Trudno dostępny w aptekach

 

Gyno-Pevaryl 50 globulki dopochwowe | 50 mg | 15 glob.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Econazoli nitras
Podmiot odpowiedzialny: KARO PHARMA ABOpis produktu Gyno-Pevaryl 50

Kiedy stosujemy lek Gyno-Pevaryl 50?

Gyno Pevaryl 50 stosuje się u kobiet w zakażeniach grzybiczych sromu i pochwy.


Jaki jest skład leku Gyno-Pevaryl 50?

1 globulka zawiera 50,0 mg azotanu ekonazolu (Econazoli nitras).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Gyno-Pevaryl 50?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Gyno-Pevaryl 50 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Dane z badań klinicznych

Bezpieczeństwo stosowania ekonazolu w postaci kremu dopochwowego i globulek dopochwowych oceniano u 3630 pacjentek uczestniczących w 32 badaniach klinicznych. W Tabeli 1 przedstawiono działania niepożądane stwierdzone w tych badaniach u > =1% pacjentek leczonych ekonazolem w postaci kremu dopochwowego lub globulek dopochwowych.

Tabela 1. Działania niepożądane stwierdzone w 32 badaniach klinicznych u > = 1% pacjentek leczonych ekonazolem

Klasyfikacja układów i narządów

Odsetek pacjentek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

(N=3630) [%]

Uczucie pieczenia skóry

1,2

Świąd

1,2

Poniżej przedstawiono działania niepożądane stwierdzone w 32 badaniach klinicznych u < 1% pacjentek leczonych ekonazolem w postaci kremu lub globulek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Wysypka

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Uczucie pieczenia sromu i pochwy

Doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu

Poniżej przedstawiono działania niepożądane stwierdzone po raz pierwszy po wprowadzeniu produktu Gyno-Pevaryl 150 do obrotu. Częstości występowania oszacowano na podstawie raportów spontanicznych lub danych z badań klinicznych lub epidemiologicznych w zależności od dostępności danych. Działania niepożądane uszeregowano wg częstości występowania zgodnie z następującym schematem:

Bardzo często

> =1/10;

Często

> =1/100 i < 1/10;

Niezbyt często

> =1/1 000 i < 1/100;

Rzadko

> =1/10 000 i < 1/1000;

Bardzo rzadko

< 1/10 000, w tym pojedyncze doniesienia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: nadwrażliwość

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: rumień

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, złuszczanie skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko: ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania, obrzęk w miejscu podania


Gyno-Pevaryl 50 - dawkowanie leku

Dawkowanie

Globulkę należy wprowadzić głęboko do pochwy, najlepiej w pozycji półleżącej, raz w ciągu doby, przed spoczynkiem nocnym, przez co najmniej 14 kolejnych dni. Leczenie należy kontynuować przez cały zalecony czas, także wówczas, gdy dolegliwości (świąd, upławy) ustąpią.

Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności działania leku w tej grupie wiekowej.

Pacjentki w podeszłym wieku

Dane dotyczące stosowania produktu u kobiet w wieku powyżej 65 lat są niewystarczające.


Gyno-Pevaryl 50 – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt Gyno-Pevaryl 50 jest przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego. Nie należy stosować doustnie.

Podczas równoczesnego stosowania dopochwowych produktów przeciwzakaźnych i środków antykoncepcyjnych wykonanych z gumy (prezerwatywy lateksowe lub krążki dopochwowe) może zmniejszyć się skuteczność tych środków antykoncepcyjnych. Z tego powodu nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu Gyno-Pevaryl 50 z krążkiem dopochwowym ani z prezerwatywą lateksową. Pacjentki stosujące plemnikobójcze środki antykoncepcyjne należy informować o możliwej inaktywacji plemnikobójczych środków antykoncepcyjnych przez leki dopochwowe stosowane miejscowo.

Produktu Gyno-Pevaryl 50 nie należy kojarzyć z innym, stosowanym miejscowo (zewnętrznie lub dopochwowo) leczeniem narządów płciowych.

Leczenie należy przerwać, jeśli wystąpią nasilone objawy podrażnienia lub uczulenia.

U pacjentek z nadwrażliwością na pochodne imidazolowe obserwowano także uczulenie na azotan ekonazolu.


Przyjmowanie leku Gyno-Pevaryl 50 w czasie ciąży

Ciąża

W badaniach na zwierzętach azotan ekonazolu nie wykazywał działania teratogennego, jednak w dużych dawkach działał toksycznie na płód. Nie wiadomo, czy u ludzi może wystąpić podobne działanie.

Z uwagi na wchłanianie substancji czynnej z pochwy, produktu Gyno-Pevaryl 50 nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży, chyba że ma to istotne znaczenie dla zdrowia pacjentki. Gyno-Pevaryl 50, można stosować w drugim lub trzecim trymestrze ciąży, jeśli spodziewane korzyści dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Po podaniu doustnym azotanu ekonazolu samicom szczura w okresie laktacji, ekonazol i (lub) jego metabolity były wydzielane z mlekiem i wykrywano je u karmionych noworodków. Nie wiadomo, czy azotan ekonazolu przenika do mleka ludzkiego.

Stosując produkt Gyno-Pevaryl 50 u kobiet karmiących piersią, należy zachować ostrożność.


Charakterystyka produktu leczniczego

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwzakaźne stosowane w ginekologii

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w leczeniu zakażeń żeńskich narządów płciowych, w tym w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych oraz grzybiczych sromu i pochwy.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.