Mydocalm forte interakcje ulotka tabletki powlekane 0,15 g 30 tabl. | blistry

Dostępny w większości aptek

 

Mydocalm forte tabletki powlekane | 0,15 g | 30 tabl. | blistry

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Tolperisoni hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: GEDEON RICHTER PLC.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Mydocalm forte?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Mydocalm forte

Kiedy stosujemy lek Mydocalm forte?

- Leczenie objawowe spastyczności poudarowej u pacjentów dorosłych.Jaki jest skład leku Mydocalm forte?

Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg tolperyzonu chlorowodorku (Tolperisoni hydrochloridum) .

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 146,285 mg laktozy jednowodnej.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Mydocalm forte?

-Nadwrażliwość na substancję czynną (tolperyzon) lub na podobny pod względem budowy chemicznej eperyzon, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

-Miastenia.

-Karmienie piersią.

Względne przeciwwskazania:

-ciąża, szczególnie w pierwszym trymestrze


Mydocalm forte – dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli

Zalecana średnia doustna dawka dobowa: 150 do 450 mg, w trzech dawkach podzielonych, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem i tolerancją pacjenta.

Zaburzenia czynności nerek

Doświadczenie u pacjentów z zaburzeniami czynnościnerek jest ograniczone i w tej grupie pacjentów obserwowano większą częstość występowania działań niepożądanych . Dlatego u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się indywidualne stopniowe zwiększanie dawki połączone ze ścisłym monitorowaniem stanu pacjenta i czynności nerek . Stosowanie tolperyzonu nie jest zalecane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek .
Zaburzenia czynności wątroby Doświadczenie u pacjentów z zaburzeniami czynnościwątroby jest ograniczone i w tej grupie pacjentów obserwowano większą częstość występowania działań niepożądanych . Dlatego u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się indywidualne stopniowe zwiększanie dawki połączone ze ścisłym monitorowaniem stanu pacjenta i czynności wątroby . Stosowanie tolperyzonu nie jest zalecane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby .

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności tolperyzonu u dzieci.

Sposób podawania

Do podawania doustnego.

Produkt leczniczy należy przyjmować po posiłkach, popijając szklanką wody. Niedostateczna ilość spożytego pokarmu może zmniejszyć dostępność biologiczną tolperyzonu .


Mydocalm forte – jakie środki ostrożności należy zachować?

Reakcje nadwrażliwości

Po wprowadzeniu tolperyzonu do obrotu najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były reakcje nadwrażliwości . Reakcje nadwrażliwości miały nasilenie od łagodnych reakcji skórnych do ciężkich reakcji ogólnoustrojowych, w tym wstrząsu anafilaktycznego . Objawy mogą obejmować zaczerwienienie skóry , wysypkę, pokrzywkę, świąd, obrzęk naczynioruchowy, tachykardię, niedociśnienie tętnicze lub duszność. Kobiety , pacjenci z nadwrażliwością na inne leki lub z alergią w wywiadzie mogą być w grupie podwyższonego ryzyka.
W przypadku znanej nadwrażliwości na lidokainę, należy zachować zwiększoną ostrożność podczas stosowania tolperyzonu z powodu możliwych reakcji krzyżowych.
Pacjentom należy doradzić, aby zachowali czujność w celu ewentualnego wykrycia objawów nadwrażliwości . W przypadku wystąpienia takich objawów, należy natychmiast za przestać stosowania tolperyzonu i zasięgnąć porady lekarza .


Po wystąpieniu epizodu nadwrażliwości na tolperyzon , nie wolno go ponownie stosować.

Substancja pomocnicza

Produkt leczniczy zawiera w swoim składzie laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.


Przyjmowanie leku Mydocalm forte w czasie ciąży

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego tolperyzonu. Jednak ze względu na brak wystarczających danych klinicznych, produktu leczniczego Mydocalm Forte nie należy stosować w okresie ciąży (szczególnie w pierwszym trymestrze), chyba że bilans spodziewanych korzyści uzasadnia potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Ze względu na brak informacji, czy tolperyzon przenika do mleka kobiet karmiących piersią, istnieje przeciwwskazanie do stosowania produktu leczniczego Mydocalm Forte w okresie laktacji.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki zwiotczające mięśnie

    W tej kategorii znajdziesz leki zwiotczające mięśnie, działające miejscowo lub ogólnie na wszystkie grupy mięśni.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.