Vitaminum A Hasco interakcje ulotka krople doustne 45 000 j.m./ml 10 ml

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Vitaminum A Hasco krople doustne | 45 000 j.m./ml | 10 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Retinolum
Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.Opis produktu Vitaminum A Hasco

Kiedy stosujemy lek Vitaminum A Hasco?

Witamina A stosowana jest w leczeniu objawów awitaminozy (kseroftalmii), takich jak niedowidzenie zmierzchowe, suchość, rogowacenie i owrzodzenie rogówki oraz keratomalacja. Witamina A stosowana jest także w klinicznie uzasadnionej profilaktyce (np. u niemowląt i dzieci z zaburzeniami wchłaniania) oraz pomocniczo w leczeniu odry, chorób skóry z nadmiernym złuszczaniem i rogowaceniem naskórka (łuszczyca, trądzik, rybia łuska), chorób przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.


Jaki jest skład leku Vitaminum A Hasco?

1 ml (około 28 kropli) zawiera 24,7 mg retynolu palmitynianu (Retinolipalmitas), co odpowiada 45 000 j.m. witaminy A.

1 kropla zawiera ok. 0,88 mg retynolu palmitynianu (Retinolipalmitas), co odpowiada ok. 1 607 j.m. witaminy A.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: butylohydroksyanizol Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Vitaminum A Hasco?

Nadwrażliwość na substancję czynną (witaminę A) lub na którąkolwiek substancje pomocniczą

wymienioną w punkcie 6.1;

Przedawkowanie witaminy A (hiperwitaminoza A);

Ciężkie nadciśnienie tętnicze;

Jaskra lub miastenia (Myasthenia gravis).


Vitaminum A Hasco – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podawanie witaminy A zgodnie ze wskazaniami oraz w zalecanych dawkach nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia szczególnych działań niepożądanych.

Objawy działań niepożądanych związane są z przedawkowaniem produktu (patrz punkt 4.9).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.


Vitaminum A Hasco - dawkowanie leku

Dawkowanie

Zapobiegawczo, w przypadkach klinicznie uzasadnionych

- niemowlęta i dzieci w wieku do 2 lat: 1 kropla (1 607 j.m.) na dobę;

- dzieci w wieku od 2 do 15 lat: 1 do 2 kropli (1 607 j.m. do 3 214 j.m.) na dobę;

- dorośli: 2 do 3 kropli (3 214 j.m. do 4 821 j.m.) na dobę. Leczniczo

Odra:

- niemowlęta w wieku od 6 miesięcy do 1 roku życia: 100 000 j.m., tj. 62 krople (w jednej dawce);

- dzieci powyżej 1 roku życia: 200 000 j.m., tj. 124 krople (w jednej dawce). Kseroftalmia (keratomalacja):

- niemowlęta do 6 miesięcy życia: 50 000 j.m., tj. 31 kropli (w jednej dawce, powtórzonej w dniu następnym i po czterech tygodniach);

- niemowlęta od 6 miesięcy do 1 roku życia: 100 000 j.m., tj. 62 krople (w jednej dawce, powtórzonej w dniu następnym i po czterech tygodniach);

- dzieci powyżej 1 roku życia: 200 000 j.m., tj. 124 krople (w jednej dawce, powtórzonej w dniu następnym i po czterech tygodniach);

- dorośli: 25 000 j.m. do 50 000 j.m., tj. 16 do 31 kropli na dobę.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Niemowlętom i małym dzieciom można podawać produkt nierozcieńczony lub wymieszany z napojem.


Vitaminum A Hasco – jakie środki ostrożności należy zachować?

Zachować szczególną ostrożność stosując witaminę A:

- u osób ze schorzeniami wątroby (marskość wątroby, wirusowe zapalenie wątroby);

- w przypadku jednoczesnego podawania innych leków zawierających witaminę A ze względu na możliwość jej przedawkowania.

Wchłanianie witaminy A jest zmniejszone w przypadku zaburzenia wchłaniania tłuszczów oraz niskiej podaży białka.

Ze względu na zawartość butylohydroksyanizolu produkt może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.


Przyjmowanie leku Vitaminum A Hasco w czasie ciąży

Ciąża

U kobiet w ciąży lub planujących ciążę łączna dawka witaminy A nie może być wyższa niż 4000 j.m. na dobę. W badaniach na zwierzętach wykazano teratogenne działanie retynolu. W trakcie leczenia należy unikać nadmiernych ilości pokarmów bogatych w witaminę A.

Karmienie piersią

Witamina A przenika do mleka kobiecego; nie zaleca się przyjmowania dużych dawek produktu leczniczego ze względu na możliwość przedawkowania witaminy A u dziecka. Podczas przyjmowania zalecanych dawek przez matki karmiące piersią nie odnotowano ujemnego wpływu witaminy A na dzieci.


Charakterystyka produktu leczniczego Vitaminum A Hasco

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Vitaminum A Hasco z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Vitaminum A Hasco z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Vitaminum A Hasco

Inne

Olestra (substytut tłuszczu obecny m.in w chipsach) może zmniejszać wchłanianie retinolu z przewodu pokarmowego, co prowadzi do zmniejszenia stężenia tej witaminy we krwi i osłabienia efektu terapeutycznego. Należy ograniczyć spożycie olestry.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Vitaminum A Hasco

Alkohol

W przypadku przewlekłego spożywania alkoholu istnieje ryzyko uszkodzenia wątroby (zwłóknienie wątroby). W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.


Inne opakowania Vitaminum A Hasco


Grupy

  • Witaminy

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.