Glucagen Hypokit interakcje ulotka proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 mg 1 fiol. | +1rozp.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Glucagen Hypokit proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 1 mg | 1 fiol. | +1rozp.

od 0 , 00  do 65 , 74

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko
Substancja czynna: Glucagoni hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: NOVO NORDISK A/S

Glucagen Hypokit cena

65,74Opis produktu Glucagen Hypokit

Kiedy stosujemy lek Glucagen Hypokit?

Wskazania terapeutyczne

Ciężka hipoglikemia, która może wystąpić u pacjentów z cukrzycą stosujących insulinę.

Wskazania diagnostyczne

Hamowanie czynności motorycznej przewodu pokarmowego.


Jaki jest skład leku Glucagen Hypokit?

Substancja czynna: Glukagon, rDNA (otrzymywany w wyniku rekombinacji DNA w komórkach Saccharomyces cerevisae).

Glukagon otrzymywany w wyniku rekombinacji DNA ma budowę identyczną z glukagonem ludzkim. Glukagon 1 mg (1 j.m.) w postaci chlorowodorku.

1 fiolka zawiera 1 mg glukagonu, co odpowiada 1 mg glukagonu na 1 ml roztworu po sporządzeniu.

Substancje pomocnicze: patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Glucagen Hypokit?

Nadwrażliwość na glukagon lub laktozę.

Guz chromochłonny nadnerczy (Phaeochromocytoma).


Glucagen Hypokit – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu GlucaGen 1 mg HypoKit podczas badań klinicznych i (lub) badań przeprowadzonych po wprowadzeniu produktu na rynek jest wykazana poniżej. Działania niepożądane, których nie obserwowano podczas badań klinicznych, ale które były zgłaszane spontanicznie, przedstawiono jako ?bardzo rzadkie". W okresie sprzedaży produktu częstość zgłaszanych spontanicznych zdarzeń niepożądanych jest bardzo rzadka (< 1/10 000). Doświadczenie po wprowadzeniu produktu do obrotu pokazuje, że nie wszystkie działania niepożądane są zgłaszane, dlatego też częstość ich występowania powinna być interpretowana w poniższy sposób. Liczbę przypadków zastosowania preparatu w czasie dłuższym niż 16 lat oszacowano na 46,9 miliona.

Wskazania terapeutyczne

Klasyfikacja układów narządowych

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko < = 1/10 000

reakcje nadwrażliwości, w tym również reakcja anafilaktyczna/wstrząs

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

często 1/100 i < =1/10 niezbyt często > 1/1000 i < = 1/100 rzadko > 1/10 000 i < =1/1000

nudności wymioty ból brzucha

Wskazania diagnostyczne

Klasyfikacja układów narządowych

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko < =1/10 000

reakcje nadwrażliwości, w tym również reakcja anafilaktyczna/wstrząs

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

niezbyt często > 1/1000 i < = 1/100 bardzo rzadko < = 1/10 000

nawrót hipoglikemii*1 śpiączka hipoglikemiczna

Zaburzenia serca

bardzo rzadko < = 1/10 000 bardzo rzadko < = 1/10 000

bradykardia*2 tachykardia*2

Zaburzenia naczyniowe

bardzo rzadko < = 1/10 000 bardzo rzadko < = 1/10 000

niedociśnienie*2 nadciśnienie*2

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

często > 1/100 i < =1/10 niezbyt często > 1/1000 i < = 1/100 rzadko > 1/10 000 i < = 1/1000

nudności wymioty ból brzucha

*1 Po zakończonej procedurze diagnostycznej może być bardziej nasilona u pacjentów na czczo (patrz punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

*2 Zdarzenia niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego odnotowano w przypadku, gdy GlucaGen stosowano pomocniczo w badaniach endoskopowych i radiograficznych.


Glucagen Hypokit - dawkowanie leku

Rozpuścić liofilizowany proszek w rozpuszczalniku dołączonym do zestawu zgodnie z instrukcją w punkcie 6.6.

Wskazania terapeutyczne

(Ciężka hipoglikemia)

Dawkowanie u pacjentów dorosłych: Podawać 1 mg. Dawkowanie u dzieci:

Podawać 1 mg (dzieci o masie ciała powyżej 25 kg lub starsze niż 6-8 lat) lub 0,5 mg (dzieci o masie ciała poniżej 25 kg lub młodsze niż 6-8 lat).

Podawać podskórnie lub domięśniowo. Reakcja powinna wystąpić w ciągu 10 min. Po odzyskaniu przytomności należy podać pacjentowi doustnie węglowodany, aby uzupełnić zapasy glikogenu

wątrobowego i zapobiec nawrotowi hipoglikemii. Jeśli w ciągu 10 minut stan pacjenta nie poprawia się, należy podać dożylnie glukozę.

Pacjenci, u których wystąpiła ciężka hipoglikemia, wymagają konsultacji medycznej. Wskazania diagnostyczne ("hamowanie perystaltyki)

GlucaGen musi być podawany przez personel medyczny. Po podaniu dożylnym od 0,2 mg do 0,5 mg początek działania występuje zwykle po 1 minucie i utrzymuje się od 5 do 20 minut w zależności od badanego organu. Po podaniu domięśniowym od 1 mg do 2 mg początek działania występuje zwykle w ciągu 5 do 15 minut, a czas działania wynosi od 10 do 40 minut w zależności od badanego narządu.

Po zakończeniu procedury diagnostycznej należy podać choremu węglowodany, jeżeli jest to zgodne z zastosowaną procedurą diagnostyczną.

Dawka waha się od 0,2 mg do 2 mg w zależności od zastosowanej techniki diagnostycznej i drogi podania. Dawka diagnostyczna, stosowana w celu relaksacji żołądka, bańki dwunastnicy, dwunastnicy i jelita cienkiego wynosi zwykle od 0,2 mg do 0,5 mg w podaniu dożylnym lub 1 mg w podaniu domięśniowym; dawka zwykle stosowana w celu relaksacji okrężnicy wynosi od 0,5 mg do 0,75 mg w podaniu dożylnym lub od 1 mg do 2 mg w podaniu domięśniowym.


Glucagen Hypokit – jakie środki ostrożności należy zachować?

Wskazania terapeutyczne

Gdy stan pacjenta ulegnie poprawie, należy podać pacjentowi doustnie węglowodany, aby zapobiec nawrotowi hipoglikemii i uzupełnić zapasy glikogenu wątrobowego.

Wskazania diagnostyczne

Pacjenci, którym podano glukagon w celach diagnostycznych mogą odczuwać dyskomfort, w szczególności, gdy otrzymali go na czczo. W takich przypadkach odnotowano wystąpienie nudności, hipoglikemię i zmiany ciśnienia krwi. Po zakończeniu procedury diagnostycznej należy podać choremu, który był na czczo węglowodany, jeżeli jest to zgodne z zastosowaną procedurą diagnostyczną. Jeżeli wymagane jest pozostawienie pacjenta na czczo po badaniu lub w przypadku ciężkiej hipoglikemii może być konieczne dożylne podanie glukozy.

Należy zwrócić szczególną uwagę na pacjentów z insulinoma ponieważ glukagon działa antagonistycznie do insuliny. Należy także szczególnie obserwować pacjentów z glucagonoma.

Należy również ostrożnie stosować preparat podczas badań endoskopowych i radiologicznych u pacjentów z cukrzycą i u pacjentów w starszym wieku z rozpoznanymi chorobami serca.

GlucaGen nie powinien być stosowany we wlewie dożylnym.


Przyjmowanie leku Glucagen Hypokit w czasie ciąży

GlucaGen 1 mg HypoKit nie przenika przez barierę łożyskową. Glukagon był stosowany u kobiet z cukrzycą będących w ciąży i nie miał szkodliwego wpływu na przebieg ciąży oraz zdrowie płodów i noworodków.

Glukagon jest bardzo szybko usuwany z krwiobiegu (głównie przez wątrobę) - t\n wynosi od 3 do 6 minut - zatem ilość wydzielana do mleka matek karmiących po leczeniu ciężkiej hipoglikemii jest bardzo mała. Glukagon nie wywiera wpływu na dziecko ponieważ ulega degradacji w przewodzie pokarmowym i nie może być wchłonięty w niezmienionej postaci.


Charakterystyka produktu leczniczego

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Pozostałe hormony

    W tej kategorii znajdziesz leki zawierajace w swoim składzie pozostałe hormony nigdzie indziej niesklasyfikowane


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.