedokrwienie mięśnia serca i ból zamostkowy, zwłóknienie osierdzia, zastawek serca, tkanki płucnej i przestrzeni zaotrzewnowej.

Zaburzenia naczyniowe :

Niezbyt często obserwuje się skurcz obwodowych naczyń krwionośnych izmiany niedokrwienne, uczucie zimnych kończyn, drętwienie  palców rąk i nóg, osłabienie kończyn dolnych.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często mogą wystąpić: suchość błon śluzowych nosa i ust, zmniejszenie wydzielania śliny, podwyższenie temperatury ciała. Niezbyt często osłabienie kończyn, bóle mięśniowe, drętwienie i cierpnięcie palców rąk i nóg, miejscowy obrzęk i świąd.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko może wystąpić agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość megaloblastyczna.

Zaburzenia oka :

Często obserwuje się niewielkie zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, nieznaczne rozszerzenie źrenic, światłowstręt.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko może dojść do zmniejszenia ilości oddawanego moczu.

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy:

Często: wpływ na czynność skurczową macicy (zwiększenie siły i częstości skurczy), co stanowi ryzyko poronienia lub przedwczesnego porodu.

Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne:

Lek może działać teratogennie.


Bellergot - dawkowanie leku

Lek przeznaczony do stosowania doustnego u osób dorosłych.

W leczeniu wzmożonej pobudliwości nerwowej towarzyszącej objawom menopauzy

1 lub 2 tabletki drażowane 2 lub 3 razy na dobę.

W leczeniu migreny zwykle 3 tabletki drażowane jednorazowo; w razie konieczności dawkę można powtórzyć po upływie co najmniej 1 godziny.

W przypadku leczenia migreny nie należy przekraczać 12 tabletek drażowanych na dobę.

Lek należy przyjmować tylko w razie konieczności, doraźnie. Lek nie jest przeznaczony do długotrwałej terapii. Nie należy przekraczać dawki 32 tabletek drażowanych w ciągu tygodnia.


Bellergot – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produktu nie należy stosować u dzieci.

Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo regularnego stosowania leków przeciwbólowych, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od leków.

Długotrwałe stosowanie produktu może prowadzić do rozwoju tolerancji i uzależnienia.

Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, a także z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

W trakcie leczenia nie wolno spożywać alkoholu.

Należy unikać popijania tabletek sokiem grejpfrutowym oraz spożywania w czasie kuracji owoców grejpfruta i ich przetworów.


Przyjmowanie leku Bellergot w czasie ciąży

Produktu Bellergot nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki psycholeptyczne

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwpsychotyczne, uspokajające, nasenne, w tym produkty ziołowe o wymienionym działaniu.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.