Nootropil interakcje ulotka tabletki powlekane 1,2 g 20 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Nootropil tabletki powlekane | 1,2 g | 20 tabl.

Rodzaj: lek na receptę | import równoległy
Substancja czynna: Piracetamum
Podmiot odpowiedzialny: MB PHARMA SP. Z O.O., SP.K.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Nootropil

Kiedy stosujemy lek Nootropil?

Lek Nootropil jest stosowany w leczeniu:

- zaburzeń procesów poznawczych w zespołach otępiennych z wyłączeniem choroby Alzheimera;

- mioklonii pochodzenia korowego (krótkie, gwałtowne („piorunujące”) skurcze mięśniowe w obrębie jednej lub kilku kończyn albo tułowia);

- zaburzeń dyslektycznych u dzieci równocześnie z terapią logopedyczną;

- zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego.

Nootropil - działanie leku

Nootropil jest lekiem z grupy leków nootropowych, które wspomagają procesy poznawcze takie jak: uczenie się, pamięć, koncentracja uwagi i świadomość. Nootropil chroni i przywraca zdolności poznawcze u pacjentów z różnego rodzaju uszkodzeniami mózgu, np.: wywołanymi niedotlenieniem czy zatruciem, zapobiega zmianom czynności i sprawności mózgu w wyniku niedotlenienia, co potwierdzają analizy zapisu EEG i badania sprawności psychicznej. Zmniejsza lepkość krwi, zwiększa przepływ przez naczynia w mózgu, bez działania rozszerzającego naczynia, zwiększa też wykorzystanie tlenu i zużycie glukozy w niedokrwionej tkance mózgowej.


Jaki jest skład leku Nootropil?

Substancją czynną leku Nootropil jest piracetam. 1 tabletka powlekana zawiera 1200 mg piracetamu.

Ponadto lek zawiera: rdzeń: makrogol 6000, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa;

otoczka: Opadry Y-1-7000 white (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400), Opadry OY-S-29019 clear (hypromeloza, makrogol 6000).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Nootropil?

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na piracetam, inne pochodne pirolidonu lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Nootropil;

- jeśli u pacjenta występuje krwawienie śródmózgowe;

- jeśli u pacjenta występuje schyłkowa niewydolność nerek;

- jeśli u pacjenta występuje pląsawica Huntingtona.


Nootropil – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu zostały przedstawione poniżej według częstości występowania oraz układów i narządów.

W badaniach klinicznych, częstość występowania została określona w następujący sposób:

Bardzo często: więcej niż 1 pacjent na 10;

Często: od 1 do 10 pacjentów na 100

Niezbyt często: od 1 do 10 pacjentów na 1 000

Rzadko: od 1 do 10 pacjentów na 10 000   

Bardzo rzadko: mniej niż 1 pacjent na 10 000

Częstość nieznana: nie można oszacować na podstawie dostępnych danych.

Dane uzyskane po wprowadzeniu produktu do obrotu są niewystarczające, żeby jednoznacznie oszacować częstość występowania działań niepożądanych w leczonej populacji.

Często

nerwowość, zwiększenie masy ciała, hiperkinezja

Niezbyt często

astenia, depresja, senność

Częstość nieznana

zaburzenia krwotoczne, reakcje anafilaktoidalne (rodzaj reakcji nadwrażliwości na lek), nadwrażliwość, pobudzenie, lęk, splątanie, omamy, zawroty głowy, bóle w obrębie jamy brzusznej, bóle w nadbrzuszu, biegunka, nudności, wymioty, obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry, świąd, pokrzywka, ataksja, zaburzenia równowagi, nasilenie padaczki, ból głowy, bezsenność


Nootropil - dawkowanie leku

Leczenie zaburzeń procesów poznawczych w zespołach otępiennych z wyłączeniem choroby Alzheimera

Przez pierwsze tygodnie, leczenie należy rozpoczynać od dawki 4,8 g/dobę, zmniejszając ją następnie do 2,4 g/dobę, dawkę dobową przyjmuje się w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Dawkę należy zmniejszać o 1,2 g na dobę.

Leczenie mioklonii pochodzenia korowego

Leczenie powinno rozpoczynać się od dawki 7,2 g leku Nootropil na dobę, zwiększając co 3 lub 4 dni o 4,8 g leku na dobę do dawki maksymalnej 24 g na dobę. Nootropil powinien być przyjmowany w dawkach podzielonych 2 lub 3 razy na dobę.

W leczeniu skojarzonym z innymi lekami antymioklonicznymi, dawki innych leków powinny być utrzymywane w zalecanych dawkach terapeutycznych. Jeżeli uzyska się poprawę kliniczną i jest to możliwe – dawki innych leków powinny być zmniejszone.

U osób z mioklonią może dojść z czasem do ewolucji objawów, w związku z czym co 6 miesięcy lekarz powinien podejmować próbę zmniejszenia dawki lub odstawienia leku.

W tym celu dawkę piracetamu należy zmniejszać o 1,2 g co dwa dni, by zapobiec nagłemu nawrotowi choroby.

Leczenie zaburzeń dyslektycznych u dzieci równocześnie z terapią logopedyczną

W połączeniu z terapią logopedyczną u dzieci w wieku od 8 do 13 roku życia: 3,2 g leku Nootropil na dobę w 2 dawkach podzielonych.

Leczenie zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego

2,4 g leku Nootropil na dobę w 3 dawkach podzielonych po 0,8 g przez 8 tygodni.

Lekarz powinien zredukować dawkę piracetamu u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

W przypadku braku możliwości podania doustnych postaci leku (trudności w połykaniu, utrata przytomności) lekarz może zadecydować o zastosowaniu leku w postaci roztworu do wstrzykiwań lub roztworu do wlewu dożylnego.


Nootropil – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych wymagań dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Nootropil po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.