Plendil interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,01 g 28 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Plendil tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,01 g | 28 tabl.

od 0 , 00  do 17 , 65

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Felodipinum
Producent: ASTRAZENECA AB

Plendil cena

17,65Opis produktu Plendil

Wskazania

· Nadciśnienie tętnicze.

· Stabilna choroba niedokrwienna serca.

Działanie

Wysoce naczynioselektywny bloker kanału wapniowego.


Skład

Jedna tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg felodypiny (Felodipinum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

· Nadwrażliwość na felodypinę lub którykolwiek ze składników leku.

· Niewyrównana niewydolność serca.

· Ostry zawał mięśnia sercowego (miesiąc od zawału).

· Niestabilna choroba niedokrwienna serca.

· Ciąża.

· Istotne klinicznie zwężenie zastawki aortalnej.

· Wstrząs kardiogenny.


Działania niepożądane

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym są niewielkie, bądź umiarkowane obrzęki w okolicach kostek. Działanie to zależy od dawki i jest związane z rozszerzeniem tętniczek przedwłośniczkowych. Doświadczenia kliniczne wykazały, że około 2% pacjentów musiało przerwać stosowanie leku Plendil z powodu tego działania niepożądanego.

Zaczerwienienie twarzy, bóle głowy, uczucie kołatania serca oraz zawroty głowy i zmęczenie mogą się pojawiać na początku leczenia bądź po zwiększeniu dawki leku.

Sporadycznie donoszono o przypadkach dezorientacji oraz zaburzeń snu, jednak nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego między występowaniem tych objawów a stosowaniem leku.

U pacjentów z przewlekłym zapaleniem dziąseł i /lub ozębnej może dochodzić do przerostu dziąseł. Można temu zapobiec przez stosowanie właściwej higieny jamy ustnej. Niekiedy odpowiednie postępowanie może doprowadzić nawet do cofnięcia się powstałych już zmian przerostowych.

Hiperglikemia jest działaniem niepożądanym charakterystycznym dla całej grupy leków blokujących kanały wapniowe, jednak w przypadku felodypiny występuje tylko w pojedynczych przypadkach.

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane według następującej częstotliwości: Bardzo często (≥1/10), Często (≥1/100 do < 1/10), Niezbyt często (≥1/1,000 do < 1/100), Rzadko (≥1/10,000 do < 1/1,000), Bardzo rzadko (< 1/10,000) i Nie znana (nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Plendil przedstawione zostały według klasyfikacji organów i układów MedDra:

Zaburzenia naczyniowe

Często: zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca, obrzęki w okolicach kostek

Bardzo rzadko: leukocytoklastyczne zapalenie naczyń (leucocytoclastic vasculitis), obrzęk warg i języka

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bóle głowy

Niezbyt często: zawroty głowy, parestezje

Rzadko: omdlenia w następstwie niedociśnienia tętniczego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: uczucie zmęczenia

Bardzo rzadko: gorączka

Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatanie serca, tachykardia

Bardzo rzadko: skurcze dodatkowe, niedociśnienie tętnicze z tachykardią mogące powodować nasilenie objawów choroby niedokrwiennej serca

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, bóle brzucha

Rzadko: wymioty

Bardzo rzadko: zapalenie i przerost dziąseł

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: świąd skóry, wysypka

Rzadko: pokrzywka

Bardzo rzadko: nadwrażliwość na światło,

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko: bóle mięśni i stawów

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: impotencja i /lub zaburzenia czynności seksualnych

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: hiperglikemia

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: częstomocz


Dawkowanie

Tabletki leku Plendil należy zażywać raz na dobę, najlepiej rano. Działanie utrzymuje się przez 24 godziny. Tabletki należy popijać wodą, nie wolno ich żuć ani kruszyć. Tabletki można zażywać na czczo lub w trakcie niewielkiego posiłku o małej zawartości tłuszczów i węglowodanów.

Dorośli

· Nadciśnienie tętnicze

Dawka powinna być ustalana indywidualnie. Leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg raz na dobę. Zazwyczaj dawka 5 mg raz na dobę jest wystarczająca. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć lub włączyć inny lek przeciwnadciśnieniowy. Na ogół nie ma potrzeby stosowania dawki większej niż 10 mg raz na dobę. Dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj od 5 do 10 mg raz na dobę.

· Stabilna choroba niedokrwienna serca

Dawka powinna być ustalana indywidualnie. Leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg raz na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 10 mg raz na dobę. Lek Plendil można stosować z preparatami z grupy β-adrenolityków.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Zaburzenie czynności nerek nie wpływa na stężenie felodypiny w osoczu. Nie zachodzi zatem konieczność modyfikacji dawki u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy zachować szczególną ostrożność (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lek należy stosować ostrożnie. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy rozważyć zmniejszenie dawki leku Plendil.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku podeszłym należy rozważyć zmniejszenie dawki leku Plendil.


Środki ostrożności

Lek należy stosować ostrożnie u osób ze zwężeniem zastawki aortalnej, zaburzeniami czynności wątroby, ciężką niewydolnością nerek (GFR poniżej 30 ml/min), niewydolnością serca w następstwie ostrego zawału mięśnia sercowego. Plendil, podobnie jak inne leki rozszerzające naczynia krwionośne, może spowodować niedociśnienie tętnicze. U osób wrażliwych może to spowodować wystąpienie niedokrwienia mięśnia sercowego.

Leki zwiększające aktywność izoenzymu CYP 3A4 znacznie zmniejszają stężenie felodypiny w osoczu. Skutkiem tego może być brak działania leczniczego felodypiny (patrz punkt 4.5) i dlatego nie należy jednocześnie stosować leków zwiększających aktywność izoenzymu CYP 3A4 i leku Plendil.

Leki zmniejszające aktywność izoenzymu CYP 3A4 powodują znaczne zwiększenie stężenia felodypiny w osoczu (patrz: punkt 4.5). Dlatego należy unikać jednoczesnego podawania preparatu Plendil i leków zmniejszających aktywność izoenzymu CYP 3A4.

Spożywanie soku grejpfrutowego powoduje znaczne zwiększenie stężenia felodypiny w osoczu (patrz: punkt 4.5), dlatego należy unikać picia soku grejpfrutowego i spożywania grejpfrutów podczas stosowania leku Plendil.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności lewej komory serca.


Przyjmowanie leku Plendil w czasie ciąży

Ciąża

Brak jest danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży. Plendil przeciwwskazany jest w ciąży, ze względu na działanie teratogenne u zwierząt (patrz punkt 5.3).
Leki blokujące kanały wapniowe mogą hamować przedwczesne skurcze macicy, jednak brak jest dowodów na przedłużenie akcji porodowej w przypadku porodów o czasie. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego u matki, może dojść do niedotlenienia płodu. Działanie to jest skutkiem zmniejszenia perfuzji w macicy w wyniku rozszerzenia naczyń obwodowych.

Okres karmienia piersią

Felodypina przenika do mleka kobiecego. W przypadku stosowania felodypiny w dawkach leczniczych jedynie niewielka ilość felodypiny przenika do mleka. Brak jest wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania felodypiny u kobiet karmiących piersią, aby określić ryzyko dla dziecka. Z tego względu lek nie jest zalecany w okresie karmienia piersią. Jeśli jest konieczne kontynuowanie leczenia, to należy rozważyć zaprzestanie karmienia piersią.


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Cytrusy

Interakcja
 bardzo istotna

Dotyczy leków
Plendil

Cytrusy

Flawonoidy (naryngenina) i furanokumaryny (6,7,-dihydroksybergamotyna) zawarte w soku grejpfrutowym hamują aktywność izoenzymu CYP3A4 odpowiedzialnego za metabolizm felodypiny. Może to spowodować wzrost stężenia tego leku we krwi, a tym samym ryzyka działań niepożądanych. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie grejpfrutów i soku grejpfrutowego oraz nie popijać nim leków.


Inne opakowania


Grupy

  • Blokery kanału wapniowego

    W tej kategorii znajdziesz blokery kanału wapniowego, które blokują napływ wapnia do komórek ściany tętnic i mięśnia sercowego.


Może Cię również zainteresować:


Statystyki Plendil

Dobrze jest poinformować, że ilość zakupionych opakowań w grupie układ sercowo-naczyniowy uległa zmianie w trakcie ostatnich lat o 2.62%. W przypadku kategorii układ sercowo-naczyniowy najwyższe kupno odnotowaliśmy w następujących województwach: małopolskie, pomorskie, świętokrzyskie. Dysproporcja w liczbie sprzedaży pomiędzy najlepszym i najsłabszym okresem w ciągu ostatnich miesięcy wynosi 96.8%.

Plendil - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Układ sercowo-naczyniowy, w których skład wchodzi Plendil, znajdują się w 50% wszystkich wyszukań w wyszukiwarce internetowej KtoMaLek.pl. Najczęściej po układ sercowo-naczyniowy sięgają osoby z województwa mazowieckiego. 

Lek Plendil był najchętniej poszukiwany w miesiącach: maj, listopad, natomiast najmniej w miesiącach: czerwiec, październik. Różnica w zapytaniach między najlepszym, a najsłabszym miesiącem w roku jest równa 11.11%.

Substancje czynne leku Plendil?

W skład leku Plendil wchodzi substancja czynna Felodipinum. Pośród leków w bazie wyszukiwarki KtoMaLek.pl taką samą substancję czynną posiada następująca liczba produktów: 0.11%.

Jaka jest dostępność leku Plendil?

Na terenie naszego kraju lek Plendil ma na stanie mniejszość aptek. Można więc uznać bez cienia wątpliwości, iż są to leki trudno dostępne.

Czy Plendil jest lekiem refundowanym?

Plendil jest lekiem refundowanym. Poziom refundacji preparatu Plendil wynosi 30% - Odpłatność 30%, ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu, IB - Inwalida wojenny i rodzina, IW - Inwalida wojskowy i rodzina, PO - Pełniący obowiązki obronne.

Czy Plendil jest lekiem na receptę?

Plendil jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na witrynie internetowej KtoMaLek powinieneś wiedzieć, iż podczas zakupu leku w aptece musisz posiadać przy sobie receptę.


Plendil opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: