Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Exacyl tabletki powlekane | 0,5 g | 20 tabl. | 2 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 15 , 11

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Acidum tranexamicum
Podmiot odpowiedzialny: SANOFI AVENTIS FRANCE

Exacyl cena

15,11

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Exacyl?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Exacyl

Kiedy stosujemy lek Exacyl?

Krwawienia spowodowane pierwotną, uogólnioną fibrynolizą. Krwawienia związane ze stosowaniem leków o działaniu fibrynolitycznym.

Krwawienia związane z miejscową fibrynolizą w przypadku:

- krwawień z dróg rodnych:

? spowodowanych zaburzeniami hormonalnymi

? występujących wtórnie do urazów, zakażeń lub zmian zwyrodnieniowych macicy;

- krwawień z przewodu pokarmowego

- krwiomoczu z dolnych dróg moczowych spowodowanego:

? gruczolakiem gruczołu krokowego

? nowotworami złośliwymi gruczołu krokowego i pęcherza moczowego

? kamicą nerkową

? krwawieniami z dróg moczowych po zabiegach chirurgicznych gruczołu krokowego i układu moczowego;

- krwawień związanych z zabiegami chirurgicznymi otolaryngologicznymi (np. wycięcie migdałków).Jaki jest skład leku Exacyl?

1 tabletka powlekana zawiera 500 mg kwasu traneksamowego (Acidum tranexamicum).

1 tabletka powlekana zawiera 97,0 mg skrobi pszenicznej i 96,0 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Exacyl?

Nadwrażliwość na kwas traneksamowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zakrzepica żylna w wywiadzie (zakrzepica żył głębokich, zator płuc). Zakrzepica tętnicza w wywiadzie (dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, udar). Fibrynoliza wtórna do koagulopatii ze zużycia czynników krzepnięcia. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (ryzyko kumulacji produktu leczniczego). Drgawki w wywiadzie.

Nadwrażliwość na gluten lub nietolerancja glutenu (z powodu obecności w produkcie skrobi pszennej).


Exacyl – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Bardzo rzadko donoszono o następujących działaniach niepożądanych:

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, biegunka.

Zaburzenia naczyniowe i serca

Złe samopoczucie z niedociśnieniem tętniczym z lub bez zaburzeń świadomości (zwykle w następstwie szybkiego dożylnego podania, bardzo rzadko po podaniu doustnym); rzadko występujące przypadki objawów zakrzepowo-zatorowych występujących w różnych częściach ciała.

Zaburzenia układu nerwowego

Drgawki, zwłaszcza w przypadku występowania czynników ryzyka lub drgawek w wywiadzie lub także w przypadku niewłaściwego zastosowania produktu leczniczego (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Reakcje alergiczne: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny) i różnego typu wysypki skórne.


Exacyl – dawkowanie leku

Tabletki należy przyjmować doustnie.

Dorośli

2 do 4 g na dobę w 2 lub 3 podzielonych dawkach (tj. od 4 do 8 tabletek na dobę).

Dzieci

Zgodnie z aktualnie zatwierdzonymi wskazaniami wyszczególnionymi w punkcie 4.1, zalecana dawka to 20 mg/kg mc. na dobę. Jednakże dane dotyczące skuteczności, dawkowania oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Exacyl zgodnie z tymi wskazaniami są ograniczone.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku zaburzeń czynności nerek, z powodu ryzyka kumulacji produktu leczniczego, dawkowanie kwasu traneksamowego należy zmniejszyć odpowiednio do stężenia kreatyniny w surowicy krwi.

Jeżeli stężenie kreatyniny w surowicy krwi wynosi:

od 120 do 250 mcmola/l, dawka kwasu traneksamowego to 10 mg/kg mc. dożylnie, 2 razy na dobę; od 250 do 500 mcmola/l, dawka kwasu traneksamowego to 10 mg/kg mc. dożylnie, raz na dobę (co 24 godziny);

powyżej 500 mcmola/l, dawka kwasu traneksamowego to 10 mg/kg mc. dożylnie, co drugi dzień (co 48 godzin).


Exacyl – jakie środki ostrożności należy zachować?

Nie należy podawać kwasu traneksamowego pacjentom z drgawkami w wywiadzie.

W przypadku krwiomoczu pochodzenia nerkowego istnieje ryzyko mechanicznego bezmoczu związanego z utworzeniem się kamienia wewnątrz moczowodu.

Kwas traneksamowy należy podawać ostrożnie pacjentom z czynnikami ryzyka zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, zwłaszcza kobietom otrzymującym skojarzoną terapię estrogenowo-progesteronową (doustne leki antykoncepcyjne lub hormonalną terapię zastępczą) z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia zakrzepicy.

Produkt leczniczy należy natychmiast odstawić w przypadku wystąpienia żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych.

Przed zastosowaniem kwasu traneksamowego należy ocenić czynniki ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej.

1 tabletka zawiera 96,0 mg sacharozy i 97,0 mg skrobi pszennej.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Skrobia pszeniczna może zawierać jedynie śladowe ilości glutenu, dlatego uważa się, że może być stosowana bezpiecznie u osób z chorobą trzewną.


Przyjmowanie leku Exacyl w czasie ciąży

Ciąża

Kwas traneksamowy przenika przez łożysko. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Ryzyko u ludzi jest nieznane. Należy unikać stosowania kwasu traneksamowego u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Kwas traneksamowy przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nie zaleca się stosowania produktu podczas karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwkrwotoczne

    W tej kategorii znajdziesz produkty wspomagające krzepnięcie krwi oraz wpływajace na powstawanie skrzeplin, przeciwdziałające krwotokom, wzmacniające i uszczelniające naczynia krwionośne.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.