Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Sulfasalazin EN Krka tabletki dojelitowe | 500 mg | 50 tabl.

od 0 , 00  do 32 , 18

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko
Substancja czynna: Sulfasalazinum
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTO

Sulfasalazin EN Krka cena

32,18Opis produktu Sulfasalazin EN Krka

Kiedy stosujemy lek Sulfasalazin EN Krka?

- Leczenie ostrych napadów i zaostrzeń choroby Leśniowskiego - Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i odbytnicy.

- Podtrzymywanie remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i odbytnicy.

- Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów niereagującego na niesteroidowe leki przeciwzapalne.


Jaki jest skład leku Sulfasalazin EN Krka?

Każda tabletka dojelitowa zawiera sulfasalazynę (Sulfasalazinum) w postaci granulatu z powidonem, co odpowiada 500 mg sulfasalazyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Sulfasalazin EN Krka?

Nadwrażliwość na sulfasalazynę lub inne składniki produktu leczniczego.

Nadwrażliwość na sulfonamidy i salicylany.

Ostra porfiria oraz granulocytopenia.

Niedrożność dróg moczowych lub jelit.

Nie należy stosować produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 2 lat z przewlekłą zapalną chorobą jelit, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność stosowania nie zostały ustalone.


Sulfasalazin EN Krka – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane sulfasalazyny są przede wszystkim związane z dużym stężeniem sulfapirydyny we krwi, szczególnie u pacjentów, u których jej metabolizowanie przebiega wolniej (osoby z wolno przebiegającą acetylacją).

Działania niepożądane występują częściej u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Częstość występowania działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest określona przy użyciu następującej konwencji: - Bardzo często (  1/10),

- Często ( 1/100 do  1/10),

- Niezbyt często ( 1/1 000 do  1/100),

- Rzadko ( 1/10 000 do  1/1 000),

- Bardzo rzadko ( 1/10 000).

Dla każdej częstości, działania niepożądane przedstawione są w kolejności zgodnej ze zmniejszającą się ich ciężkością.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

- często: potencjalnie śmiertelna leukopenia, neutropenia, makrocytemia

- rzadko: niedokrwistość megaloblastyczna, niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza, małopłytkowość

- bardzo rzadko: niedokrwistość aplastyczna, methemoglobinemia, niedokrwistość z ciałkami Heinza, hipoproteinemia, limfadenopatia, eozynofilia

Zaburzenia układu immunologicznego

- bardzo rzadko: niezależnie od dawki mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

choroba posurowicza, uogólnione wykwity skórne, wysypka wielopostaciowa, zapalenie skóry złuszczające, nadwrażliwość na światło, gorączka polekowa, zapalenie okostnej oczodołu, spojówkowe i twardówkowe guzkowe zapalenie tętnic, świąd, pokrzywka i rumień

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

- często: zmniejszenie apetytu

- niezbyt często: u pacjentów z porfirią może dojść do przyspieszenia ostrego ataku.

Zaburzenia psychiczne

- niezbyt często: depresja, bezsenność

- rzadko: omamy

Zaburzenia układu nerwowego

- często: bóle głowy

- rzadko: neuropatia obwodowa, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, drgawki, ataksja

- bardzo rzadko: zapalenie opon jałowe

Zaburzenia ucha i błędnika

- rzadko: szumy uszne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

- rzadko: nacieki w tkance płucnej, duszność, kaszel

- bardzo rzadko: zwłókniające zapalenie pęcherzyków płucnych

Zaburzenia żołądka i jelit

- rzadko: wymioty, nudności

- niezbyt często: biegunka, zapalenie jamy ustnej, zapalenie przyusznicy

- bardzo rzadko: zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

- rzadko: zapalenie wątroby, żółto-pomarańczowe zabarwienie moczu, skóry lub miękkich soczewek kontaktowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

- bardzo rzadko: zgłaszano przypadki zespołu Stevens-Johnsona (ang. SJS) i martwicy toksyczno-rozpływnej (ang. TEN) (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

- rzadko: zespół nerczycowy, krwiomocz, krystaluria, białkomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

- niezbyt często: oligospermia i bezpłodność u mężczyzn, przemijająca po odstawieniu leku

Badania diagnostyczne

- niezbyt często: zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności amylazy, fosfatazy alkalicznej oraz wątrobowych aminotransferaz w surowicy

W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych należy przerwać leczenie.


Sulfasalazin EN Krka - dawkowanie leku

Dawkowanie ustala się zależnie od nasilenia choroby i ewentualnych działań niepożądanych.

Tabletki należy zażywać w trakcie posiłków, popijając szklanką płynu.

Tabletki dojelitowe należy połykać w całości, ponieważ otoczka tabletki zmniejsza niepożądane działania na układ żołądkowo-jelitowy.

Ostry napad wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i odbytnicy oraz choroba Leśniowskiego Crohna

Dorośli i dzieci w wieku ponad 16 lat powinni zażywać od 2 do 4 tabletek 4 razy na dobę (1 g do 2 g).

Dzieci w wieku powyżej 2 lat: podaje się dawkę 40 do 60 mg sulfasalazyny na kg masy ciała na dobę. Po osiągnięciu remisji należy dawkę stopniowo zmniejszać.

Podtrzymywanie remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i odbytnicy Czas trwania leczenia nie jest ograniczony.

Zalecana dawka podtrzymująca dla dorosłych i dzieci w wieku ponad 16 lat wynosi 1 tabletka (500 mg) 4 razy na dobę.

Dzieciom w wieku powyżej 2 lat podaje się 20 do 30 mg na kg masy ciała na dobę.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Zalecana dawka dla dorosłych i dzieci w wieku ponad 16 lat wynosi 2 do 3 g na dobę. Pacjenci powinni rozpocząć leczenie 1 tabletką (500 mg) sulfasalazyny na dobę.

Następnie należy dawkę stopniowo zwiększać w jednotygodniowych odstępach w ten sposób, by pacjenci po 4 tygodniach przyjmowali po 2 tabletki (1 g) 2 do 3 razy na dobę. Kliniczne działanie leku pojawia się po 6 - 10 tygodniach leczenia. Leczenie powinno trwać, co najmniej 6 miesięcy.


Sulfasalazin EN Krka – jakie środki ostrożności należy zachować?

Zaleca się okresowe badania krwi przed rozpoczęciem leczenia i w czasie leczenia (pełna morfologia z rozmazem; w początkowym okresie leczenia 1 - 2 razy na miesiąc, a następnie co 3 - 6 miesięcy), badanie moczu u pacjentów z niewydolnością nerek. Należy również często kontrolować czynność wątroby.

W trakcie leczenia należy dbać o prawidłowe nawodnienie pacjenta.

Szczególną ostrożność w trakcie leczenia sulfasalazyną należy zachować u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby, astmą oskrzelową i alergiami (możliwa jest nadwrażliwość krzyżowa - nadwrażliwość na sulfasalazynę może wystąpić u osób nadwrażliwych na furosemid, tiazydowe leki moczopędne, pochodne sulfonylomocznika i antagonistów dehydratazy węglanowej). W razie wystąpienia nadwrażliwości lub innych, ciężkich działań niepożądanych, należy odstawić produkt leczniczy. Jeśli wystąpią łagodne objawy alergii można u pacjenta przeprowadzić odczulanie. Produktu leczniczego nie zaleca się w ogólnoustrojowejpostaci dziecięcego zapalenia stawów, ponieważ często wywołuje działania niepożądane między innymi również stan podobny do choroby posurowiczej.Charakterystycznymi oznakami względnie objawami są gorączka, nudności, wymioty, bóle głowy, wysypka i pogorszenie czynności wątroby. Ten stan może w wielu przypadkach mieć ciężki przebieg.

Zgłaszano występowanie zagrażających życiu reakcji skórnych: zespołu Stevensa-Johnsona (ang. SJS) oraz martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka (ang. TEN) w związku ze stosowaniem produktu leczniczego Sulfasalazin EN Krka

Należy poinformować pacjentów o objawach przedmiotowych i podmiotowych oraz monitorować ich pod względem reakcji skórnych. Największe ryzyko wystąpienia SJS lub TEN istnieje podczas pierwszych tygodni leczenia. Jeśli wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe SJS lub TEN (np. postępująca wysypka skórna często z pęcherzami lub zmianami na błonach śluzowych), leczenie sulfasalazyną należy przerwać. Najlepsze wyniki w leczeniu SJS i TEN uzyskuje się przez wczesne ich zdiagnozowanie i natychmiastowe odstawienie leku, który mógł je wywołać. Wczesne odstawienie leku łączy się z lepszymi rokowaniami.

Jeśli u pacjenta wystąpił SJS lub TEN podczas stosowania sulfasalazyny, w przyszłości nie należy już wznawiać leczenia produktem leczniczym Sulfasalazin EN Krka.


Przyjmowanie leku Sulfasalazin EN Krka w czasie ciąży

Kobiety w ciąży mogą stosować produkt leczniczy Sulfasalazin EN Krka tylko w razie zdecydowanej konieczności i w najmniejszych dawkach skutecznych.

Nie zaleca się jego stosowania w ostatnim trymestrze ciąży, ponieważ może wypierać u noworodków bilirubinę z jej połączeń z białkami osocza i doprowadzać do żółtaczki jąder podkorowych. U noworodków z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może wywoływać niedokrwistość hemolityczną.

Bardzo małe ilości sulfasalazyny przenikają do pokarmu matki, dlatego ryzyko wystąpienia żółtaczki jąder podkorowych u zdrowych noworodków z tego powodu jest nieistotne.

Do komplikacji mogłoby ewentualnie dojść u wcześniaków i noworodków z innych grup ryzyka. Inaczej jest w przypadku sulfapirydyny, która osiąga w pokarmie matki 40% stężenia w osoczu, gdzie wiąże się z białkami w umiarkowanym stopniu. Ponieważ działanie sulfasalazyny u dzieci nie jest dostatecznie przebadane, nie zaleca się kobietom karmiącym piersią jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Sulfasalazin EN Krka i karmienia piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Sulfasalazin EN Krka

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Sulfasalazin EN Krka

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 2 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 1,03 zł.

Salazopyrin EN interakcje ulotka tabletki dojelitowe 500 mg 50 tabl.

Salazopyrin EN

tabletki dojelitowe | 500 mg | 50 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

31,15 zł


Sulfasalazin Krka interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mg 50 tabl.

Sulfasalazin Krka

tabletki powlekane | 500 mg | 50 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

31,15 zł


Interakcje Sulfasalazin EN Krka z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Sulfasalazin EN Krka z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Sulfasalazin EN Krka


Grupy

  • Leki przeciwbiegunkowe, doustne elektrolity

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.