Bimaroz interakcje ulotka krople do oczu, roztwór 300 mcg/ml 1 but. po 2.5 ml

Brak informacji o dostępności produktu

 

Bimaroz krople do oczu, roztwór | 300 mcg/ml | 1 but. po 2.5 ml


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Bimatoprostum
Podmiot odpowiedzialny: ADAMED SP. Z O.O.Opis produktu Bimaroz

Kiedy stosujemy lek Bimaroz?

Lek Bimaroz stosuje się do obniżania podwyższonego ciśnienia w gałce ocznej. Lek ten może być stosowany jako jedyny lek, lub z innymi kroplami do oczu zwanymi lekami betaadrenolitycznymi, które również obniżają ciśnienie wewnątrz oka.

Bimaroz - działanie leku

Bimaroz jest lekiem stosowanym w leczeniu jaskry. Należy do grupy leków zwanych prostamidami.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Bimaroz?

Kiedy nie stosować leku Bimaroz, 0,3 mg/ml:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bimatoprost lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

- jeśli pacjent w przeszłości musiał przerwać stosowanie kropli do oczu z powodu działania niepożądanego substancji konserwującej chlorku benzalkoniowego.


Bimaroz – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób) Objawy dotyczące oka

• wydłużenie rzęs (do 45% pacjentów)

• lekkie zaczerwienienie (do 44% pacjentów)

• swędzenie (do 14% pacjentów)

Częste działania niepożądane (mogą występować u mniej niż 1 na 10 osób)

Objawy dotyczące oka

• odczyn alergiczny w oku

• zmęczenie oczu

• wrażliwość na światło

• ciemniejsze zabarwienie skóry wokół oka

• ściemnienie rzęs

• ból

• uczucie obecności ciała obcego w oku

• lepkość oczu

• ciemniejsze zabarwienie tęczówki

• trudności z wyraźnym widzeniem

• podrażnienie

• uczucie pieczenia

• zapalenie, zaczerwienienie i swędzenie powiek

• łzawienie

• suchość

• pogorszenie wzroku

• nieostre widzenie

• obrzęk przezroczystej warstwy, która wyściela powierzchnię oka

• drobne uszkodzenia na powierzchni oka, z zapaleniem lub bez

Objawy ogólnoustrojowe

• bóle głowy

• w badaniach krwi nieprawidłowe podwyższenie wartości wskaźników dotyczących pracy wątroby

• wzrost ciśnienia krwi

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować u mniej niż 1 na 100 osób) Objawy dotyczące oka

• torbielowaty obrzęk plamki (obrzęknięcie siatkówki w oku prowadzące do pogorszenia widzenia)

• stan zapalny oka

• krwawienie do siatkówki

• obrzęk powiek

• drżenie powiek

• odsunięcie powiek od powierzchni oka

• zaczerwienienie skóry wokół oka

Dotyczące całego ciała

• nudności

• zawroty głowy

• osłabienie

• wzrost włosów wokół oka

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania
Dotyczące oka

• zapadnięcie gałki ocznej

• dyskomfort w oku

Dotyczące całego ciała

• astma

• zaostrzenie astmy

• zaostrzenie choroby płuc zwanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

• duszność

• objawy reakcji alergicznej (obrzęk, zaczerwienienie oka i wysypka na skórze)

• przebarwienie skóry (wokół oka)

Inne działania niepożądane zgłoszone w związku ze stosowaniem kropli do oczu zawierających fosforany.

W bardzo rzadkich przypadkach u niektórych pacjentów z poważnym uszkodzeniem zewnętrznej, przezroczystej warstwy gałki ocznej (rogówki) w trakcie leczenia na rogówce pojawiały się matowe plamki spowodowane odkładaniem się wapnia.


Bimaroz - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się z do lekarza lub farmaceuty.
Bimaroz należy stosować tylko do oczu. Zalecana dawka to jedna kropla leku Bimaroz wieczorem, raz na dobę, do każdego chorego oka.
W przypadku stosowania leku Bimaroz razem z innym lekiem do oczu, należy odczekać przynajmniej 5 minut pomiędzy zastosowaniem leku Bimaroz i zastosowaniem innego leku. Nie stosować tego leku częściej niż raz na dobę, gdyż może to zmniejszyć skuteczność leczenia.
Sposób podawania leku:
Nie wolno używać butelki, jeśli zabezpieczenie na szyjce butelki zostało uszkodzone przed pierwszym użyciem.
1. Należy umyć ręce. Odchylić głowę do tyłu i spojrzeć na sufit.
2. Delikatnie odciągnąć dolną powiekę aż do powstania małej kieszonki.
3. Odwrócić butelkę do góry dnem i ścisnąć ją, tak, aby zapuścić jedną kroplę do każdego chorego oka.
4. Puścić dolną powiekę i zamknąć oko na 30 sekund. Wytrzeć wszelki nadmiar leku spływający na policzek. Jeśli kropla nie trafi do oka, należy spróbować ponownie.
Aby zapobiec zakażeniom, nie należy dotykać końcówką butelki do oka lub czegokolwiek innego. Zaraz po użyciu należy z powrotem założyć nakrętkę i zakręcić butelkę.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bimaroz, 0,3 mg/ml
W przypadku użycia większej niż zalecana dawki leku Bimaroz nie jest prawdopodobne, aby spowodował on jakiekolwiek poważne szkody. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Pominięcie zastosowania leku Bimaroz, 0,3 mg/ml
W przypadku pominięcia dawki leku Bimaroz należy zastosować pojedynczą kroplę zaraz po przypomnieniu sobie i następnie przejść do zwykłego sposobu stosowania leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Bimaroz, 0,3 mg/ml
Aby lek Bimaroz był skuteczny, należy go stosować codziennie. Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Bimaroz, może to wywołać wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej (śródgałkowego). Dlatego przed planowanym przerwaniem leczenia należy porozmawiać z lekarzem.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Bimaroz – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bimaroz, 0,3 mg/ml należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza, jeśli:

- pacjent ma trudności z oddychaniem

- pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby

- pacjent przebył w przeszłości operację zaćmy

- pacjent ma zespół suchego oka

- pacjent ma lub miał problemy z rogówką (przezroczysta warstwa pokrywająca przednią

część oka)

- pacjent nosi soczewki kontaktowe (patrz punkt: Lek Bimaroz 0,3 mg/ml zawiera chlorek benzalkoniowy)

- u pacjenta występuje lub występowało wolne tętno lub niskie ciśnienie tętnicze

- u pacjenta występowało zakażenie wirusowe lub zapalenie oka

Bimaroz może powodować ściemnienie i nadmierny wzrost rzęs, może także powodować ściemnienie skóry wokół powieki. Z czasem może również przyciemnić kolor tęczówki. Zmiany te mogą być trwałe. Zmiany mogą być bardziej dostrzegalne w przypadku leczenia tylko jednego oka.


Przyjmowanie leku Bimaroz w czasie ciąży

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Bimaroz może przenikać do mleka ludzkiego, zatem nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Bimaroz.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.