Nodisen interakcje ulotka tabletki 50 mg 16 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Nodisen tabletki | 50 mg | 16 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Diphenhydramini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: POLFARMEX S.A.Opis produktu Nodisen

Kiedy stosujemy lek Nodisen?

Lek Nodisen stosowany jest w łagodzeniu przejściowych zaburzeń snu, występujących u osób dorosłych i młodzieży w wieku 16 lat i powyżej.

Nodisen - działanie leku

Substancją czynną leku Nodisen jest chlorowodorek difenhydraminy, który zaliczany jest do leków przeciwhistaminowych wywołujących senność. Problemy ze snem mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak stres, niepokój, nerwowość. W przypadku tego typu problemów ze snem, lek Nodisen pomaga szybciej zasnąć i osiągnąć dłuższy i głębszy sen.
Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Jaki jest skład leku Nodisen?

Co zawiera lek Nodisen

- Substancją czynną jest difenhydraminy chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 50 mg difenhydraminy chlorowodorku.

- Pozostałe składniki to: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krospowidon, magnezu stearynian.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Nodisen?

Kiedy nie stosować leku Nodisen:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

- jeśli pacjent ma niedrożność żołądka lub jelit (np. z powodu występujących wrzodów);

- jeśli pacjent ma chromochłonny guz nadnerczy;

- jeśli pacjent ma problem kardiologiczny zwany wydłużenie odstępu QT;

- jeśli pacjent ma chorobę sercowo – naczyniową bądź jego serce ma bardzo wolny rytm pracy;

- jeśli pacjent ma niskie stężenie soli we krwi (np. obniżony poziom potasu lub magnezu);

- jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub leki wpływające na rytm pracy serca ;

- jeśli w najbliższej rodzinie pacjenta wystapiły przypadki zgonów wynikające z problemów z pracą serca .


Nodisen – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli wystąpi którykolwiek

z poniższych działań niepożadanych :

Częstość nieznana (częstość nie możne być określona na podstawie dostępnych danych)

- Reakcje alergiczne (wysypka skórna, swędzenie, pokrzywka, trudności w oddychaniu, świszczący oddech, obrzęk warg, języka, gardła, twarzy)

Inne działania niepożądane:

Często (występują u mniej niż 1 na 10 osób )

- Zmęczenie, senność, zmniejszenie uwagi, zawroty głowy, suchość w ustach.

Częstość nieznana (częstość nie możne być określona na podstawie dostępnych danych):

- zmieszanie*, zwiększona energia do działania*, niepokój*, nerwowość*,

- drgawki, bóle głowy, mrowienie skóry (uczucie wbijania szpilek), trudności w wykonywaniu ruchów,

- niewyraźne widzenie,

- palpitacje serca lub nieregularne bicie serca,

- zagęszczenie i zaleganie flegmy,

- niestrawność, rozstrój żołądka,

- nudności, wymioty,

- skurcze mięśni,

- trudności z oddawaniem moczu.

* Osoby starsze i w podeszłym wieku są narażone na częstsze wystąpienie wskazanych działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02 – 222 Warszawa, tel.: (22)49 21 301, faks: (22) 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


Nodisen - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla osób dorosłych oraz dla młodzieży powyżej 16 roku życia wynosi

1 tabletkę (popić szklanką wody na 20 minut przed pójściem spać).

- Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

- Nie należy zażywać dodatkowej tabletki w sytuacji, gdy pacjent obudzi się w nocy.

- Nie należy zażywać więcej niż 1 tabletki na 24 godziny.

- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli po 7 dniach stosowania pacjent nie czuje się lepiej lub czuje się gorzej .

Pacjenci w podeszłym wieku i(lub) pacjenci cierpiący na choroby wątroby lub nerek powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia

Leku Nodisen nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia.


Nodisen – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nodisen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli pacjent choruje na astmę, zapalenie oskrzeli lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)

- jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku)

- jeśli pacjent ma powiększoną prostatę lub trudności z oddawaniem moczu (zatrzymanie moczu)

- jeśli u pacjenta występuje osłabienie mięśni, padaczka lub zaburzenia drgawkowe

- jeśli pacjent ma umiarkowaną lub ciężką chorobę wątroby lub nerek

- jeśli pacjent jest osobą starszą i(lub) wykazuje dezorientację.

Należy zaprzestać stosowania leku Nodisen, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy lub oznaki zaburzeń rytmu serca. W takim wypadku niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli problemy ze snem utrzymują się nadal, pomimo stosowania leku – należy skontaktować się
z lekarzem, ponieważ objawy mogą być oznaką innej poważnej choroby.

U młodych ludzi, pacjentów z zaburzeniami psychicznymi bądź epizodami związanymi z tego typu zaburzeniami odnotowywano przypadki uzależnienia lub nadużywania leku.

Oznaki uzależnienia lub nadużywania leku, należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi.

Skuteczność leku Nodisen może być niższa, jeśli jest stosowany stale.

Jeśli po siedmiu dniach stosowania leku pacjent nie czuje się lepiej lub czuje się gorzej, należy koniecznie skontaktować się z lekarzem.

Testy w kierunku alergii: Należy zaprzestać stosowania leku na przynajmniej 72 godziny przed wykonaniem testów alergicznych. Difenhydramina może wpływać na wynik testu.


Przyjmowanie leku Nodisen w czasie ciąży

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.