Dostępny w większości aptek

 

Heparegen tabletki | 100 mg | 100 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Timonacicum
Podmiot odpowiedzialny: BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.Opis produktu Heparegen

Kiedy stosujemy lek Heparegen?

Pomocniczo w ostrych i przewlekłych schorzeniach wątroby o różnej etiologii oraz w toksycznym uszkodzeniu wątroby spowodowanym alkoholem, lekami lub substancjami chemicznymi.


Jaki jest skład leku Heparegen?

1 tabletka zawiera 100 mg kwasu tiazolidynokarboksylowego (Timonacicum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Heparegen?

Nadwrażliwość na kwas tiazolidynokarboksylowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.


Heparegen – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: częstość nieznana: odczyny skórne


Heparegen - dawkowanie leku

Początkowo 200 mg (2 tabletki) 2-3 razy na dobę, następnie po ustąpieniu ostrych objawów 100 mg (1 tabletka) 2 razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku powyżej 15 lat

Początkowo 200 mg (2 tabletki) 2 lub 3 razy na dobę, następnie po ustąpieniu ostrych objawów 100 mg (1 tabletka) 2 razy na dobę.

Dzieci w wieku 6-15 lat

50 mg (1/2tabletki)/10 kg masy ciała na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Sposób podawania Podanie doustne.


Heparegen – jakie środki ostrożności należy zachować?

W celu obserwacji postępów leczenia zaleca się okresowo, co 4 tygodnie, wykonanie oznaczenia aktywności aminotransferaz.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy?galaktozy nie powinni zażywać tego leku.


Przyjmowanie leku Heparegen w czasie ciąży

Nie należy stosować produktu leczniczego u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania.


Charakterystyka produktu leczniczego Heparegen

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Heparegen z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Heparegen z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Heparegen


Grupy

  • Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.