Accofil

roztwór do wstrzykiwań i infuzji | 48 mln.j.m./0,5ml | 1 amp.-strz. po 0,5 ml | Filgrastimum

lek na receptę (Rp zastrzeż.) | refundowany | ACCORD HEALTHCARE LTD

Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż,
gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź
potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj
on‑line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz
w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Sprawdź teraz w najbliższej aptece


Accofil interakcje ulotka roztwór do wstrzykiwań i infuzji 48 mln.j.m./0,5ml 1 amp.-strz. po 0,5 ml

Wskazania

Accofil jest wskazany w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Accofil są podobne u dorosłych i dzieci otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi.

Accofil jest wskazany do stosowania w celu mobilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells, PBPC).

U dzieci lub dorosłych pacjentów z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z bezwzględną liczbą neutrofili (ANC) < 0,5 x 109/l oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie, długotrwałe podawanie produktu leczniczego Accofil jest wskazane w celu zwiększenia liczby neutrofili i zmniejszenia częstości i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem.

Accofil jest wskazany w leczeniu przewlekłej neutropenii (ANC < 1,0 x 109l) u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy nie można zastosować innych metod leczenia neutropenii.Skład


Przeciwwskazania


Działania niepożądane


Dawkowanie


Środki ostrożności

Accofil cena

113,57


Zamienniki leku Accofil

Ten lek posiada 2 zamienniki.

Grastofil interakcje ulotka roztwór do wstrzykiwań i infuzji 48 mln.j.m./0,5ml 1 amp.-strz. po 0,5 ml

Grastofil

roztwór do wstrzykiwań i infuzji | 48 mln.j.m./0,5ml | 1 amp.-strz. po 0,5 ml

lek na receptę (Rp zastrzeż.) | refundowany


97,24 zł


Zarzio interakcje ulotka roztwór do wstrzykiwań i infuzji 48 mln.j.m./0,5ml 1 amp.-strz. po 0,5 ml

Zarzio

roztwór do wstrzykiwań i infuzji | 48 mln.j.m./0,5ml | 1 amp.-strz. po 0,5 ml

lek na receptę (Rp zastrzeż.) | refundowany


133,93 zł


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki immunostymulujące

    W tej kategorii znajdziesz leki immunostymulujące przyczyniające się do nasilenia procesów samonaprawczych i uszczelnienia naturalnych barier organizmu, powodując wzrost odporności.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: