Clindavag interakcje ulotka globulki dopochwowe 100 mg 3 glob.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Clindavag globulki dopochwowe | 100 mg | 3 glob.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Clindamycin
Podmiot odpowiedzialny: ARISTO PHARMA SP. Z O.O.Opis produktu Clindavag

Kiedy stosujemy lek Clindavag?

Clindavag stosuje się w leczeniu bakteryjnego zakażenia pochwy zwanego waginozą bakteryjną.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Clindavag?

Kiedy nie stosować leku Clindavag

- Jeśli pacjentka ma uczulenie na klindamycynę, inny antybiotyk - linkomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

- Jeśli w przeszłości u pacjentki po zastosowaniu antybiotyków występowało zapalenie okrężnicy.


Clindavag – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli:

• Rozwinie się ciężka, uporczywa lub krwawa biegunka (co może być związane z bólem brzucha lub gorączką). Jest to niezbyt często występujące działanie niepożądane, które może wystąpić po leczeniu antybiotykami i może być objawem poważnego zapalenia jelit lub zapalenia błony śluzowej jelita grubego (rzekomobłoniaste zapalenie jelit).

• Wystąpią bardzo ciężkie reakcje alergiczne lub reakcje skórne. Są to bardzo rzadkie działania niepożądane.

Często(mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentek):

• zakażenia grzybicze, zakażenia drożdżakami

• ból głowy

• ból brzucha, biegunka, nudności (mdłości)

• świąd (w miejscu innym niż miejsce podania)

• drożdżyca pochwy, uczucie dyskomfortu w pochwie, zaburzenia pochwy.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentek):

• wymioty

• wysypka

• ból w górnej części brzucha lub ból pleców

• gorączka lub dreszcze, mdłości (złe samopoczucie)

• ból podczas oddawania moczu, krew w moczu, mętny lub cuchnący mocz, zwiększenie częstotliwości oddawania moczu lub nagła potrzeba oddania moczu

• zakażenie pochwy, wydzielina z pochwy, nieregularne krwawienia miesiączkowe

• ból (w miejscu podania), świąd, miejscowy obrzęk.


Clindavag - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku, jeśli blister z globulkami jest rozerwany, otwarty lub niecałkowicie zamknięty.

Należy zadbać o to, aby globulka nie została przegrzana, ponieważ ciepło może powodować rozmiękczenie globulki i jej deformację.

Zalecaną dawką tego leku jest jedna globulka, którą należy umieścić głęboko w pochwie, każdego wieczoru, w porze udania się na spoczynek nocny, przez 3 kolejne dni. Po aplikacji globulka rozpuści się i zniknie.

Wprowadzenie globulki do pochwy:

• Wyjąć globulkę z blistra.

• Położyć się na plecach z kolanami przyciągniętymi do klatki piersiowej.

• Używając koniuszka trzeciego (środkowego) palca, wprowadzić globulkę do pochwy tak głęboko jak to możliwe, nie powodując dyskomfortu.

Zawsze przed wprowadzeniem globulki i po jej zaaplikowaniu należy umyć ręce.


Clindavag – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Clindavag należy omówić to z lekarzem.

• Jeśli pacjentka ma biegunkę lub zazwyczaj występuje u niej biegunka podczas przyjmowania antybiotyków.

• Jeśli u pacjentki w przeszłości występowała choroba zapalna jelit, taka jak choroba LeśniowskiegoCrohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Jeśli u pacjentki podczas stosowania lub po zastosowaniu leku Clindavag wystąpi ciężka lub przedłużająca się, lub krwawa biegunka, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne przerwanie leczenia. Objawy te mogą sygnalizować zapalenie jelit (rzekomobłoniaste zapalenie jelit, pseudomembranous colitis), które może wystąpić w następstwie leczenia antybiotykami.

Należy omówić z lekarzem stosowanie tego leku, jeśli:

• Pacjentka ma zaburzenia czynności nerek, wątroby lub układu odpornościowego.

• Pacjentka jest w wieku poniżej 16 lat lub powyżej 65 lat.

Tak jak w przypadku wszystkich zakażeń pochwy, nie zaleca się współżycia płciowego podczas stosowania leku Clindavag. Lek Clindavag może osłabiać działanie prezerwatyw i błon dopochwowych. Nie należy polegać na skuteczności prezerwatyw ani antykoncepcyjnych błon dopochwowych, jeśli stosuje się je w ciągu 72 godzin po leczeniu.

Nie zaleca się stosowania innych produktów dopochwowych, takich jak tampony lub płyny do higieny intymnej podczas leczenia globulkami.Przyjmowanie leku Clindavag w czasie ciąży

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Clindavag w pierwszych trzech miesiącach ciąży, gdyż dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania w tym okresie są ograniczone.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, lek Clindavag powinien być zastosowany po uważnym omówieniu tego z lekarzem, który zdecyduje, czy leczenie jest odpowiednie dla pacjentki.

Jeśli pacjentka karmi piersią, lekarz zdecyduje, czy lek Clindavag jest odpowiedni dla pacjentki, ponieważ substancja czynna może przenikać do mleka matki karmiącej piersią.

Chociaż jest mało prawdopodobne, że karmione piersią niemowlę przyjmie bardzo dużą ilość substancji czynnej z mleka, które pije, to jeśli u dziecka wystąpi krwawa biegunka lub jakiekolwiek objawy choroby, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. W takim przypadku należy przerwać karmienie piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Clindavag

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Clindavag z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Clindavag z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki przeciwzakaźne stosowane w ginekologii

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.