Trudno dostępny w aptekach

 

Fucidin maść | 20 mg/g | 5 g


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Natrii fusidas
Podmiot odpowiedzialny: LEO PHARMA A/SOpis produktu Fucidin

Kiedy stosujemy lek Fucidin?

Miejscowe leczenie bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na kwas fusydynowy, takich jak: liszajec, czyraczność, zapalenie gruczołów potowych, zapalenie mieszków włosowych, zanokcica i figówka.


Jaki jest skład leku Fucidin?

1 g maści zawiera 20 mg sodu fusydynianu (Natrii fusidas).

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Fucidin?

Nadwrażliwość na sól sodową kwasu fusydynowego lub którąkolwiek substancję pomocniczą.


Fucidin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość i uporządkowanie grup układowo-narządowych zgodnie z terminologią MedDRA:

bardzo częste

> 1/10

częste

> 1/100 i 1/10

niezbyt częste

> 1/1000 i 1/100

rzadkie

> 1/10 000 i 1/1000

bardzo rzadkie

> 1/10 000

Na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych produktu leczniczego Fucidin łącznie w postaci maści oraz kremu możemy zakładać, że u 5% pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Do najczęściej występujących objawów niepożądanych zaliczamy reakcje skórne, występujące głównie w miejscu nakładania maści. Zgłaszano reakcje alergiczne.

• Zaburzenia układu immunologicznego

o Rzadkie: Reakcje alergiczne

• Zaburzenia oka o Rzadkie: Podrażnienie spojówek

• Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej o Niezbyt częste: Wysypka

Podrażnienie skóry Świąd

o Rzadkie: Zapalenie kontaktowe skóry

Pokrzywka

Obrzęk naczynioruchowy

Wyprysk

Obrzęk oczodołu

Rumień

Uczucie pieczenia skóry

Uczucie palenia


Fucidin - dawkowanie leku

Do stosowania miejscowego na skórę.

Fucidin maść należy nakładać na chorobowo zmienione miejsca na skórze dwa do trzech razy na dobę. Zalecany okres leczenia wynosi 7 dni.


Fucidin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy unikać kontaktu preparatu z oczami, gdyż sól sodowa kwasu fusydynowego może powodować podrażnienie spojówek.

Należy unikać stosowania preparatu na rany gdyż mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Fucidin maść zawiera lanolinę oraz alkohol cetylowy, które mogą wywołać miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Donoszono o pojawianiu się oporności na kwas fusydynowy.

Fucidin maść zawiera butylohydroksytoluen (E321), który może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.


Przyjmowanie leku Fucidin w czasie ciąży

Nie ma danych dotyczących miejscowego stosowania soli sodowej kwasu fusydynowego przez kobiety w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego bezpośredniego lub pośredniego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój poporodowy. Należy zachować ostrożność przepisując ten lek kobietom w ciąży.

Kwas fusydynowy po zastosowaniu na skórę przenika do organizmu w niewielkich ilościach (patrz punkt 5.2).W okresie karmienia piersią nie należy stosować preparatu Fucidin maść na piersi.


Charakterystyka produktu leczniczego Fucidin

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Fucidin z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Fucidin z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.